• z.polkowski@ujw.pl

Author Archives: Łukasz Zalewski

CeBiT 2013

 Zapoznanie się z najnowocześniejszymi technologiami podczas targów CeBiT 2013
w Hanowerze

 

Polkowice, marzec 2013

 

1. Nazwa projektu:

Zapoznanie się z najnowocześniejszymi technologiami podczas targów CeBiT 2013 w Hanowerze.

Niniejszy projekt studencki ma na celu zapoznanie studentów z najnowocześniejszymi technologiami wprowadzanymi na rynek globalny. Ponadto jego realizacja będzie możliwa w ramach działań koła naukowego WOD (Wirtualna Organizacja Działań).

 

2. Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zbadanie poziomu wzrostu światowych technologii w dziedzinie informatyki oraz w innych dziedzinach, które wykorzystują w swojej działalności narzędzia informatyczne. Ponadto zostanie zorganizowany wyjazd studencki do Hanoweru.

Cele szczegółowe to:

– Zapoznanie studentów z zasadami organizowania wyjazdów studenckich za pomocą narzędzi informatycznych.

– Udział w konferencji w branży ICT.

– Zbadanie poziomu wykorzystania narzędzi informatycznych w różnych dziedzinach gospodarki.

– Zapoznanie się z funkcjonowaniem firm z branży komputerowej w Niemczech.

– Przeprowadzenie analizy porównawczej dotyczącej narzędzi informatycznych.

 

3. Zakładane wyniki projektu studenckiego:

Efektem finalnym projektu studenckiego będzie opublikowanie raportu z realizacji wyjazdu do Niemiec, a także umieszczenie wyników projektu naukowego na stronach: www.studenci.polkowski.com, www.wod.org.pl, w zeszytach naukowych DWSPiT oraz w Kurierze Akademickim DWSPiT.

Wynikiem projektu będzie współpraca ze środowiskiem naukowym, która stworzy dalsze możliwości wspólnych badań i przedsięwzięć.

 

4. Menadżer projektu: dr inż. Zdzisław Pólkowski

 

5. Członkowie projektu – studenci DWSPiT:

– Łukasz Zalewski,

– Dawid Dembiński,

– Kamil Oswikowski,

– Kamil Stanowski,

– Edyta Pieczonka,

– Tomek Siwek,

– Patryk Kuriata,

– Jakub Żarczyński,

– Filip Faltyński,

– Łukasz Tkacz,

– Patryk Winiarski,

 

6. Teoretyczne, praktyczne, organizacyjne i finansowe aspekty projektu:

 Projekt podczas realizacji ma uwzględniać:

aspekty naukowe (teoretyczne),

aspekty praktyczne,

aspekty organizacyjne,

aspekty finansowe.

 

 7. Założenia dotyczące aspektów naukowych projektu

Zdobycie wiedzy z zakresu nowinek technologicznych ICT.

Udział w targach CeBiT 2013 w Hanowerze.

Publikacja wyników realizacji projektu studenckiego na stronach internetowych: www.wod.org.pl, www.studenci.polkowski.com.pl, w zeszytach naukowych DWSPiT oraz w Kurierze Akademickim DWSPiT.

 

8. Założenia dotyczące aspektów praktycznych projektu:

– Projekt ma przyczynić się do poprawy świadomości w aspekcie wykorzystania najnowszych narzędzi informatycznych we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw.

– Realizacja projektu ma spowodować zawiązanie się współpracy, między dr inż. Zdzisławem Pólkowskim oraz studentami DWSPiT, a międzynarodowym środowiskiem informatycznym.

–  W ramach projektu zakłada się udział w targach CeBiT 2013 w Hanowerze.

Działania w ramach projektu mają wpłynąć na wzrost świadmości na temat narzędzi informatycznych jakimi posługują się nowoczesne firmy.

–  Przewiduje się doskonalenie umiejętności i kompetencji społecznych w interakcji z cudzoziemcami.

 

9. Założenia dotyczące aspektów organizacyjnych:

a.    Czas trwania projektu:

 Projekt studencki będzie realizowany w okresie od 06.03.2013 do 08.03.2013.

 

b.    Organizacja wyjazdu:

–  Menedżer projektu dr inż. Zdzisław Pólkowski będzie odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów podczas realizacji projektu.

