• z.polkowski@ujw.pl

CeBiT 2013

CeBiT 2013

 Zapoznanie się z najnowocześniejszymi technologiami podczas targów CeBiT 2013
w Hanowerze

 

Polkowice, marzec 2013

 

1. Nazwa projektu:

Zapoznanie się z najnowocześniejszymi technologiami podczas targów CeBiT 2013 w Hanowerze.

Niniejszy projekt studencki ma na celu zapoznanie studentów z najnowocześniejszymi technologiami wprowadzanymi na rynek globalny. Ponadto jego realizacja będzie możliwa w ramach działań koła naukowego WOD (Wirtualna Organizacja Działań).

 

2. Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zbadanie poziomu wzrostu światowych technologii w dziedzinie informatyki oraz w innych dziedzinach, które wykorzystują w swojej działalności narzędzia informatyczne. Ponadto zostanie zorganizowany wyjazd studencki do Hanoweru.

Cele szczegółowe to:

– Zapoznanie studentów z zasadami organizowania wyjazdów studenckich za pomocą narzędzi informatycznych.

– Udział w konferencji w branży ICT.

– Zbadanie poziomu wykorzystania narzędzi informatycznych w różnych dziedzinach gospodarki.

– Zapoznanie się z funkcjonowaniem firm z branży komputerowej w Niemczech.

– Przeprowadzenie analizy porównawczej dotyczącej narzędzi informatycznych.

 

3. Zakładane wyniki projektu studenckiego:

Efektem finalnym projektu studenckiego będzie opublikowanie raportu z realizacji wyjazdu do Niemiec, a także umieszczenie wyników projektu naukowego na stronach: www.studenci.polkowski.com, www.wod.org.pl, w zeszytach naukowych DWSPiT oraz w Kurierze Akademickim DWSPiT.

Wynikiem projektu będzie współpraca ze środowiskiem naukowym, która stworzy dalsze możliwości wspólnych badań i przedsięwzięć.

 

4. Menadżer projektu: dr inż. Zdzisław Pólkowski

 

5. Członkowie projektu – studenci DWSPiT:

– Łukasz Zalewski,

– Dawid Dembiński,

– Kamil Oswikowski,

– Kamil Stanowski,

– Edyta Pieczonka,

– Tomek Siwek,

– Patryk Kuriata,

– Jakub Żarczyński,

– Filip Faltyński,

– Łukasz Tkacz,

– Patryk Winiarski,

 

6. Teoretyczne, praktyczne, organizacyjne i finansowe aspekty projektu:

 Projekt podczas realizacji ma uwzględniać:

aspekty naukowe (teoretyczne),

aspekty praktyczne,

aspekty organizacyjne,

aspekty finansowe.

 

 7. Założenia dotyczące aspektów naukowych projektu

Zdobycie wiedzy z zakresu nowinek technologicznych ICT.

Udział w targach CeBiT 2013 w Hanowerze.

Publikacja wyników realizacji projektu studenckiego na stronach internetowych: www.wod.org.pl, www.studenci.polkowski.com.pl, w zeszytach naukowych DWSPiT oraz w Kurierze Akademickim DWSPiT.

 

8. Założenia dotyczące aspektów praktycznych projektu:

– Projekt ma przyczynić się do poprawy świadomości w aspekcie wykorzystania najnowszych narzędzi informatycznych we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw.

– Realizacja projektu ma spowodować zawiązanie się współpracy, między dr inż. Zdzisławem Pólkowskim oraz studentami DWSPiT, a międzynarodowym środowiskiem informatycznym.

–  W ramach projektu zakłada się udział w targach CeBiT 2013 w Hanowerze.

Działania w ramach projektu mają wpłynąć na wzrost świadmości na temat narzędzi informatycznych jakimi posługują się nowoczesne firmy.

–  Przewiduje się doskonalenie umiejętności i kompetencji społecznych w interakcji z cudzoziemcami.

 

9. Założenia dotyczące aspektów organizacyjnych:

a.    Czas trwania projektu:

 Projekt studencki będzie realizowany w okresie od 06.03.2013 do 08.03.2013.

 

b.    Organizacja wyjazdu:

–  Menedżer projektu dr inż. Zdzisław Pólkowski będzie odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów podczas realizacji projektu.

–  Pytania dotyczące realizacji projektu należy kierować do menedżera projektu – dra inż. Zdzisława Pólkowskiego

  Menedżer projektu dr inż. Zdzisław Pólkowski będzie odpowiedzialny za organizację wyjazdu studenckiego.

 –  Wyjazd studencki realizowany będzie w ramach funkcjonowania koła naukowego WOD.

 

10. Założenia dotyczące aspektów finansowych:

Podróż, wyżywienie oraz zakwaterowanie finansowane będą przez osoby biorące udział w projekcie studenckim.

– Projekt studencki realizowany był ze środków pozauczelnianych przy wsparciu finansowym DWSPiT.

