• z.polkowski@ujw.pl

Konferencje

seminarium

XVII Seminarium problemowe WOD

XVII Seminarium problemowe WOD: Przemiany programowania aplikacji w świecie cyfrowym (Polkowice, 6–8 maja 2015) i poprzedzająca je V Studencka Konferencja Okrągłego Stołu (SKOS): Nowoczesna infrastruktura informatyczna i wzajemna wymiana wiedzy (Łódź, 6–7 lutego 2015) są przedsięwzięciami naukowymi organizowanymi w ramach obchodów w Polsce Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDTiSI’2015). Poświęcone są pogłębieniu analizy efektów stosowania metodyki wirtualnej organizacji działań (WOD) w rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz poszukiwaniu nowych sposobów projektowania i implementacji oprogramowania przedsięwzięć informatycznych w tworzeniu wirtualnego środowiska informacyjnego. Omawia się ważne kwestie, które winny być uwzględniane w konstruowaniu infrastruktury oraz projektowaniu i implementacji oprogramowania aplikacji środowiska wirtualnego (cyfrowego), otoczenia tworzenia i funkcjonowania nowych struktur społeczeństwa informacyjnego. Omawiane są zatem główne elementy budowy środowiska wirtualnej współpracy ludzi i wirtualnego współdziałania przedsiębiorstw w kształtujących się różnorodnych wirtualnych społecznościach informacyjnych i wirtualnych organizacjach, które charakteryzuje:

  • wirtualny (cyfrowy) styl pracy, życia (zachowania) człowieka w środowisku publicznych systemów informatycznych,
  • wirtualna (cyfrowa) organizacja działań kooperacyjnych w projektowaniu, zarządzaniu, administrowaniu itp,
  • wirtualny (cyfrowy) styl współdziałania instytucji i przedsiębiorstw; mówimy o strukturach wirtualnych, m.in. wirtualnej organizacji przemysłowych przedsiębiorstw wirtualnych („fabryk przyszłości”), a także:
  • rosnące znaczenie wzajemnej wymiany informacji (wiedzy) przedmiotowej w strukturach przyszłości, które, nabywając zdolności do uczenia się, stają się uczącymi się organizacjami. Omawiane są zagadnienia rozpowszechniania wiedzy o społeczeństwie informacyjnym, z uwzględnieniem rozwoju metodyki wirtualnej organizacji działań (WOD) oraz wzajemnej wymiany wiedzy w kształtowaniu struktur wirtualnych społeczności informacyjnych i wirtualnych organizacji.

Studenci prezentują ciekawe opracowania dotyczące formułowania założeń oraz oceny możliwości realizacji zespołowej wybranych wielozadaniowych innowacyjnych przedsięwzięć informatycznych, eksperymentalnych prac badawczo-rozwojowych i edukacyjnych. Opracowania te dotyczą dwóch obszarów tematycznych. Pierwszy przedstawia proste wybrane wielozadaniowe przedsięwzięcia informatyczne, uwzględniające elementy wzajemnej wymiany wiedzy w środowisku wirtualnym. Drugi dotyczy szeregu zadań szczegółowych dotyczących krytycznej analizy stosowania narzędzi informatycznych w projektowaniu struktur świata cyfrowego, co obejmuje m.in.: projektowanie i implementacje aplikacji, wspomaganie programowania aplikacji sieciowych oraz narzędzia grafiki komputerowej. Celem najważniejszym obu przedsięwzięć naukowych jest krytyczna analiza rozwoju wiedzy o społeczeństwie informacyjnym, rozpatrywanego z kilku następujących punktów widzenia:

  • modelowania i projektowania innowacyjnych przedsięwzięć informatycznych, opartych na technologiach wirtualnej organizacji działań (WOD),
  • przemian w podejściu do programowania aplikacji w świecie wirtualnym (cyfrowym),
  • stosowania wirtualnych sposobów organizowania w kształtowaniu struktur świata przyszłości – wirtualnych społeczności informacyjnych i wirtualnych organizacji.

Prowadzenie i koordynacja prac naukowych XVII Seminarium: Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi. Gospodarzem XVII Seminarium jest Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach.

