• z.polkowski@ujw.pl

Author Archives: p.jaroszczyk

Zastosowanie Informatyki w Odnawialnych Źródłach Energii

Artykuł na temat zastosowania nowoczesnych systemów informatycznych w odnawialnych źródłach energii powstał w związku z problematyką Opolskiego Festiwalu Ekoenergetyki, którego uczestnikami byli studenci DWSPiT.

kolektor-sloneczny (1)

Każdy człowiek wykorzystuje w swoim życiu różne formy energii. I nie chodzi tu tylko o przemysł czy transport, ale przede wszystkim o najprostsze czynności z życia codziennego, w których wykorzystujemy np. energię elektryczną czy też energię cieplną.

Do tej pory głównymi źródłami energii są tzw. źródła nieodnawialne. Chodzi tutaj o węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropę naftową i gaz ziemny.

Jednak wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że przy tak intensywnym eksploatowaniu tych źródeł, jak to ma miejsce obecnie w niedalekiej przyszłości, grozić nam będzie całkowite ich wyczerpanie.

Z tego powodu coraz częściej sięga się po alternatywne źródła energii. Takie jak: energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów czy pływów morskich.

Jednak korzystanie z takich źródeł energii wiąże się z dużymi kosztami zakupu i instalacji urządzeń, które mogą tą energię wytwarzać . Tutaj z pomocą przychodzą nowoczesne systemy informatyczne, które pozwalają zoptymalizować działanie takich urządzeń, a także łatwiej je monitorować. Przykładowo nie ma potrzeby fizycznego sprawdzania każdej turbiny, ponieważ system może sprawdzić ich sprawność, prędkość obrotu czy ilość wytwarzanej energii. Nowoczesne stacje meteorologiczne pomagają prognozować efektywność paneli słonecznych, a co za tym idzie można dzięki temu prognozować ilość energii jaka będzie wytworzona. Praktycznie każde urządzenie może działać efektywniej, jeśli podda się je automatyzacji, dlatego systemy informatyczne są tak potrzebne w dziedzinie produkcji energii.

Żródła:

http://energiaodnawialna.net/

http://www.praze.pl/UserFiles/File/Pakiety/7.6/Prezentacja%20dla%20szkol.pdf

p.jaroszczyk
1