• z.polkowski@ujw.pl

Gość z Indii na Uczelni Jana Wyżykowskiego

Gość z Indii na Uczelni Jana Wyżykowskiego

W dniach 27 – 29 maja naszą Uczelnię odwiedził profesor z Indii Prof. Rajesh M. Khajuria założyciel Shri Mahavira Jaina Vidyalaya i C.K. Shah Vijapurwala Institute of Managment oraz dyrektor generalny zespołu Projects & Consultants. Był to ogromny zaszczyt gościć taką osobistość w murach naszej Uczelni. Profesor Khajuria doradzał przy tworzeniu około 300 projektów, na które udało się łącznie zdobyć 20 milionów dolarów z osiągnięciem 95-procentowego sukcesu tych projektów. Jego kadrowe i przemysłowe doświadczenie wykorzystywane jest wciąż w przeróżnych sektorach m.in przemysłowym, bankowym i edukacyjnym.

Zarówno w polkowickim jak i w lubińskim oddziale UJW Prof. dr Dajesh Khajuria wygłosił wykłady popularnonaukowe. W Polkowicach odbyła się prelekcja nt. „New Initatives of India – smart cities etc.”. W drugiej części Uczelni UJW (Wydział Zamiejscowy w Lubinie) można było posłuchać informacji na temat etyki w biznesie i administracji.

 

 

d.masalski
d.masalski