–  Pytania dotyczące realizacji projektu należy kierować do menedżera projektu – dra inż. Zdzisława Pólkowskiego

  Menedżer projektu dr inż. Zdzisław Pólkowski będzie odpowiedzialny za organizację wyjazdu studenckiego.

 –  Wyjazd studencki realizowany będzie w ramach funkcjonowania koła naukowego WOD.

 

10. Założenia dotyczące aspektów finansowych:

Podróż, wyżywienie oraz zakwaterowanie finansowane będą przez osoby biorące udział w projekcie studenckim.

– Projekt studencki realizowany był ze środków pozauczelnianych przy wsparciu finansowym DWSPiT.

Inne koszty utrzymania będą płacone przez osoby biorące udział w projekcie.

 

11. Raport z realizacji wyjazdu studenckiego na targi CeBiT 2013 w Hanowerze:

Trasa wyjazdu studenckiego została zaplanowana przez wykładowcę DWSPiT dr inż. Zdzisława Pólkowskiego i studentów DWSPiT.

 Wyjazd studencki został sfinansowany ze środków pozauczelnianych.

W trakcie wyjazdu testowano wykorzystanie narzędzi informatycznych mogących usprawnić podróż, jak również obniżyć koszty podróży. Z tego względu wykorzystano różne portale internetowe między innymi booking.com.

Rysunek 1. Trasa wyjazdu studenckiego.[1]

Polska 06/03/2013

Wyjazd studencki rozpoczął się o godzinie 1.00 w Polkowicach. Studenci wraz z dr inż. Zdzisławem Pólkowskim wyjechali w stronę Hanoweru, gdzie miały odbyć się targi CeBiT 2013.

Niemcy 06/03/2013

O godzinie 11.00 grupa studencka dotarła do celu, tj. na targi CeBiT 2013 w Hanowerze, gdzie poznawała najnowocześniejsze technologie w zakresie ICT.

Grupa miała możliwość sprawdzenia, w jaki sposób działa polski odział firmy IBM. Przedstawiciele tej firmy mówili o coraz popularniejszej usłudze Cloud Computing, która pozwala na przechowywanie danych na serwerach bez potrzeby użycia zewnętrznych nośników danych.

Poznano również metody tworzenia oraz obsługi drukarek i skanerów 3D. Urządzenia te pozwalają na miedzy innymi skuteczną archiwizacje delikatnych przedmiotów. Wiodącymi firmami produkującymi drukarki i skanery 3D są: Solido oraz 3D Systems.

Na kolejnym stanowisku grupa studencka trafiła na najnowsze modele telefonów komórkowych, które w najbliższym czasie mają pojawić się na rynku. Najciekawsze modele telefonów prezentowały Nokia oraz Sony.

Grupa studencka zobaczyła również wszelkiego rodzaju systemy służące do zabezpieczenia przedewszystkim urządzeń mobilnych. Szczególną uwagę przyciągnęły dwie rzeczy pierwszą z nich był notebook Firmy Fujitsu, który oferuje ochronę danych na podstawie skanowania układu żył dłoni. Według producenta, system ten ma zaoferować użytkownikom dużo wyższy poziom bezpieczeństwa, od dotychczas stosowanych rozwiązań. Drugą rzeczą, która przyciągnęła uwagę grupy była firma Fibar Group prezentująca system inteligencji budynkowej Fibaro, pozwalającej na kontrole wszystkich urządzeń domowych za pomocą smartphone’a.

Na kolejnym stanowisku można było przetestować maty masujące, które zaprezentowała firma z Brazylii. W kolejnym pawilonie Niemiecka firma przedstawiła aplikację Coyo pozwalającą zarządzać informacjami w nowoczesny sposób. Kolejna firma, Flickswitch z Południowej Afryki prezentowała narzędzia służące do świadczenia usług technologii GSM i branży telekomunikacyjnej. Pomagają one lepiej zarządzać kartą SIM w sieciach komórkowych.

Ciekawymi nowinkami technologicznymi były giętkie wyświetlacze, technologie 3D, nowoczesne osiągnięcia w robotyce, tzw. Cloud Computing, oraz różne ekologiczne rozwiązania.