 

Żródło:

http://www.dwspit.pl/konferencje

http://www.dwspit.pl/konferencje/XVII%20WOD_05.05.2015.pdf

r.baszak

Opolski Festiwal Ekoenergtyczny

Dnia 9 października studenci I i II roku informatyki stacjonarnej oraz student III roku mechatroniki niestacjonarnej reprezentowali Dolnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach podczas Opolskiego Festiwalu Ekoenergetycznego. Pierwszy wykład był pt. „Co należy wiedzieć o wiatrakach”, który przedstawił prof. T. Boczar z Politechniki Opolskiej. Słuchacze mogli się przekonać, jak rozwinięta jest technologia energii wiatrowej w różnych krajach świata. Istnieją także modele budynków, które pod wpływem wiatru zmieniają swoje ustawienie. Drugi wykład dotyczył systemów motoryzacji i wygłosił go dr R. Setlak z Politechniki Śląskiej. Uczniowie mogli się dowiedzieć, jak wyglądało wprowadzenie motoryzacji w Ameryce Północnej oraz Europie. Był to głównie wykład historyczny, który zaprezentował, jak w 1900 roku wyglądała infrastruktura przed wprowadzeniem samochodów oraz jakie były początki produkcji masowej.

Podczas wyjazdu można było posłuchać informacji o elektrycznych napędach hybrydowych stosowanych w samochodach, transporcie miejskim oraz publicznym. Okazuje się, że nie jest to takie proste, jak mogłoby się zdawać. Samochody hybrydowe ładują swoje baterie bardzo długo oraz są mało wydajne. Najlepszym miejscem użytkowania takich pojazdów są miasta ze względu na krótki dystans i łatwa możliwość doładowania baterii. Obecnie hybrydowe pojazdy wystarczają na pokonanie zaledwie 100 km, więc inwestycja w obecnych warunkach jest co najmniej bezsensowna.

W Centrum Wystawienniczo Kongresowym zorganizowano wystawę samochodów osobowych i innych pojazdów, w których zastosowano technikę hybrydowego napędu elektrycznego. Ogromne wrażenie na studentach zrobiło Porsche Panamera, Audi A7 S-line oraz Lexus IS 250. Głównym powodem ekscytacji były duże osiągi przy niebywale niskich raportach spalania. Zademonstrowano również (także do użytku) prototyp motoroweru. Koszt prototypu obecnie jest szacowany na 9000 zł. Studenci mogli również obejrzeć pokazy trialu motocyklowego. Polegał on na wyczynach 22-letniego pasjonata, który zaprezentował swoje umiejętności w jeździe wyczynowej na motocyklu crossowym. Można było również doświadczyć, jak działają pasy bezpieczeństwa podczas hamowania, a także wziąć udział w symulacji dachowania samochodu.

Kolejnym punktem wydarzenia było zwiedzanie Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu. Dyrektor Andrzej Leszczyński wraz z nauczycielami szkoły oprowadzali i prezentowali bogate wyposażenie dydaktyczne. Nasi studenci mieli okazję zobaczyć, jak funkcjonują poszczególne elementy i części samochodów oraz dowiedzieli się, jak wygląda nauczanie mechatroniki. Na koniec zostało zaprezentowane działanie poduszki powietrznej stosowanej w samochodach.

Na koniec dnia delegacja Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki zwiedziła najbardziej interesujące miejsca w Opolu. Studenci zobaczyli Amfiteatr Tysiąclecia w Opolu. Zwiedzający mieli okazję wejść na ostatnie odbudowane mury miasta Opolskiego, które powstały w czasach średniowiecznych. Na koniec dnia studenci obejrzeli pokaz multimedialnej fontanny w Stawie Zamkowym.

Zarówno opiekun koła WOD dr inż. Zdzisław Pólkowski i studenci byli pod wrażeniem wspaniałej organizacji. Organizatorzy nie szczędzili wysiłku, aby pobyt dla studentów DWSPiT był wyjątkowy. Korzystając z okazji opiekun koła naukowego WOD złożył podziękowania organizatorom i władzom uczelni za stworzenie możliwości aktywnego udziału w tej wspaniałej imprezie.

 

Maciej Skowronek

XVI Seminarium problemowe WOD

Dnia 21 lutego delegacja w składzie: Kanclerz dr Włodzimierz Olszewski, dr inż. Zdzisław Pólkowski oraz studenci pierwszego roku informatyki (Katarzyna Gruszczyńska oraz Maciej Skowronek) udali się na XVI Seminarium problemowe Wirtualnej Organizacji Działań w Łodzi. Do miasta dotarli późnym wieczorem 21 lutego. W tym dniu studenci postanowili skorzystać z wolnej chwili i zwiedzili słynną ulicę Piotrkowską. Następnego dnia odbyły się obrady seminarium naukowego. Wystąpienia prelegentów dotyczyły kwestii związanych z wirtualizacją oraz informatyzacją w globalnym społeczeństwie. Organizatorem Seminarium był profesor Zbigniew Kierzkowski z Wyższej Szkoły Umiejętności i Informatyki w Łodzi.

