• z.polkowski@ujw.pl

dr inż. Zdzisław Pólkowski

dr inż. Zdzisław Pólkowski

dr inż. Zdzisław Pólkowski

Absolwent Wydziału Matematyki Fizyki i Techniki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze (1991 rok) oraz absolwent Politechniki Zielonogórskiej – Wydział Elektryczny (1997 rok). Ukończył również studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studium podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Temat rozprawy doktorskiej – „Komputerowe wspomaganie oceny pracowników z wykorzystaniem metod wielokryterialnych”. Autor kilkunastu artykułów i referatów naukowych dotyczących edukacji informatyki. Aktualnie jest zatrudniony w charakterze nauczyciela w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki, Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie, Zespole Szkół oraz Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie. Jest autorem wielu projektów informatycznych na rzecz edukacji oraz instytucji samorządowych. Od 1990 roku jest właścicielem firmy informatycznej, gdzie w praktyce stosuje zdobytą wiedzę teoretyczną.

Hobby: podróże, motoryzacja, języki obce.

Portal edukacyjny dla studentów: www.studenci.polkowski.com.pl
strona oficjalna: www.polkowski.com.pl

d.masalski
d.masalski

Leave a Comment