Inne koszty utrzymania będą płacone przez osoby biorące udział w projekcie.

 

11. Raport z realizacji wyjazdu studenckiego na targi CeBiT 2013 w Hanowerze:

Trasa wyjazdu studenckiego została zaplanowana przez wykładowcę DWSPiT dr inż. Zdzisława Pólkowskiego i studentów DWSPiT.

 Wyjazd studencki został sfinansowany ze środków pozauczelnianych.

W trakcie wyjazdu testowano wykorzystanie narzędzi informatycznych mogących usprawnić podróż, jak również obniżyć koszty podróży. Z tego względu wykorzystano różne portale internetowe między innymi booking.com.

Rysunek 1. Trasa wyjazdu studenckiego.[1]

Polska 06/03/2013

Wyjazd studencki rozpoczął się o godzinie 1.00 w Polkowicach. Studenci wraz z dr inż. Zdzisławem Pólkowskim wyjechali w stronę Hanoweru, gdzie miały odbyć się targi CeBiT 2013.

Niemcy 06/03/2013

O godzinie 11.00 grupa studencka dotarła do celu, tj. na targi CeBiT 2013 w Hanowerze, gdzie poznawała najnowocześniejsze technologie w zakresie ICT.

Grupa miała możliwość sprawdzenia, w jaki sposób działa polski odział firmy IBM. Przedstawiciele tej firmy mówili o coraz popularniejszej usłudze Cloud Computing, która pozwala na przechowywanie danych na serwerach bez potrzeby użycia zewnętrznych nośników danych.

Poznano również metody tworzenia oraz obsługi drukarek i skanerów 3D. Urządzenia te pozwalają na miedzy innymi skuteczną archiwizacje delikatnych przedmiotów. Wiodącymi firmami produkującymi drukarki i skanery 3D są: Solido oraz 3D Systems.

Na kolejnym stanowisku grupa studencka trafiła na najnowsze modele telefonów komórkowych, które w najbliższym czasie mają pojawić się na rynku. Najciekawsze modele telefonów prezentowały Nokia oraz Sony.

Grupa studencka zobaczyła również wszelkiego rodzaju systemy służące do zabezpieczenia przedewszystkim urządzeń mobilnych. Szczególną uwagę przyciągnęły dwie rzeczy pierwszą z nich był notebook Firmy Fujitsu, który oferuje ochronę danych na podstawie skanowania układu żył dłoni. Według producenta, system ten ma zaoferować użytkownikom dużo wyższy poziom bezpieczeństwa, od dotychczas stosowanych rozwiązań. Drugą rzeczą, która przyciągnęła uwagę grupy była firma Fibar Group prezentująca system inteligencji budynkowej Fibaro, pozwalającej na kontrole wszystkich urządzeń domowych za pomocą smartphone’a.

Na kolejnym stanowisku można było przetestować maty masujące, które zaprezentowała firma z Brazylii. W kolejnym pawilonie Niemiecka firma przedstawiła aplikację Coyo pozwalającą zarządzać informacjami w nowoczesny sposób. Kolejna firma, Flickswitch z Południowej Afryki prezentowała narzędzia służące do świadczenia usług technologii GSM i branży telekomunikacyjnej. Pomagają one lepiej zarządzać kartą SIM w sieciach komórkowych.

Ciekawymi nowinkami technologicznymi były giętkie wyświetlacze, technologie 3D, nowoczesne osiągnięcia w robotyce, tzw. Cloud Computing, oraz różne ekologiczne rozwiązania.

Około godziny 17 grupa studencka opuściła targi CeBiT 2013 i udała się na poszukiwania noclegu. Studenci udali się do miasta Magdeburg, gdzie z wykorzystaniem narzędzi ICT pozyskano informacje o wolnych miejscach hotelowych. W wolnym czasie grupa studentów oraz dr inż. Zdzisław Pólkowski mieli możliwość zasmakowania lokalnych specjałów kuchni niemieckiej oraz poznania tego kraju poprzez interakcje z lokalnymi mieszkańcami. Następnie grupa udała się na zasłużony odpoczynek.

Niemcy 07/03/2013

Około godziny 14 następnego dnia, grupa studencka udała się do Berlina, gdzie uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zwiedzania miasta korzystając z komunikacji miejskiej. Głównymi atrakcjami były: Plac Aleksandra, ZOO, Plac Wittenberga, w których odwiedzono centra handlowe oraz Neukölln, gdzie studenci udali się na wieczorny posiłek. Następnie grupa udała się do wcześniej zarezerwowanego hotelu.

Niemcy 08/03/2013

Około godziny 11 następnego dnia, cała grupa udała się w drogę powrotną do Polkowic, gdzie dotarła około godziny 16.

Podsumowanie

Głównym celem wyprawy było zapoznanie się z nowinkami technologicznymi oraz zdobycie kontaktów niezbędnych w branży ICT.

