• z.polkowski@ujw.pl

E-biznes i handel elektroniczny

E-biznes i handel elektroniczny

Ten dokument stanowi wprowadzenie pojęcia e-biznesu. Omawia on przede wszystkim historię technologii, które pozwoliły na rozwinięcie się e-biznesu, a także handlu elektronicznego. Uwzględnia zmiany, jakie zachodziły na rynku oraz modele prowadzenia takiego biznesu. Na przestrzeni ostatnich kilku lat widzimy ogromny rozwój tych gałęzi gospodarki, a wszystko za sprawą łatwiejszego dostępu do wielu usług oraz towarów za pośrednictwem sieci internetowej.

Możliwe stało się prowadzenie nawet niewielkiej działalności, która cały swój handel skupia w globalnej sieci zamiast sprzedaży fizycznej na miejscu. To z kolei pozwoliło wyeliminować, np. wiele problemów logistycznych. Niniejszy dokument przedstawia ponadto relacje występujące między podmiotami w e-biznesie, a także znane i oficjalnie przyjęte modele biznesowe.

Artykuł (PDF)

Ebiznes i handel elektroniczny

Artykuł (DOCX):

Ebiznes i handel elektroniczny

Poster (PDF)

Ebiznes i handel elektroniczny

administrator
administrator

Leave a Comment