Około godziny 17 grupa studencka opuściła targi CeBiT 2013 i udała się na poszukiwania noclegu. Studenci udali się do miasta Magdeburg, gdzie z wykorzystaniem narzędzi ICT pozyskano informacje o wolnych miejscach hotelowych. W wolnym czasie grupa studentów oraz dr inż. Zdzisław Pólkowski mieli możliwość zasmakowania lokalnych specjałów kuchni niemieckiej oraz poznania tego kraju poprzez interakcje z lokalnymi mieszkańcami. Następnie grupa udała się na zasłużony odpoczynek.

Niemcy 07/03/2013

Około godziny 14 następnego dnia, grupa studencka udała się do Berlina, gdzie uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zwiedzania miasta korzystając z komunikacji miejskiej. Głównymi atrakcjami były: Plac Aleksandra, ZOO, Plac Wittenberga, w których odwiedzono centra handlowe oraz Neukölln, gdzie studenci udali się na wieczorny posiłek. Następnie grupa udała się do wcześniej zarezerwowanego hotelu.

Niemcy 08/03/2013

Około godziny 11 następnego dnia, cała grupa udała się w drogę powrotną do Polkowic, gdzie dotarła około godziny 16.

Podsumowanie

Głównym celem wyprawy było zapoznanie się z nowinkami technologicznymi oraz zdobycie kontaktów niezbędnych w branży ICT.

Niniejsze opracowanie stanowi materiał roboczy. Podkreśla się, że bez posiadanych możliwości pozauczelnianych dra inż. Zdzisława Pólkowskiego wyjazd studencki byłaby niemożliwy do realizacji.

W podsumowaniu raportu prezentuje się relacje uczestników projektu studenckiego.

Na wyjeździe było można dostrzec bezproblemowe rozmowy uczestników z osobami na targach, jak i poza nimi. Same targi pokazały studentom wiele kierunków kształcenia w dziedzinie informatyki oraz uświadomiły potrzeby rynku pracy na odpowiednie specjalności.

Relacje uczestników wyjazdu:

CeBiT 2013 – Hala 2

Z dnia 5 na 6 marca 2013r. Moja grupa, pod przewodnictwem pana Z. Pólkowskiego wybrała się na targi informatyczne CeBiT. Targi te odbywają się w Niemczech – Hannover. Jest to jedna z większych imprez na świecie. W tym roku wielki udział przy organizacji miała Polska. Na otwarciu był sam premier- Donald Tusk. CeBiT zajmuję bardzo dużą powierzchnię, jest on podzielony na strefy, każda z nich odpowiada za inny dział informatyki. Każdy z nas dostał osobną strefę, którą miał opisać.

Moim zadaniem było opisanie hali numer 2. Hala numer 2 posiadała polski akcent, ponieważ właściwie połowa hali to stoisko IBM. Polski oddział promował swoje ostatnie duże wdrożenie, usługę ,,cloudową” dla jednego z największych polskich portali horyzontalnych. Co to właściwie jest „Cloud”? Jest to tak zwana chmura, czyli bardzo popularny ostatnio Cloud Computing. Jest to styl obliczeń, w którym dynamicznie skalowalne (zwykłe zwirtualizowane) zasoby są dostarczane jako usługa za pośrednictwem internetu. Użytkownik nie musi mieć wiedzy na temat tego, w jaki sposób ta usługa jest realizowana, nie musi tez zajmować się aspektami technicznymi niezbędnymi do jej działania. Sprzętu dla „prosów” było co niemiara, pełno szaf rackowych wypchanych najnowszymi rozwiązaniami z wysokiej półki. Znalazło się też miejsce dla zaznaczenia kilku ważnych kooperantów (mi.: DAILMLER). Na zakończenie można było obejrzeć w działaniu technologię „augmented reality” To tak zwana ,,Rzeczywistość rozszerzona” jest to system łączący świat rzeczywisty z generowanym komputerowo. Zazwyczaj wykorzystuje się obraz z kamery, na który nałożona jest generowana w czasie rzeczywistym grafika 3D. Istnieją także zastosowania wspomagające jedynie dźwięk. Na przykład użytkownik AR może przy pomocy półprzezroczystych okularów obserwować życie toczące się na ulicach miasta jak również elementy wytworzone przez komputer nałożone na rzeczywisty świat.