Niniejsze opracowanie stanowi materiał roboczy. Podkreśla się, że bez posiadanych możliwości pozauczelnianych dra inż. Zdzisława Pólkowskiego wyjazd studencki byłaby niemożliwy do realizacji.

W podsumowaniu raportu prezentuje się relacje uczestników projektu studenckiego.

Na wyjeździe było można dostrzec bezproblemowe rozmowy uczestników z osobami na targach, jak i poza nimi. Same targi pokazały studentom wiele kierunków kształcenia w dziedzinie informatyki oraz uświadomiły potrzeby rynku pracy na odpowiednie specjalności.

Relacje uczestników wyjazdu:

CeBiT 2013 – Hala 2

Z dnia 5 na 6 marca 2013r. Moja grupa, pod przewodnictwem pana Z. Pólkowskiego wybrała się na targi informatyczne CeBiT. Targi te odbywają się w Niemczech – Hannover. Jest to jedna z większych imprez na świecie. W tym roku wielki udział przy organizacji miała Polska. Na otwarciu był sam premier- Donald Tusk. CeBiT zajmuję bardzo dużą powierzchnię, jest on podzielony na strefy, każda z nich odpowiada za inny dział informatyki. Każdy z nas dostał osobną strefę, którą miał opisać.

Moim zadaniem było opisanie hali numer 2. Hala numer 2 posiadała polski akcent, ponieważ właściwie połowa hali to stoisko IBM. Polski oddział promował swoje ostatnie duże wdrożenie, usługę ,,cloudową” dla jednego z największych polskich portali horyzontalnych. Co to właściwie jest „Cloud”? Jest to tak zwana chmura, czyli bardzo popularny ostatnio Cloud Computing. Jest to styl obliczeń, w którym dynamicznie skalowalne (zwykłe zwirtualizowane) zasoby są dostarczane jako usługa za pośrednictwem internetu. Użytkownik nie musi mieć wiedzy na temat tego, w jaki sposób ta usługa jest realizowana, nie musi tez zajmować się aspektami technicznymi niezbędnymi do jej działania. Sprzętu dla „prosów” było co niemiara, pełno szaf rackowych wypchanych najnowszymi rozwiązaniami z wysokiej półki. Znalazło się też miejsce dla zaznaczenia kilku ważnych kooperantów (mi.: DAILMLER). Na zakończenie można było obejrzeć w działaniu technologię „augmented reality” To tak zwana ,,Rzeczywistość rozszerzona” jest to system łączący świat rzeczywisty z generowanym komputerowo. Zazwyczaj wykorzystuje się obraz z kamery, na który nałożona jest generowana w czasie rzeczywistym grafika 3D. Istnieją także zastosowania wspomagające jedynie dźwięk. Na przykład użytkownik AR może przy pomocy półprzezroczystych okularów obserwować życie toczące się na ulicach miasta jak również elementy wytworzone przez komputer nałożone na rzeczywisty świat.

Ponadto w Hali nr 2 na uwagę zasługiwały również aparaty umożliwiające robienie zdjęć 3D. Czy interaktywna szyba, którą można umieścić np. na komodzie. Jest to zwykła szyba- widzimy, co się za nią znajduje (położone na komodzie), ale po włączeniu zamienia się w monitor dotykowy.

Według mnie wyjazd na targi CeBiT można zaliczyć do udanych. Targi wzbudziły na mnie ogromne zainteresowanie i już teraz nie mogę się doczekać, aby pojechać tam po raz kolejny za rok.

Rysunek 2. Szafa ,,rackowa”.[2]

Opracował: Kamil Stanowski

CeBiT 2013- Hala nr 4
Sekcja Pro

Wyprawa na CeBiT okazała się bardzo ciekawą oraz wiedzodajną wycieczką. Moim zadaniem na tym wyjeździe było opisanie i zebranie informacji dotyczących hali nr 4. Znajdowały tam się liczne stoiska firm prezentujących swoje nowe produkty oraz usługi. Głównymi firmami, które przyciągały zwiedzających (w tym mnie) na tym pawilonie wystawowym były Google, Microsoft, Nokia oraz firma T-mobile.

Pierwsza z nich, Google, zaprezentowała swoją usługę Google Cloud oraz najnowszą wersję Androida 4.21 o nazwie Jelly Bean dostępną na większość smartfonów posiadających oprogramowanie Androida. Google Cloud to dysk internetowy, który jest dołączany do Laptopów i Netbooków w celu zmniejszenia gabarytów sprzętu. Daje to również możliwość dostępu do swoich danych z każdego urządzenia z dostępem do internetu.

Microsoft przedstawił nową wersję oprogramowania o nazwie Office 365. W skład tego pakietu wchodzi Microsoft Office oraz hostowane w chmurze (czyli w Cloud) wersje produktów serwerowych, czyli Exchange Server, SharePoint Server oraz Lync Server. Usługi te są dostarczane przez internet.