Łódź

W seminarium uczestniczyło wielu naukowców z całej Polski. Jednak należy zaznaczyć, że obecna była znaczna grupa studentów- członków kół naukowych. Wiele osób wyrażało swoje zdanie na problemy związane z tematem seminarium. Podczas seminarium dr inż. Zdzisław Pólkowski z Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach wygłosił referat pt. „Wirtualny System Wspomagania Decyzji Grupowych”.  Natomiast studenci DWSPIT zaprezentowali postery:

Usługi wirtualne:

1. Wykorzystanie technologii wirtualnych w handlu elektronicznym

Damian Masalski, SKN WOD DWSPiT w Polkowicach

2. Wykorzystanie technologii wirtualnych w grach sieciowych

Patryk Jaroszczyk, SKN WOD DWSPiT w Polkowicach

3. Wykorzystanie technologii wirtualnych w turystyce

Adrian Białek, SKN WOD DWSPiT w Polkowicach

4. Społecznościowe serwisy dla kierowców i pasażerów

Krzysztof Furga, SKN WOD DWSPiT w Polkowicach

 

Innowacje w systemach informatycznych:

1. Wykorzystanie awatarów w systemach informatycznych

Katarzyna Gruszczyńska, SKN WOD DWSPiT w Polkowicach

2. Podejmowanie decyzji z wykorzystaniem Bussines Intelligence

Maciej Skowronek, SKN WOD, DWSPiT w PolkowicachŁódź1

Studenci z różnych uczelni mogli porównać i ocenić swoje postery, nad którymi wcześniej ciężko pracowali. Na koniec spotkania rektorzy wraz z jury konkursu posterów wręczyli dyplomy laureatom poszczególnych uczelni. Ze szkoły DWSPiT w Polkowicach wyróżnieni dyplomami zostali Katarzyna Gruszczyńska, Damian Masalski oraz Maciej Skowronek.

Po całkowitej zakończonej uroczystości zostaliśmy zaproszeni na smaczny obiad. Mieliśmy okazję do wymiany zdań z wieloma interesującymi ludźmi z różnych uczelni, poszerzenia swojej wiedzy z zakresu informatyki, oraz zwiedzenia nowego miejsca. Po zakończeniu seminarium udaliśmy się do Manufaktury, która jest jedną z największych galerii w Polsce.

Łódź2

Maciej Skowronek

XV Seminarium problemowe WOD

XV Seminarium problemowe WOD

UCZĄCE SIĘ SPOŁECZNOŚCI INFORMACYJNE

Łódź, 17–19 kwietnia 2013 r.

  PATRONAT HONOROWY

Jacek Protas – Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego

 

ZESPÓŁ HONOROWY

dr Ryszard Banajski – Prezes Towarzystwa Naukowego Prakseologii – TNP, prof. Jerzy Barglik – Politechnika Śląska, Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich – SEP, prof. Zdzisław Kowalczyk – JM Rektor Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie, prof. Andrzej Nowakowski – JM Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi.  

PRZEWODNICZĄCY SEMINARIUM

prof. Zbigniew Kierzkowski – WSIiU w Łodzi

 

ZESPÓŁ PROGRAMOWY

prof. Liliana Buczkowska-Lipińska – Politechnika Łódzka & WSInf w Łodzi, prof. Jerzy Czerbniak – Prorektor ds. Nauki WSIiU w Łodzi, prof. Leszek Kiełtyka – Politechnika Częstochowska, prof. Zbigniew Kierzkowski –Sieć Laboratoriów WOD: Łódź–Olsztyn–Polkowice–Poznań (Koordynator), WSIiU w Łodzi & Politechnika Poznańska, dr inż. Janusz Kleban – Politechnika Poznańska, dr Lucyna Kwiatkowska – OWSIiZ w Olsztynie, dr inż. Jan Kwiatkowski – Politechnika Wrocławska, prof. Edward Nawarecki – AGH Kraków & WSIiU w Łodzi, dr Włodzimierz Olszewski – DWSPiT – Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, prof. Tadeusz Pankowski – Politechnika Poznańska, prof. Wojciech Popławski – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr inż. Zdzisław Pólkowski – DWSPiT w Polkowicach, prof. Kazimierz Wenta– Uniwersytet Szczeciński & Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie.

 

ZESPÓŁ WSPIERAJĄCY

Aniela Bednarek – Kanclerz Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, Przewodnicząca Zespołu, Andrzej Boroń – Sekretarz Generalny ZG SEP, Janusz Kowarski – Zespół Szkół Technicznych w Kole, Włodzimierz Olszewski –Kanclerz Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Zbigniew Talaga – ZSB Nr 1 w Poznaniu, Janusz Żwirko – Kanclerz Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie.  