Ponadto w Hali nr 2 na uwagę zasługiwały również aparaty umożliwiające robienie zdjęć 3D. Czy interaktywna szyba, którą można umieścić np. na komodzie. Jest to zwykła szyba- widzimy, co się za nią znajduje (położone na komodzie), ale po włączeniu zamienia się w monitor dotykowy.

Według mnie wyjazd na targi CeBiT można zaliczyć do udanych. Targi wzbudziły na mnie ogromne zainteresowanie i już teraz nie mogę się doczekać, aby pojechać tam po raz kolejny za rok.

Rysunek 2. Szafa ,,rackowa”.[2]

Opracował: Kamil Stanowski

CeBiT 2013- Hala nr 4
Sekcja Pro

Wyprawa na CeBiT okazała się bardzo ciekawą oraz wiedzodajną wycieczką. Moim zadaniem na tym wyjeździe było opisanie i zebranie informacji dotyczących hali nr 4. Znajdowały tam się liczne stoiska firm prezentujących swoje nowe produkty oraz usługi. Głównymi firmami, które przyciągały zwiedzających (w tym mnie) na tym pawilonie wystawowym były Google, Microsoft, Nokia oraz firma T-mobile.

Pierwsza z nich, Google, zaprezentowała swoją usługę Google Cloud oraz najnowszą wersję Androida 4.21 o nazwie Jelly Bean dostępną na większość smartfonów posiadających oprogramowanie Androida. Google Cloud to dysk internetowy, który jest dołączany do Laptopów i Netbooków w celu zmniejszenia gabarytów sprzętu. Daje to również możliwość dostępu do swoich danych z każdego urządzenia z dostępem do internetu.

Microsoft przedstawił nową wersję oprogramowania o nazwie Office 365. W skład tego pakietu wchodzi Microsoft Office oraz hostowane w chmurze (czyli w Cloud) wersje produktów serwerowych, czyli Exchange Server, SharePoint Server oraz Lync Server. Usługi te są dostarczane przez internet.

Nokia przedstawiła wraz z firmą T-mobile dwa smartfony. Jednym z nich jest Nokia Lumia 520, czyli smartfon z niższej półki cenowej (ok. 150 euro), drugim zaś Nokia Lumia 720 (ok. 250 euro). Oba smartfony oparte są na Sofcie firmy Microsoft, tj. Windows Phone 8.

Podsumowując targi CeBiT były bardzo ciekawym przeżyciem, które dostarczyło mi wiele ciekawostek oraz informacji na temat nowości. Podobało mi się w tym wyjeździe również nastawienie Niemców, którzy w moim odczuciu byli bardzo przyjaźnie nastawieni oraz pomocni.

Rysunek 3. Prezentacja nowych produktów firmy Nokia.[3]

Rysunek 4. Najnowszy produkt firmy Nokia- Smartfon Lumia 920.[4]

Opracował: Dawid Dembiński

CeBiT 2013 – PAWILON 5

Po dojechaniu na miejsce z samego rana i znalezieniu miejsca parkingowego naszym oczom ukazał się wielki budynek. Kiedy podchodziliśmy bliżej okazało się, że to wiele budynków zlewało się w jeden, co dawało niesamowity efekt. Po okazaniu biletów, które zdobyliśmy wcześniej mogliśmy w końcu po długim oczekiwaniu zanurzyć się w świat technologii i informatyki. Efekt był oszałamiający, gdzie nie spojrzeć wszędzie widzieliśmy niesamowite rzeczy i technologie, o których tylko słyszeliśmy albo widzieliśmy w wiadomościach, a teraz byliśmy tu i widzieliśmy to na własne oczy. Pawilony były tak duże, że nie widzieliśmy ich końców. Za każdym rogiem znajdowaliśmy nowe ciekawostki i technologie, takie jak urządzenie do skanowanie całej książki albo robot zaprogramowany do poruszania się samemu.