Nokia przedstawiła wraz z firmą T-mobile dwa smartfony. Jednym z nich jest Nokia Lumia 520, czyli smartfon z niższej półki cenowej (ok. 150 euro), drugim zaś Nokia Lumia 720 (ok. 250 euro). Oba smartfony oparte są na Sofcie firmy Microsoft, tj. Windows Phone 8.

Podsumowując targi CeBiT były bardzo ciekawym przeżyciem, które dostarczyło mi wiele ciekawostek oraz informacji na temat nowości. Podobało mi się w tym wyjeździe również nastawienie Niemców, którzy w moim odczuciu byli bardzo przyjaźnie nastawieni oraz pomocni.

Rysunek 3. Prezentacja nowych produktów firmy Nokia.[3]

Rysunek 4. Najnowszy produkt firmy Nokia- Smartfon Lumia 920.[4]

Opracował: Dawid Dembiński

CeBiT 2013 – PAWILON 5

Po dojechaniu na miejsce z samego rana i znalezieniu miejsca parkingowego naszym oczom ukazał się wielki budynek. Kiedy podchodziliśmy bliżej okazało się, że to wiele budynków zlewało się w jeden, co dawało niesamowity efekt. Po okazaniu biletów, które zdobyliśmy wcześniej mogliśmy w końcu po długim oczekiwaniu zanurzyć się w świat technologii i informatyki. Efekt był oszałamiający, gdzie nie spojrzeć wszędzie widzieliśmy niesamowite rzeczy i technologie, o których tylko słyszeliśmy albo widzieliśmy w wiadomościach, a teraz byliśmy tu i widzieliśmy to na własne oczy. Pawilony były tak duże, że nie widzieliśmy ich końców. Za każdym rogiem znajdowaliśmy nowe ciekawostki i technologie, takie jak urządzenie do skanowanie całej książki albo robot zaprogramowany do poruszania się samemu.

Pawilon piąty, który opisze teraz zajmował się systemami zabezpieczeń, a zabezpieczenia te miały chronić… wszystko, dosłownie wszystko. Producenci i firmy wystawiające się prezentowały zabezpieczenia, które chroniły od najmniejszych rzeczy takich jak komórka, laptop czy tablet, aż do takich przedsięwzięć jak dom czy wielka firma. Moja szczególną uwagę przyciągnęły dwie rzeczy pierwsza z nich był notebook Firmy Fujitsu, który zaoferował nam ochronę naszych danych na podstawie skanowania układu żył dłoni. Według producenta, system ten ma zaoferować użytkownikom dużo wyższy poziom bezpieczeństwa, od dotychczas stosowanych rozwiązań. Było to bardzo interesujące i z chęcią sam przetestował bym tą technologie. Drugą rzeczą, która przyciągnęła moją uwagę był system firmy Fibar Group prezentujący system inteligencji budynkowej Fibaro, dzięki któremu wszystkimi znajdującymi się w domu sprzętami można sterować za pomocą smartfona. Sama myśl o dostępie takiej technologii i korzystaniu z niej na co dzień zachwyciła mnie. Z pewnością chciał bym być kiedyś użytkownikiem takiej technologii.

Sam pobyt w Niemczech był bardzo przyjemnym doświadczeniem, które pozwoliło mi na leprze poznanie innej kultury i ocenienie własnych zdolności językowych. W przyszłości na pewno chciałbym powtórzyć taki wyjazd, ponieważ bardzo dużo się na nim nauczyłem.

Rysunek 5. Zdjęcie jednej z hal wystawowych.[5]

Opracowanie: Filip Faltyński

CeBiT 2013 – Pawilon nr 6 POLAND

W pawilonie szóstym można było obejrzeć najnowsze trendy i rozwiązania dla zorientowanych aplikacji internetowych, zarządzeń Web i udanych internetowych modeli biznesowych. Partnerem tegorocznych targów informatycznych CeBiT była Polska. Jej centralne stoisko znajdowało się w pawilonie nr 6, w sektorze Business IT. W tym roku na CeBiT zawitały 74 polskie firmy, jako platformy dla międzynarodowych kontaktów biznesowych.

Przy poszczególnych stanowiskach można było porozmawiać o interesującym daną osobę sprzęcie, nowinkach technicznych, czy też o oprogramowaniu w Polsce. Z dostępnych w pawilonie informatorów można przeczytać chociażby o postępie informatyzacji sektora publicznego w Polsce. Są to między innymi: „IT w administracji”, „IT professional”, „Wolne i Otwarte Oprogramowanie w Polsce”. Nie brakowało również „Made In Poland”, czyli przewodników polskiego eksportu. Można było przetestować także aplikację, która była wyświetlana jednocześnie na ekranie telewizora i podłodze, a która „odczuwając” nacisk na podłodze odpowiednio reagowała. Odbyła się również krótka inscenizacja promująca polską grę „Call of Juarez Gunslinger”.

