• z.polkowski@ujw.pl

Aktualności

Profesor Uniwersytetu w Debreczynie z wizytą na Uczelni Jana Wyżykowskiego

W maju odbyło się spotkanie ze studentami z Rumuni na temat współpracy naukowej z Profesor Uniwersytetu w Debreczynie Marianną Zichar z Węgrzech.

m.cyranowski

Gość z Indii na Uczelni Jana Wyżykowskiego

W dniach 27 – 29 maja naszą Uczelnię odwiedził profesor z Indii Prof. Rajesh M. Khajuria założyciel Shri Mahavira Jaina Vidyalaya i C.K. Shah Vijapurwala Institute of Managment oraz dyrektor generalny zespołu Projects & Consultants. Był to ogromny zaszczyt gościć taką osobistość w murach naszej Uczelni. Profesor Khajuria doradzał przy tworzeniu około 300 projektów, na które udało się łącznie zdobyć 20 milionów dolarów z osiągnięciem 95-procentowego sukcesu tych projektów. Jego kadrowe i przemysłowe doświadczenie wykorzystywane jest wciąż w przeróżnych sektorach m.in przemysłowym, bankowym i edukacyjnym.

Zarówno w polkowickim jak i w lubińskim oddziale UJW Prof. dr Dajesh Khajuria wygłosił wykłady popularnonaukowe. W Polkowicach odbyła się prelekcja nt. „New Initatives of India – smart cities etc.”. W drugiej części Uczelni UJW (Wydział Zamiejscowy w Lubinie) można było posłuchać informacji na temat etyki w biznesie i administracji.

 

 

d.masalski

Wizyta profesora z Bułgarii

W maju na Uczelni Jana Wyżykowskiego gościliśmy profesora Julina Vasilieva, z University of Economics w Varna, który wraz ze studentką z programu Erasmus współpracowali nad wspólnym artykułem naukowym. Wraz z dr inż. Zdzisławem Pólkowskim oraz Jackiem Michalakiem z UJW współpracuje nad projektem w ramach programu ERASMUS+ pod tytułem Intensive Study Programme. W projekcie tym dodatkowo biorą udział uczelnie z Wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Paragon Europe z Malty. 

Program skupiony jest nad dwoma kursami: Data Warehouse and Business Intelligence. Głównymi aspektami kursu będą nauka portalu dostarczającego wiedzę na temat scenariusz aktywności laboratoryjnej, rozwój osobisty, prezentację różnych materiałów. Dodatkowo kurs zapewnia dostęp do bezpłatnego oprogramowania, trzypoziomowy system edukacji oraz na zakończenie kursu przewidziano certyfikację.

Maciej Skowronek
Learn More

Wykaz wydarzeń/wyjazdów koła WOD

Przedstawiamy Państwu wykaz wydarzeń oraz wyjazdów koła WOD dla 2 semestru grupy I roku na 2015r. Działania te wykonywane były we współpracy z grupą studentów Erasmus (studenci z Rumunii i Węgier).

 

Zestawienie spotkań koła WOD – 2 semestr grupy informatycznej I roku na rok 2015 (semestr letni)

Lp. Termin Temat Ilość godzin/dni
1. 14.03.15-17.03.15 Wyjazd do Hannoveru na konferencje, targi CeBIT 2015. 3 dni
2. 16.04.15 Wybór tematów posterów naukowych na XVII Seminarium problemowe WOD. 3h
3. 23.04.15 Kontynuacja i kończenie prac nad posterami naukowymi na XVII Seminarium problemowe WOD. 3h
4. 06.05.2015-08.05.15 XVII Seminarium problemowe WOD na, którym przedstawione zostały wcześniej opracowane postery. 3 dni
5. 03.06.15 Aktualizacja wpisów strony internetowej, czyli dokładny opis wydarzeń z życia koła WOD. 4h
Maciej Wiatrowski
Print

Tematy zajęć NSI 2014/2015

 

 

 

1. E-biznes

Słowo e-biznes oznacza biznes elektroniczny. Dotyczy m.in. wymiany danych pomiędzy producentami, dystrybutorami i kontrahentami, wysyłkę dokumentacji, zdobywanie nowych klientów i przeprowadzanie telekonferencji. Główne zadanie biznesu elektronicznego polega na dokonywaniu transakcji pomiędzy kontrahentami w trybie on-line, a przedmiotem kupna-sprzedaży jest przede wszystkim informacja. Na określenie e-biznesu stosuje się wymiennie słowo e-handel (e-commerce) oraz e-wymiana (e-trade).

