• z.polkowski@ujw.pl

dr Włodzimierz Olszewski

dr Włodzimierz Olszewski

dr Włodzimierz Olszewski

Doktor nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki, mgr geografii – specjalność nauczycielska, studia podyplomowe z zakresu zarządzania – menedżer oświaty. Koordynował prace związane z budową i wyposażeniem Zespołu Szkół będąc jego dyrektorem przez 12 lat. Jako pełnomocnik Burmistrza Gminy doprowadził do utworzenia i rejestracji Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Od lat działa społecznie reprezentując środowisko edukacyjne Polkowic na forum ogólnokrajowym najpierw w latach 1997-2003 jako wiceprezes Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół Średnich w Polsce, które należy do Stowarzyszenia Europejskiego, a następnie jako wiceprzewodniczący Komisji Edukacji Związku Powiatów Polskich. Uczestnik wielu konferencji naukowych oraz autor i współautor publikacji i referatów dotyczących problemów współczesnej edukacji. Posiada doświadczenie w pracy w organach spółek kapitałowych oraz organizacjach pozarządowych. Stała współpraca z siecią Laboratoriów WOD (Wirtualnej Organizacji Działań) przy Politechnice Poznańskiej, WSI w Łodzi, OWSPiZ w Olsztynie. Współtwórca Polkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Kierował projektami edukacyjnymi Unii Europejskiej – „TESSA” Kształcenie w dziedzinach o znaczeniu strategicznym) 1994 – 1996, SOCRATES – COMENIUS 1999 – 2002. Udział w programie UE „Lekarz, pielęgniarka – nowoczesny pracownik służby zdrowia Zagłębia Miedziowego na Europejskim Rynku Pracy” 2006-2008.
Obszar zainteresowań naukowo-badawczych: organizacja i zarządzanie (głównie zasobami ludzkimi i sferą usług edukacyjnych, elastyczne struktury działań), pedagogika (współczesne prądy i kierunki pedagogiczne, pedagogika czasu wolnego).

d.masalski
d.masalski

Leave a Comment