Oprócz Polski w szóstym pawilonie prezentowały się kraje z różnych zakątków świata, które promowały swoje produkty czy firmy. Brazylia, na której stanowisku można było przetestować maty masujące. Niemiecka firma przedstawiająca aplikację, oprogramowanie Coyo pozwalające zarządzać informacjami w sposób nowoczesny. „Wiele wymagań, jedno rozwiązanie – cechy i aplikacje”. Firma Flickswitch z Południowej Afryki świadcząca usługi technologii GSM i branży telekomunikacyjnej. Flickswitch pomaga lepiej zarządzać kartą SIM w sieciach komórkowych. T3n jest magazynem prezentującym m.in. usługi chmurowe. Jest to model przetwarzani oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez usługodawcę, co oznacza, że konsument płaci jedynie za użytkowanie określonej usługi. Prezentuje on także Top tablety oraz inne ciekawostki.

Po targach udaliśmy się na nocleg do Magdeburga, a kolejny był w Berlinie. W obu miastach zostaliśmy przyjęci bardzo życzliwie. Pokazuje to, że Polacy za granicą są traktowani na równi z innymi nacjami.

Rysunek 6. Fragment pawilonu nr 6, gdzie znajdowały się stoiska polskich firm.[6]

 

Rysunek 7. Fragment pawilonu nr 6, gdzie znajdowały się stoiska polskich firm.[7]

Opracowała: Edyta Pieczonka

CeBiT 2013 – hala nr 7
Solution for the public sector

Podczas targów w strefie GOV – hala nr 7, można było odwiedzić ekspozycje różnych instytucji realizujących projekty z obszaru e-administracji współfinansowane w ramach 7. osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wśród wystawców znajdowali się m.in.: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Finansów, Główny Urząd Geodezji i Kartografii czy Urząd Komunikacji Elektronicznej. Oprócz innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych polskich instytucji publicznych, które były eksponowane w hali GOV, na CeBiT 2013 były także rodzime firmy, które zaprezentowały nam nowe technologie i rozwiązania najwyższej jakości i mobilności.

Tak silna narodowa reprezentacja jest możliwa dzięki uzyskaniu przez Polskę tytułu kraju partnerskiego targów CeBiT 2013. Było to miejsce nawiązywania kontaktów biznesowych, dyskusji i wymiany wiedzy liderów współczesnej. Szczególna rola Polski w tegorocznej edycji targów stanowi okazję do zaprezentowania rodzimych produktów unikalnych w skali światowej, a wśród nich rozwiązań służących rozwojowi elektronicznej administracji w Polsce.

Rysunek 8. Zdjęcie z otwarcia CeBiT’u przez czołowych polityków.[8]

Opracował: Tomasz Siwek

Referat z CeBiT 2013 – hala 9

Wyprawa na CeBiT od samego początku okazała się bardzo ekscytująca. Gdy dojechaliśmy na miejsce okazało się że te targi są naprawdę duże, więc będzie co oglądać i nie będziemy się nudzić. Gdy na początku dostaliśmy przydzielone stanowiska (w moim wypadku była to hala nr 9) każdy poszedł w swoją stronę zbierać materiały i ogólnie zwiedzać targi.

W mojej hali można było zobaczyć najnowsze technologie m.in. giętkie wyświetlacze, technologie 3D, nowoczesne osiągnięcia w robotyce, tzw. Cloud Computing, oraz różne ekologiczne rozwiązania. Wszystkie te zagadnienia bardzo mi się podobały, podobało mi się również stanowisko gdzie byliśmy szukać pracy, oraz hale w których odbywały się mistrzostwa Intel Extreme Masters. Z targów pozostało mi dużo pamiątek i wspomnień, wszystko było dobrze zorganizowane i wykonane i chętnie pojechałbym za rok.

Rysunek 9. Wyświetlacz 3D.[9]

 

Rysunek 10. Drukarka 3D.[10]

Opracował: Patryk Kuriata

CeBiT 2013 – Pawilon 11

Wymieniona wyżej pawilon należy do sekcji PRO. Są to prezentacje innowacyjnych rozwiązań biznesowych dla różnych branż jak i dla dużych i małych firm. Można było tu znaleźć wystawy tematyczne poświęcone: infrastrukturze, ochronie, elementom aktywnym, systemom chłodzącym, zasilaniu, hostingowi. Było można posłuchać konferencji na wiele różnych tematów. Widzieliśmy nowoczesne technologie w specjalistycznych produktach jak i produktach codziennego użytku takich jak rowery.

W tym pawilonie można było zobaczyć polski projekt wspierania e-biznesu – platformę internetową wspierająca realizację działań 8.1 i 8.2 programu operacyjnego innowacyjna gospodarka oraz 20 projektów w ramach tych działań.