 

2. E-commerce

Pojęcie określające nowoczesne narzędzia i metody sprzedaży elektronicznej np:

 

 

  • Sprzedawaj wszędzie – oczekiwania klientów, co do sposobu nabywania produktów, ewoluowały przez ostatnie lata. Konieczne jest sprzedawanie z użyciem wielu nowych kanałów sprzedaży elektronicznej. Nie tylko przy pomocy sklepów intrenetowych, ale również np. serwisów aukcyjnych, porównywarek cen itp.
  • Celuj w rynki niszowe – utarło się przekonanie, aby sprzedawać jak najwięcej i zdobywać klientów ceną na rynku wypełnionym konkurencją. Nowe podejście polega na znalezieniu sobie niszy rynkowej, do której oczekiwań szczegółowo dopasowujemy naszą ofertę i sposób obsługi klientów.
  • Decentralizacja treści – powstaje coraz więcej porównywarek cen, serwisów umożliwiających ocenę jakości dostępnych na rynku produktów i usług. Nie od dzisiaj klienci wymieniają się też opiniami na forach, blogach i sertwisach społecznościowych. Skuteczna sprzedaż w dobie E-commerce 2.0 wymaga aktywnej obecności firmy w tych miejscach, odpowiedniej promocji z ich wykorzystaniem i współpracę z ich użytkownikami.
  • Sprzedaż personalizowana – zakupy przez Internet powinny być jeszcze łatwiejsze i szybsze oraz dopasowane do odbiorcy.
  • Integracja i współpraca – środowisko E-commerce 2.0 opiera się na wielu powiązanych ze sobą technologiach i narzędziach wymagających dynamiczną wymianę informacji, co pozwoli na zwiększenie lojalności obecnych klientów i przyciągnięcie nowych.
  • Informacja jest najważniejsza – zbieraj informacje na temat Twojej branży i rynku ze wszystkich źródeł. Analizuj je i znajduj nowe możliwości i cele biznesowe.

3. Pojęcie technologii ICT (z ang. Information and Communication Technologies)

Obejmuje szeroki zakres wszystkich technologii umożliwiających manipulowanie i przesyłanie informacji. W zakres pojęciowy technologii ICT wchodzą wszystkie media komunikacyjne (Internet, sieci bezprzewodowe, sieci bluetooth, telefonia stacjonarna, komórkowa, satelitarna, technologie komunikacji dźwięku i obrazu, radio, telewizje, itp.) oraz media umożliwiające zapis informacji (pamięci przenośne, dyski twarde, dyski CD/DVD, taśmy, itp.) a także sprzęty umożliwiające przetwarzanie informacji (komputery osobiste, serwery, klastry, sieci komputerowe, itp.). Dodatkowo technologie ICT obejmują także całą gamę aplikacji informatycznych oraz złożonych systemów IT umożliwiających realizację przetwarzania i przesyłania danych na wyższym poziomie abstrakcji niż poziom sprzętowy.

4. Cloud computing

Definicja terminu  ewoluuje wraz z rozwojem technologii i sposobu jej wykorzystania. Przyjęty przez National Institute of Standards and Technology (NIST) opis tego pojęcia mówi, że cloud computing jest modelem umożliwiającym dostęp przez internet do współdzielonej puli zasobów obliczeniowych (np. sieci, serwerów, pamięci masowych, aplikacji i usług), są one konfigurowalne, dostępne „na życzenie”, mogą być szybko alokowane i zwalniane przy minimalnej interakcji użytkownika, czy dostawcy usług.

Cloud computing stanowi połączenie zasobów niezależnie od ich fizycznej lokalizacji umożliwiając ich elastyczne zwiększanie lub zmniejszanie w zależności od bieżącego zapotrzebowania. Opłaty pobierane są za faktycznie wykorzystywane zasoby w zależności od zużytej mocy obliczeniowej, przepustowości łącza internetowego i przestrzeni dyskowej. Są one łatwo monitorowane, kontrolowane i raportowane w sposób przejrzysty dla obydwu stron.

5. Business Intelligence

(BI) najczęściej rozumie się systemy raportowania i analizy historycznych danych biznesowych, budowane w celu umożliwienia analityki danych. Są one zwykle adresowane do pracowników szczebla kierowniczego i cechują się dużymi wymaganiami wydajnościowymi. W związku ze wzrostem znaczenia analizy danych w przedsiębiorstwie, rozwiązania klasy BI uznawane za istotne źródło uzyskiwania przewagi konkurencyjnej na rynku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Źródło :

http://mfiles.pl/pl/index.php/Business_intelligence

http://gridwise.pl/pl/strefa-wiedzy/business-intelligence-i-hurtownie-danych

http://www.istshare.eu/ict-technologie-informacyjno-komunikacyjne.html

http://www.praktycznateoria.pl/cloud-computing/

http://slownik.intensys.pl/definicja/180/e-commerce-20/

 

b.rozborski
123