• z.polkowski@ujw.pl

Author Archives: Maciej Skowronek

Spotkanie koła WOD #9 2013/14

Dnia 26 marca 2014r. odbyło się spotkanie członków koła WOD. Tematyką spotkania było zapoznanie studentów z obsługą programu Adobe Photoshop oraz przećwiczenie nabytych umiejętności. Dodatkowo studenci mieli okazję zapoznać się bliżej ze studentami z Rumunii.

Maciej Skowronek

XVI Seminarium problemowe WOD

Dnia 21 lutego delegacja w składzie: Kanclerz dr Włodzimierz Olszewski, dr inż. Zdzisław Pólkowski oraz studenci pierwszego roku informatyki (Katarzyna Gruszczyńska oraz Maciej Skowronek) udali się na XVI Seminarium problemowe Wirtualnej Organizacji Działań w Łodzi. Do miasta dotarli późnym wieczorem 21 lutego. W tym dniu studenci postanowili skorzystać z wolnej chwili i zwiedzili słynną ulicę Piotrkowską. Następnego dnia odbyły się obrady seminarium naukowego. Wystąpienia prelegentów dotyczyły kwestii związanych z wirtualizacją oraz informatyzacją w globalnym społeczeństwie. Organizatorem Seminarium był profesor Zbigniew Kierzkowski z Wyższej Szkoły Umiejętności i Informatyki w Łodzi.

Łódź

W seminarium uczestniczyło wielu naukowców z całej Polski. Jednak należy zaznaczyć, że obecna była znaczna grupa studentów- członków kół naukowych. Wiele osób wyrażało swoje zdanie na problemy związane z tematem seminarium. Podczas seminarium dr inż. Zdzisław Pólkowski z Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach wygłosił referat pt. „Wirtualny System Wspomagania Decyzji Grupowych”.  Natomiast studenci DWSPIT zaprezentowali postery:

Usługi wirtualne:

1. Wykorzystanie technologii wirtualnych w handlu elektronicznym

Damian Masalski, SKN WOD DWSPiT w Polkowicach

2. Wykorzystanie technologii wirtualnych w grach sieciowych

Patryk Jaroszczyk, SKN WOD DWSPiT w Polkowicach

3. Wykorzystanie technologii wirtualnych w turystyce

Adrian Białek, SKN WOD DWSPiT w Polkowicach

4. Społecznościowe serwisy dla kierowców i pasażerów

Krzysztof Furga, SKN WOD DWSPiT w Polkowicach

 

Innowacje w systemach informatycznych:

1. Wykorzystanie awatarów w systemach informatycznych

Katarzyna Gruszczyńska, SKN WOD DWSPiT w Polkowicach

2. Podejmowanie decyzji z wykorzystaniem Bussines Intelligence

Maciej Skowronek, SKN WOD, DWSPiT w PolkowicachŁódź1

Studenci z różnych uczelni mogli porównać i ocenić swoje postery, nad którymi wcześniej ciężko pracowali. Na koniec spotkania rektorzy wraz z jury konkursu posterów wręczyli dyplomy laureatom poszczególnych uczelni. Ze szkoły DWSPiT w Polkowicach wyróżnieni dyplomami zostali Katarzyna Gruszczyńska, Damian Masalski oraz Maciej Skowronek.

Po całkowitej zakończonej uroczystości zostaliśmy zaproszeni na smaczny obiad. Mieliśmy okazję do wymiany zdań z wieloma interesującymi ludźmi z różnych uczelni, poszerzenia swojej wiedzy z zakresu informatyki, oraz zwiedzenia nowego miejsca. Po zakończeniu seminarium udaliśmy się do Manufaktury, która jest jedną z największych galerii w Polsce.

Łódź2

Maciej Skowronek

Spotkanie koła WOD #8 2013/14

Dnia 29 stycznia 2014 roku odbyło się spotkanie koła naukowego Wirtualnej Organizacji Działań. Podczas spotkania członkowie przygotowywali poster w programie Microsoft Visio, według wcześniej przydzielonych tematów. Ustalenie dwuosobowej delegacji na XVI Seminarium Problemowym WOD w Łodzi.

Maciej Skowronek

Spotkanie koła WOD #7 2013/14

Dnia 21 stycznia 2014 r. odbyło się spotkanie członków koła WOD. Tematyką spotkania było zapoznanie studentów z pojęciem posteru oraz przydzielenie tematów plakatów promujących uczelnię na XVI Seminarium Problemowym WOD w Łodzi. Dodatkowo studenci mieli okazję zapoznania się z oprogramowaniem Corel Draw oraz Microsoft Visio.

Maciej Skowronek

Lokalne Sieci Komputerowe Wi-Fi w biznesie / WLAN in business

  ABSTRAKT / ABSTRACT PL Celem tego artykułu jest ukazanie zastosowań biznesowych lokalnych sieci komputerowych (LAN) bazujących na technologii bezprzewodowej Wi-Fi. Opisany jest szereg zagadnień oraz istotnych faktów dotyczących tematu, z którymi należy się liczyć decydując się na rozwiązania biznesowe w oparciu o bezprzewodowe przesyłanie danych. EN Aim of this artice is to show business applications of local area networks (LAN) based on Wi-Fi wireless technology. A series of problems and essential facts is described related towards the subject of article, which are unavoidable when deciding to choose business solutions with wireless data transmission basis.   PLAN ARTYKUŁU / ARTICLE PLAN PL  

  1. Wstęp
  2. Rodzaje technologii bezprzewodowych i ich parametry
  3. Ograniczenia i problemy
  4. Zastosowanie w rozwiązaniach biznesowych
  5. Podsumowanie

  EN  

  1. Introduction
  2. Types of wireless technologies and their characteristisc
  3. Limitations and problems
  4. Application in business solutions
  5. Summary

        Wstęp   Czym jest Wi-Fi? Wireless Fidelity. Popular name for IEEE 802.11 protocol for wireless local area networks (wireless LANs). It allows data transfer rates of 11 to 54 megabits per second (Mb/sec). In comparison, standard Ethernet provides maximum data speed of 10 Mb/sec via cables. Wi-Fi operates in the 2.4 Gigahertz (GHz) radio band the same frequency used by most cell phones and microwave ovens over 11 channels. [http://www.businessdictionary.com/definition/Wi-Fi.html ] Po co piszę ten artykuł? Tego najstarsi górale nie wiedzą… ;] O czym piszę artykuł? Artykuł zawiera przegląd i opis rodzajów technologii bezprzewodowych oraz ich charakterystyki. Ponadto porusza zagadnienia problemów i ograniczeń, z którymi można się spotkać mając do czynienia z sieciami lokalnymi WiFi. W artykule opisane także zostały zastosowania bezprzewodowych sieci lokalnych w rozwiązaniach biznesowych.

Maciej Skowronek