Moja opinia na temat wystaw przeprowadzonych na tych targach jest taka, że produkty zawierające w sobie najnowocześniejsze dzieła techniki znajdują się wokół nas.

Ogólnikowo cały wyjazd zaliczam do udanych. Atmosfera na targach i w grupie była bardzo miła. A kontakt z innymi ludzi nie sprawiał problemów.

Rysunek 11. Obudowy dla serwerów firmy Triton.[11]

Opracował: Łukasz Zalewski

Źródło:

[1] https://maps.google.pl/

[3] http://static.polskieradio.pl/files/e8f6f080-a21c-4d80-8b33-b929aff0b18b.file

[5] Business in Małopolska – Polska na CeBIT 2013: www.businessinmalopolska.pl

[6] www.radiopolenflug09.de

[7] www.instalki.pl

[8] http://www.softwareag.com/il/Images/Merkel_2_large_tcm98-107226.jpg

[9] Fot. Patryk Kuriata

[10] Fot. Patryk Kuriata

[11] http://www.triton.cz/userfiles/image/photogalleries/2486/21215_cebit2013_1_800x600.jpg

Łukasz Zalewski
Łukasz Zalewski

57 Comments so far

michael kors factory outletPosted on  1:03 am - gru 17, 2018

I’m writing to let you understand what a outstanding encounter my cousin’s child had checking yuor web blog. She learned too many things, not to mention what it is like to possess an excellent giving mindset to have the others without problems completely grasp chosen grueling subject matter. You actually surpassed our own expectations. Thank you for showing these informative, dependable, edifying as well as unique thoughts on your topic to Ethel.
michael kors factory outlet http://www.michaelkors-outletfactory.us.org

bape hoodiePosted on  11:18 pm - gru 22, 2018

I am just writing to let you understand of the notable encounter our girl enjoyed viewing your blog. She came to understand several pieces, which included how it is like to possess an awesome teaching character to get others with no trouble learn about several advanced subject areas. You truly surpassed readers’ expected results. Thanks for supplying those effective, trusted, explanatory and even fun tips on the topic to Evelyn.
bape hoodie http://www.bape-hoodie.us.com

nike polo shirtsPosted on  1:46 am - gru 24, 2018

I want to get across my affection for your kind-heartedness for those people that really need assistance with in this topic. Your personal commitment to getting the solution across has been rather insightful and have usually permitted those just like me to get to their desired goals. Your own warm and friendly help denotes so much a person like me and still more to my fellow workers. With thanks; from each one of us.
nike polo shirts http://www.nikepolo.us

hermes handbagsPosted on  11:47 pm - gru 25, 2018

I intended to draft you this little note to be able to thank you yet again over the unique tricks you’ve documented in this article. It was simply pretty generous with you to supply openly what exactly most people would’ve marketed for an e-book to get some profit on their own, most notably now that you could possibly have tried it in the event you wanted. These concepts in addition served to become a easy way to comprehend other individuals have the same dreams the same as my very own to know the truth a little more with reference to this matter. I know there are many more fun periods ahead for those who looked over your blog.
hermes handbags http://www.hermes-handbags.us.com

adidas tubularPosted on  10:37 pm - gru 26, 2018

Thanks for your own labor on this web site. Debby take interest in working on internet research and it’s really easy to see why. Many of us know all relating to the powerful means you deliver very useful guidance by means of your web blog and therefore improve contribution from some other people on this theme while our favorite princess has always been understanding a whole lot. Take pleasure in the rest of the new year. You are always carrying out a pretty cool job.
adidas tubular http://www.adidas-tubular.us.com

goyard handbagsPosted on  3:38 am - gru 28, 2018

I precisely wanted to say thanks once again. I am not sure the things that I could possibly have worked on in the absence of the entire opinions revealed by you about that theme. It absolutely was a real challenging matter in my position, however , being able to see your expert strategy you processed it took me to weep for fulfillment. I’m happier for the help and as well , believe you are aware of a powerful job you are doing instructing other individuals through a blog. Most likely you have never met any of us.
goyard handbags http://www.goyardhandbags.us.com

longchamp bagsPosted on  7:07 am - gru 29, 2018

I precisely wanted to appreciate you again. I am not sure what I would have sorted out without the actual thoughts discussed by you on my industry. It actually was an absolute hard matter in my opinion, but observing your skilled way you resolved the issue made me to jump with gladness. I am just thankful for the help and hope that you know what a great job that you are accomplishing instructing the others all through a site. I’m certain you have never got to know any of us.
longchamp bags http://www.long-champ.us.com

michael kors handbagsPosted on  8:07 am - sty 28, 2019

My spouse and i got really excited that Raymond could finish off his investigation from the precious recommendations he gained in your blog. It’s not at all simplistic to simply choose to be releasing thoughts which some others may have been trying to sell. We discover we have got the writer to give thanks to for this. The entire illustrations you’ve made, the simple blog menu, the friendships you can help engender – it is mostly great, and it is aiding our son in addition to the family imagine that this theme is pleasurable, and that’s extremely pressing. Thank you for the whole lot!
michael kors handbags http://www.outletonline-michaelkors.us.org

