• z.polkowski@ujw.pl

2019/2020

2019/2020

Zarząd koła naukowego Wirtualnej Organizacji Działań:

Opiekun: dr inż. Zdzisław Pólkowski

Przewodniczący: Kamil Osikiewicz

Zastępca: Bartłomiej Kołduba

Wykaz członków koła WOD:

Andrzej Chocholak

Krystian Kaliszewski

Łukasz Kusztra

Krzysztof Gruszczyński

Inez Bryczkowska

Członkowie honorowi:

Damian Masalski

Maciej Skowronek

Michael Nørager

Członkowie Tymczasowi:

Cristina Garam

Mihai Numaistiu

Andrei Alex

Bartłomiej Kołduba
Bartłomiej Kołduba