• z.polkowski@ujw.pl

Author Archives: administrator

Metody wymiany układów BGA

W ramach zajęć: nowoczesne systemy informatyczne prowadzonych przez Dr. inż. Zdzisława Pólkowskiego stworzyłem prezentacje na temat wymiany elementów BGA.

W prezentacji znajdują się następujące zagadnienia:

  • Budowa układów BGA
  • Proces wymiany układów BGA w centrum naprawczym ACER
  • Stacje do wymian BGA
  • Tworzenie profili BGA
  • Reballing układu BGA
  • Myjka ultradźwiękowa
  • Inspekcja Optyczna.

Udostępniam tą prezentacje:wymiany_elementow_bga_krzysztof_gruszczynski

Życzę miłej lektury:)

 

administrator

Logistyka w e-biznesie

Ten dokument stanowi wprowadzenie do pojęcia logistyki, a także jej zastosowania w e-biznesie i handlu elektronicznym. Omawia on najważniejsze pojęcia związane z logistyką, wyjaśnia czym ona jest i jakie zadania spełnia. Artykuł ten zawiera również informacje o najważniejszych elementach związanych z logistyką, a także jej historią.

W dalszej części artykułu znajdują się informacje o działach i podziale logistyki ze względu na obszary odziaływań oraz zainteresowania. Druga część poświęcona jest bezpośredniemu wykorzystaniu logistyki w IT, przedstawia systemy ERP, CRM, oraz SCM. Artykuł wymienia możliwości i profity przychodzące z wykorzystania wymienionych systemów podczas prowadzenia działalności gospodarczej.

Artykuł (PDF):

Logistyka w e-biznesie

Artykuł (DOCX):

Logistyka w e-biznesie

Poster (PDF):

Logistyka w ebiznesie

administrator

Narzędzia IT w e-biznesie

Ten dokument stanowi wprowadzenie pojęcia narzędzi i technologii używanych w przypadku e-biznesu oraz handlu internetowego. Omawia on przede wszystkim problematykę dotyczącą tego, jakie narzędzia w jakich chwilach należy wykorzystać. Rynek internetowy, a także cały rynek e-biznesu jest rynkiem bardzo dynamicznie zmieniającym się, w efekcie artykuł przedstawia proces identyfikacji procesów zachodzących w e-biznesie, a także bardziej skomplikowane procesy wewnętrzne jakie dotyczą działania poszczególnych firm.

Przedostatni dział skupia się na doborze odpowiednich narzędzi podczas korzystania z e-biznesu i handlu elektronicznego. Uwzględniony został także czynnik dostawcy usług internetowych, który w większości wypadków stanowi twór niezależny od przedsiębiorcy, niemniej tylko jednostronnie – przedsiębiorca i owszem, jest od niego zależny.

Artykuł (PDF):

Narzędzia IT w ebiznesie

Artykuł (DOCX):

Narzędzia IT w ebiznesie

Poster (PDF):

Narzędzia IT w biznesie-poster

administrator

Systemy IT w e-biznesie

Ten dokument stanowi wprowadzenie pojęcia systemów IT i technologii używanych w przypadku e-biznesu oraz handlu internetowego. Omawia on wykorzystanie systemów informatycznych oraz procesów biznesowych w celu optymalizacji pracy przedsiębiorstw oraz gospodarki.

Artykuł przedstawia informacje dotyczące systemów klasy ERP, włącznie z uwzględnieniem polskich systemów tego typu oraz ich praktycznego zastosowania w niektórych województwach. Dokument ten zawiera również informacje o przyszłych, nowych kierunkach dotyczących zastosowania systemów i technologii informatycznych na etapie produkcji w dużych i średnich przedsiębiorstwach.

Artykuł (PDF):

Systemy IT w biznesie

Artykuł (DOCX):

Systemy IT w biznesie

Poster (PDF):

Systemy IT w biznesie

administrator

E-biznes i handel elektroniczny

Ten dokument stanowi wprowadzenie pojęcia e-biznesu. Omawia on przede wszystkim historię technologii, które pozwoliły na rozwinięcie się e-biznesu, a także handlu elektronicznego. Uwzględnia zmiany, jakie zachodziły na rynku oraz modele prowadzenia takiego biznesu. Na przestrzeni ostatnich kilku lat widzimy ogromny rozwój tych gałęzi gospodarki, a wszystko za sprawą łatwiejszego dostępu do wielu usług oraz towarów za pośrednictwem sieci internetowej.

Możliwe stało się prowadzenie nawet niewielkiej działalności, która cały swój handel skupia w globalnej sieci zamiast sprzedaży fizycznej na miejscu. To z kolei pozwoliło wyeliminować, np. wiele problemów logistycznych. Niniejszy dokument przedstawia ponadto relacje występujące między podmiotami w e-biznesie, a także znane i oficjalnie przyjęte modele biznesowe.

Artykuł (PDF)

Ebiznes i handel elektroniczny

Artykuł (DOCX):

Ebiznes i handel elektroniczny

Poster (PDF)

Ebiznes i handel elektroniczny

administrator
12