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

Janusz Źwirko – Kanclerz OWSIiZ w Olsztynie, przewodniczący Zespołu Organizacyjnego, Marek Adamowicz – OWSIiZ w Olsztynie, Marzena Hermańska – sekretarz organizacyjny, Małgorzata Gregorczyk – Zarząd Główny SEP – sprawy koordynacji współdziałania organizacji patronackichZbigniew Kierzkowski – WSIiU w Łodzi – przewodniczący SeminariumLucyna Kwiatkowska – Prorektor ds. kształcenia OWSIiZ w Olsztynie, Zdzisław Pólkowski – DWSPiT w Polkowicach, Piotr Tarłowski – WSIiU w Łodzi – sekretarz naukowy Seminarium, Marcin Kwaśnik – Przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego WOD WSIiU w Łodzi.  

SEKRETARIAT

Marzena Hermańska – Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Olsztynie im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn, tel. 89 534 32 03 w. 33, fax. 89 534 33 20, e–mail: marzena.hermanska@owsiiz.edu.pl; Piotr Tarłowski – Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, e-mail: piotr.tarlowski@put.poznan.pl  

PRZEDMIOT I CELE XV SEMINARIUM WOD

Następstwem rozwoju badań nad wirtualną (cyfrową) organizacją działań (WOD) i wzrastających potrzeb społecznych w tym zakresie jest kształtowanie się „świata cyfrowego”. Oznacza on pojawienie się w strukturach wirtualnego środowiska informacji nowej rzeczywistości – organizacji wirtualnych instytucji, wirtualnych przedsiębiorstw oraz różnorodnych wirtualnych społeczności informacyjnych. Dla istnienia i dalszego rozwoju świata cyfrowego bardzo istotny jest postęp w metodyce WOD połączony z analizą konsolidacji technologii i humanistyki, które towarzyszą procesom przemian strukturalnych organizacji społeczeństwa. Procesy te prowadzą do sytuacji, w której technologie kształtują różnorodne struktury społeczności informacyjnych. Przemiany mają charakter wieloaspektowy i wpływają na nie w równym stopniu czynniki technologiczne i humanistyczne. Czynniki technologiczne oznaczają budowę nowoczesnej infrastruktury informatycznej i tworzenie wspólnych przestrzeni informacyjnych (partnerskich zasobów cyfrowych) dla wirtualnej organizacji działań. Czynniki humanistyczne uwzględniają wzrost znaczenia podmiotowego udziału człowieka (czynniki udziału ludzi) w różnorodnych strukturalnych formach organizacji (czynniki organizacyjne) działań kooperacyjnych. Wzrastająca powszechność stosowania technologii wirtualnej (cyfrowej) organizacji działań i upowszechnianie kompetencji informacyjnych w strukturach społeczności informacyjnych prowadzi do nabywania przez te społeczności zdolności do „uczenia się”, a więc do powstania struktur „uczących się społeczności informacyjnych”. Nawiązuje do tego temat główny XV Seminarium problemowego WOD. Celem Seminarium jest wzbogacenie zestawu pojęć podstawowych dla opisu wirtualnych sposobów organizowania i modeli społeczności informacyjnych, albowiem – w związku z cyfryzacją – następują gwałtowne przemiany form nauczania i pracy zawodowej, zachowań ludzi w świecie cyfrowym, form kształcenia, organizacji współpracy osób, a także współdziałania zespołów, instytucji i przedsiębiorstw. Wirtualne organizacje nabierają specjalnych przymiotów, które czynią z nich ośrodki nowoczesnej kultury. Istota przemian polega na tym, że technologie WOD stają się nowoczesną humanistyką, uwzględniają wprost czynniki udziału człowieka (human factors) w różnorodnych strukturalnych formach organizacji działań.    

PROGRAM SEMINARIUM

Dzień pierwszy – środa, 17 kwietnia 2013 r.

Miejsce: Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie,

10-075 Olsztyn, ul. Okopowa 25,

18.00–19.00

Spotkanie organizacyjne

 

 

Dzień drugi – czwartek, 18 kwietnia 2013 r.