lacoste poloPosted on  11:05 pm - sty 28, 2019

I actually wanted to make a small note in order to thank you for all of the great tricks you are giving at this website. My extended internet research has finally been rewarded with wonderful tips to write about with my great friends. I would say that many of us website visitors are undeniably endowed to live in a decent website with many awesome individuals with insightful principles. I feel very much lucky to have encountered your entire webpages and look forward to so many more entertaining moments reading here. Thanks again for a lot of things.
lacoste polo http://www.outletlacoste.us.com

golden goose sneakersPosted on  2:50 am - sty 29, 2019

I have to show thanks to this writer for bailing me out of this type of situation. Just after looking through the world-wide-web and seeing strategies which were not powerful, I was thinking my entire life was well over. Existing without the strategies to the issues you have fixed by way of your entire blog post is a critical case, as well as ones which may have adversely damaged my entire career if I hadn’t come across your blog post. Your own skills and kindness in handling all the pieces was valuable. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t come across such a point like this. I am able to at this moment look ahead to my future. Thanks a lot very much for your expert and sensible help. I will not be reluctant to propose the sites to any individual who needs to have recommendations about this subject matter.
golden goose sneakers http://www.goldengoose.us.com

yeezy 500Posted on  11:19 am - sty 29, 2019

Thanks so much for giving everyone an extremely breathtaking opportunity to read in detail from this site. It really is so awesome and packed with fun for me and my office fellow workers to visit your web site at a minimum thrice in one week to read through the fresh issues you have got. And of course, I’m also at all times satisfied with the unique advice served by you. Certain 1 areas in this article are in fact the most effective I have ever had.
yeezy 500 http://www.yeezy500.us

nike cortez womenPosted on  12:02 am - sty 30, 2019

I enjoy you because of your own hard work on this website. My niece takes pleasure in carrying out research and it’s really obvious why. My partner and i know all concerning the compelling medium you provide efficient tricks via your web blog and increase response from some others on the subject matter plus my princess has been becoming educated a whole lot. Enjoy the remaining portion of the new year. Your performing a great job.
nike cortez women http://www.nikecortez.us.com

foampositesPosted on  12:43 pm - sty 30, 2019

I am only writing to let you be aware of what a great encounter my princess undergone viewing yuor web blog. She realized several things, with the inclusion of what it is like to have an incredible coaching nature to make other folks easily master selected grueling matters. You really exceeded our own expected results. Thank you for supplying such insightful, dependable, explanatory not to mention cool thoughts on that topic to Jane.
foamposites http://www.nikefoamposite.us.com

jordan retro 6Posted on  1:24 am - sty 31, 2019

I intended to create you this bit of remark to be able to give thanks yet again considering the incredible strategies you have documented on this page. It was really generous of people like you giving unhampered all that many people would have advertised as an electronic book to end up making some bucks for their own end, specifically given that you could possibly have done it in the event you decided. Those secrets in addition served to be a good way to know that other people have the same zeal really like my very own to understand a little more on the subject of this condition. I believe there are lots of more fun moments ahead for many who go through your site.
jordan retro 6 http://www.jordan6.us.com

adidas yeezyPosted on  2:20 pm - lut 1, 2019

I as well as my friends appeared to be going through the excellent tips and hints located on your web blog then before long developed a horrible suspicion I never thanked the site owner for those tips. The men appeared to be so excited to study them and have now simply been loving these things. I appreciate you for truly being indeed considerate and for making a choice on variety of incredibly good themes most people are really needing to be informed on. My personal sincere apologies for not expressing appreciation to earlier.
adidas yeezy http://www.adidasyeezy.co.uk

yeezy boost 350 v2Posted on  2:16 am - lut 2, 2019

I definitely wanted to develop a message in order to thank you for these remarkable steps you are placing at this website. My considerable internet investigation has now been compensated with reliable tips to talk about with my partners. I ‚d assert that many of us readers actually are undeniably blessed to be in a decent place with very many marvellous people with valuable ideas. I feel very privileged to have discovered your weblog and look forward to so many more thrilling times reading here. Thanks again for all the details.
yeezy boost 350 v2 http://www.yeezy-boost350.us.com

nike flyknitPosted on  4:00 pm - lut 2, 2019

Thanks so much for providing individuals with an extraordinarily marvellous possiblity to check tips from this web site. It’s usually so brilliant and also packed with a lot of fun for me and my office acquaintances to search your blog at the least thrice in one week to learn the fresh stuff you will have. And of course, I am just always satisfied with all the outstanding strategies served by you. Some 3 ideas in this posting are in reality the most suitable I have had.
nike flyknit http://www.nikeflyknit.us.com