Pawilon piąty, który opisze teraz zajmował się systemami zabezpieczeń, a zabezpieczenia te miały chronić… wszystko, dosłownie wszystko. Producenci i firmy wystawiające się prezentowały zabezpieczenia, które chroniły od najmniejszych rzeczy takich jak komórka, laptop czy tablet, aż do takich przedsięwzięć jak dom czy wielka firma. Moja szczególną uwagę przyciągnęły dwie rzeczy pierwsza z nich był notebook Firmy Fujitsu, który zaoferował nam ochronę naszych danych na podstawie skanowania układu żył dłoni. Według producenta, system ten ma zaoferować użytkownikom dużo wyższy poziom bezpieczeństwa, od dotychczas stosowanych rozwiązań. Było to bardzo interesujące i z chęcią sam przetestował bym tą technologie. Drugą rzeczą, która przyciągnęła moją uwagę był system firmy Fibar Group prezentujący system inteligencji budynkowej Fibaro, dzięki któremu wszystkimi znajdującymi się w domu sprzętami można sterować za pomocą smartfona. Sama myśl o dostępie takiej technologii i korzystaniu z niej na co dzień zachwyciła mnie. Z pewnością chciał bym być kiedyś użytkownikiem takiej technologii.

Sam pobyt w Niemczech był bardzo przyjemnym doświadczeniem, które pozwoliło mi na leprze poznanie innej kultury i ocenienie własnych zdolności językowych. W przyszłości na pewno chciałbym powtórzyć taki wyjazd, ponieważ bardzo dużo się na nim nauczyłem.

Rysunek 5. Zdjęcie jednej z hal wystawowych.[5]

Opracowanie: Filip Faltyński

CeBiT 2013 – Pawilon nr 6 POLAND

W pawilonie szóstym można było obejrzeć najnowsze trendy i rozwiązania dla zorientowanych aplikacji internetowych, zarządzeń Web i udanych internetowych modeli biznesowych. Partnerem tegorocznych targów informatycznych CeBiT była Polska. Jej centralne stoisko znajdowało się w pawilonie nr 6, w sektorze Business IT. W tym roku na CeBiT zawitały 74 polskie firmy, jako platformy dla międzynarodowych kontaktów biznesowych.

Przy poszczególnych stanowiskach można było porozmawiać o interesującym daną osobę sprzęcie, nowinkach technicznych, czy też o oprogramowaniu w Polsce. Z dostępnych w pawilonie informatorów można przeczytać chociażby o postępie informatyzacji sektora publicznego w Polsce. Są to między innymi: „IT w administracji”, „IT professional”, „Wolne i Otwarte Oprogramowanie w Polsce”. Nie brakowało również „Made In Poland”, czyli przewodników polskiego eksportu. Można było przetestować także aplikację, która była wyświetlana jednocześnie na ekranie telewizora i podłodze, a która „odczuwając” nacisk na podłodze odpowiednio reagowała. Odbyła się również krótka inscenizacja promująca polską grę „Call of Juarez Gunslinger”.

Oprócz Polski w szóstym pawilonie prezentowały się kraje z różnych zakątków świata, które promowały swoje produkty czy firmy. Brazylia, na której stanowisku można było przetestować maty masujące. Niemiecka firma przedstawiająca aplikację, oprogramowanie Coyo pozwalające zarządzać informacjami w sposób nowoczesny. „Wiele wymagań, jedno rozwiązanie – cechy i aplikacje”. Firma Flickswitch z Południowej Afryki świadcząca usługi technologii GSM i branży telekomunikacyjnej. Flickswitch pomaga lepiej zarządzać kartą SIM w sieciach komórkowych. T3n jest magazynem prezentującym m.in. usługi chmurowe. Jest to model przetwarzani oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez usługodawcę, co oznacza, że konsument płaci jedynie za użytkowanie określonej usługi. Prezentuje on także Top tablety oraz inne ciekawostki.

Po targach udaliśmy się na nocleg do Magdeburga, a kolejny był w Berlinie. W obu miastach zostaliśmy przyjęci bardzo życzliwie. Pokazuje to, że Polacy za granicą są traktowani na równi z innymi nacjami.

Rysunek 6. Fragment pawilonu nr 6, gdzie znajdowały się stoiska polskich firm.[6]

 

Rysunek 7. Fragment pawilonu nr 6, gdzie znajdowały się stoiska polskich firm.[7]

Opracowała: Edyta Pieczonka

CeBiT 2013 – hala nr 7
Solution for the public sector

Podczas targów w strefie GOV – hala nr 7, można było odwiedzić ekspozycje różnych instytucji realizujących projekty z obszaru e-administracji współfinansowane w ramach 7. osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wśród wystawców znajdowali się m.in.: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Finansów, Główny Urząd Geodezji i Kartografii czy Urząd Komunikacji Elektronicznej. Oprócz innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych polskich instytucji publicznych, które były eksponowane w hali GOV, na CeBiT 2013 były także rodzime firmy, które zaprezentowały nam nowe technologie i rozwiązania najwyższej jakości i mobilności.