off whitePosted on  2:54 am - lut 3, 2019

A lot of thanks for every one of your labor on this web page. Debby take interest in making time for investigations and it’s really obvious why. Most people notice all regarding the powerful medium you convey reliable secrets on this web site and strongly encourage contribution from some others about this concern plus our favorite princess is without a doubt becoming educated a whole lot. Have fun with the rest of the new year. You are doing a powerful job.
off white http://www.offwhite.us.com

adidas zx fluxPosted on  1:31 pm - lut 4, 2019

My husband and i have been absolutely fulfilled that Peter could conclude his research because of the precious recommendations he got using your web site. It is now and again perplexing to just possibly be giving freely secrets that people may have been selling. We really realize we have got the website owner to be grateful to for that. All the illustrations you’ve made, the straightforward blog menu, the relationships you make it easier to promote – it’s most amazing, and it is letting our son in addition to our family do think this subject matter is exciting, which is certainly wonderfully mandatory. Thanks for all!
adidas zx flux http://www.adidaszxflux.com

nike shoxPosted on  10:57 am - lut 5, 2019

Thank you so much for giving everyone an exceptionally wonderful opportunity to check tips from this site. It really is very cool and full of amusement for me personally and my office peers to search your web site nearly 3 times in 7 days to find out the new guidance you will have. And indeed, we are certainly happy considering the cool ideas served by you. Certain two ideas on this page are definitely the very best we have all ever had.
nike shox http://www.nike-shox.us.com

yeezy boostPosted on  7:47 pm - lut 10, 2019

I as well as my pals appeared to be reading through the best procedures located on your web site and then quickly I had an awful suspicion I never expressed respect to the website owner for those techniques. Those ladies became totally glad to study them and now have actually been enjoying them. Thanks for indeed being indeed considerate and then for obtaining variety of smart areas most people are really eager to learn about. My personal honest apologies for not saying thanks to you earlier.
yeezy boost http://www.yeezy-boost.us.com

Birkenstock UKPosted on  12:15 pm - mar 15, 2019

zirexy,Wonderful one thank you so much !
Birkenstock UK http://www.birkenstocksandalsuk.me.uk/

NFL Jerseys WholesalePosted on  6:26 am - mar 16, 2019

ckjworrk,This website truly has alll of the information and facts I wanted about this subject and didn?t know who to ask.
NFL Jerseys Wholesale http://www.nfljerseys2019.us/

chrome hearts onlinePosted on  3:16 am - mar 17, 2019

Thank you for your whole hard work on this site. My daughter loves setting aside time for investigation and it’s really easy to see why. We hear all relating to the compelling ways you create both useful and interesting tips and hints via this web blog and as well improve contribution from others on the idea then our daughter is without a doubt being taught a whole lot. Enjoy the remaining portion of the new year. You’re the one doing a fantastic job.
chrome hearts online http://www.chromehearts.name

JesseHomPosted on  4:04 pm - mar 18, 2019

On how she landed on her direction in life:

“I always knew I was meant to be working in art, I just never knew how. In school, was so confused and always switched my majors around. In 2015, I decided to take a break from school to help out at home and that’s when I discovered my passion for fashion illustration. I drew/a> an illustration of Jhene Aiko and she liked it on Instagram. It kind of grew from there.”

Vapor MaxPosted on  8:24 am - mar 19, 2019

kganidsn,Thanks for sharing such an amazing blog. I am so happy found this informative blog.
Vapor Max http://www.nikevapormax.org.uk/

Air Max 2019Posted on  2:05 am - mar 20, 2019

dhzfnibhni,A fascinating discussion is definitely worth comment. I do think that you ought to publish more on this topic, it may not be a taboo aohlkqfi,subject but generally folks don’t talk about such subjects. To the next! All the best!!
Air Max 2019 http://www.nike-airmax2019.us/

cheap jordansPosted on  10:44 pm - mar 20, 2019

I happen to be commenting to let you understand of the helpful experience my cousin’s daughter found checking your web page. She mastered lots of issues, including how it is like to have a great giving mood to have other individuals completely understand a number of complex subject matter. You really exceeded her expected results. I appreciate you for giving the valuable, dependable, explanatory and in addition cool tips about that topic to Ethel.
cheap jordans http://www.jordansforcheap.us.com

hgcchesyPosted on  11:19 pm - mar 23, 2019

http://onlineviagenfox.com/ buying prescription drugs from canada

yeezy boost 350Posted on  12:39 am - mar 24, 2019

Thank you for all your valuable labor on this blog. My aunt loves setting aside time for research and it’s easy to see why. My spouse and i hear all about the powerful form you convey priceless guidance via this website and therefore recommend response from other people on the idea while our simple princess is always starting to learn a great deal. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You are performing a fabulous job.
yeezy boost 350 http://ux.nu/TES4S

Leave a Comment