Tak silna narodowa reprezentacja jest możliwa dzięki uzyskaniu przez Polskę tytułu kraju partnerskiego targów CeBiT 2013. Było to miejsce nawiązywania kontaktów biznesowych, dyskusji i wymiany wiedzy liderów współczesnej. Szczególna rola Polski w tegorocznej edycji targów stanowi okazję do zaprezentowania rodzimych produktów unikalnych w skali światowej, a wśród nich rozwiązań służących rozwojowi elektronicznej administracji w Polsce.

Rysunek 8. Zdjęcie z otwarcia CeBiT’u przez czołowych polityków.[8]

Opracował: Tomasz Siwek

Referat z CeBiT 2013 – hala 9

Wyprawa na CeBiT od samego początku okazała się bardzo ekscytująca. Gdy dojechaliśmy na miejsce okazało się że te targi są naprawdę duże, więc będzie co oglądać i nie będziemy się nudzić. Gdy na początku dostaliśmy przydzielone stanowiska (w moim wypadku była to hala nr 9) każdy poszedł w swoją stronę zbierać materiały i ogólnie zwiedzać targi.

W mojej hali można było zobaczyć najnowsze technologie m.in. giętkie wyświetlacze, technologie 3D, nowoczesne osiągnięcia w robotyce, tzw. Cloud Computing, oraz różne ekologiczne rozwiązania. Wszystkie te zagadnienia bardzo mi się podobały, podobało mi się również stanowisko gdzie byliśmy szukać pracy, oraz hale w których odbywały się mistrzostwa Intel Extreme Masters. Z targów pozostało mi dużo pamiątek i wspomnień, wszystko było dobrze zorganizowane i wykonane i chętnie pojechałbym za rok.

Rysunek 9. Wyświetlacz 3D.[9]

 

Rysunek 10. Drukarka 3D.[10]

Opracował: Patryk Kuriata

CeBiT 2013 – Pawilon 11

Wymieniona wyżej pawilon należy do sekcji PRO. Są to prezentacje innowacyjnych rozwiązań biznesowych dla różnych branż jak i dla dużych i małych firm. Można było tu znaleźć wystawy tematyczne poświęcone: infrastrukturze, ochronie, elementom aktywnym, systemom chłodzącym, zasilaniu, hostingowi. Było można posłuchać konferencji na wiele różnych tematów. Widzieliśmy nowoczesne technologie w specjalistycznych produktach jak i produktach codziennego użytku takich jak rowery.

W tym pawilonie można było zobaczyć polski projekt wspierania e-biznesu – platformę internetową wspierająca realizację działań 8.1 i 8.2 programu operacyjnego innowacyjna gospodarka oraz 20 projektów w ramach tych działań.

Moja opinia na temat wystaw przeprowadzonych na tych targach jest taka, że produkty zawierające w sobie najnowocześniejsze dzieła techniki znajdują się wokół nas.

Ogólnikowo cały wyjazd zaliczam do udanych. Atmosfera na targach i w grupie była bardzo miła. A kontakt z innymi ludzi nie sprawiał problemów.

Rysunek 11. Obudowy dla serwerów firmy Triton.[11]

Opracował: Łukasz Zalewski

Źródło:

[1] https://maps.google.pl/

[3] http://static.polskieradio.pl/files/e8f6f080-a21c-4d80-8b33-b929aff0b18b.file

[5] Business in Małopolska – Polska na CeBIT 2013: www.businessinmalopolska.pl

[6] www.radiopolenflug09.de

[7] www.instalki.pl

[8] http://www.softwareag.com/il/Images/Merkel_2_large_tcm98-107226.jpg

[9] Fot. Patryk Kuriata

[10] Fot. Patryk Kuriata

[11] http://www.triton.cz/userfiles/image/photogalleries/2486/21215_cebit2013_1_800x600.jpg

Łukasz Zalewski
1