 

Miejsce: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie,

10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3f, sala 314, II piętro

  8.30–9.30 Rejestracja Uczestników   9.30 – 11.00

Otwarcie

Przedmiotem wystąpień i prezentacji wprowadzających w ramach XV Seminarium problemowego WOD jest syntetyczne omówienie badań nad rozwojem metodyki wirtualnej organizacji działań i technologii społeczeństwa informacyjnego, w których uczestniczy wiele ośrodków. Mają one znaczenie dla kształtowaniu różnorodnych struktur społeczności informacyjnych, a także diagnozowania procesów przemian organizacyjnych, gospodarczych i społecznych w środowisku „świata cyfrowego”. Do opisu tego świata niezbędne jest wypracowanie nowych pojęć. Z wielkim uznaniem należy powitać obecne z nami osobistości, a w szczególności Jacka Protasa, Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego, JM prof. Zdzisława Kowalczyka, Rektora Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie, JM prof. Andrzej Nowakowski, Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi, mgra inż. Andrzeja Boronia, Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, dra Ryszarda Banajskiego, Prezesa Towarzystwa Naukowego Prakseologii. Ich obecność świadczy o zainteresowaniu czynników oficjalnych dyskutowanymi w ramach Seminariów WOD zagadnieniami i docenianiu wagi „świata cyfrowego” dla rozwoju nauki, technologii i gospodarki. Bez Ich osobistego zaangażowania nie byłoby możliwe zorganizowanie XV Seminarium.   Powitania:

prof. Zdzisław Kowalczyk

JM Rektor Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie

Jacek Protas

Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Wystąpienia

Czynniki społeczne w rozwoju struktur obliczeniowych

prof. Andrzej Nowakowski, JM Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi

Poszukiwanie kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce

prof. Jerzy Barglik, Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich, mgr inż.

Andrzej Boroń, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Interdyscyplinarność badań nad społeczeństwem informacyjnym

dr Ryszard Banajski, Prezes Towarzystwa Naukowego Prakseologii

Wprowadzenie TECHNOLOGIE CYFROWE W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE Temat główny prezentacji: Rozwój gospodarczy, kulturowy, postawy osobowe i społeczne człowieka Prowadzący: prof. Jerzy Czerbniak, dr Lucyna Kwiatkowska Prezentacje: Wieloaspektowy rozwój technologii społeczeństwa informacyjnego i przemiany strukturalne organizacji działań

prof. Zbigniew Kierzkowski – Przewodniczący XV Seminarium

  Kultura informacji w świecie cyfrowym

ks. dr Edward Wieczorek

  Kulturotwórcze funkcje edukacji w społecznościach lokalnych

dr Włodzimierz Olszewski

11.00 – 11.30 Przerwa KAWOWA 11.30 – 14.00  

Sesja problemowa I

INFRASTRUKTURA, APLIKACJE, INTERAKCJA

Przedmiotem Sesji pierwszej XV Seminarium problemowego WOD są badania nad składowymi przedsięwzięć informatycznych (PI) jako środowiska komputerowego i komunikacyjnego kształtujących się społeczności informacyjnych. Prezentacje:

 

Architektury i zastosowania systemów gridowych

prof. Leszek Borzemski, dr inż. Jan Kwiatkowski

Badanie składowych i synteza usług gridowej infrastruktury komunikacyjnej

dr inż. Janusz Kleban

Tworzenie struktur partnerskich zasobów cyfrowych

prof. Tadeusz Pankowski

 

Panel dyskusyjny

Temat główny dyskusji:

INTELIGENTNE METODY KOMPUTEROWE I MODELOWANIE

STRUKTUR WIRTUALNYCH

  Prowadzący: prof. Liliana Byczkowska-Lipińska, prof. Edward Nawarecki, prof. Jerzy Wtorek Uczestnicy dyskusji: Środowisko dla realizacji usług i alokacji zasobów dr inż. Jan Kwiatkowski Funkcje informacyjne sieci globalnej prof. Grzegorz Dobrowolski, prof. Edward Nawarecki Modelowanie niekompletnych informacji dr Jerzy Bartoszek Metodyka tworzenia przemysłowych rozwiązań innowacyjnych prof. Stanisława Kluska-Nawarecka, dr Dorota Wilk-Kołodziejczyk

 

 

KONFIGUROWANIE NOWOCZESNEJ

INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ DLA WIRTUALNEJ

ORGANIZACJI DZIAŁAŃ KOOPERACYJNYCH

  Prezentacje:

Platforma Informatyczna: Technologia, Edukacja i Badania, Wiedza, Innowacje (TEWI)

prof. Liliana Byczkowska-Lipińska – Projekt europejski, Działania 2.3: Lider Konsorcjum: Politechnika Łódzka; Uczestnicy: Centrum Komputerowe Politechniki Łódzkiej, Politechnika Warszawska, Politechnika Białostocka; Partnerzy: Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, Politechnika Gdańska, Politechnika Krakowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.

Interaktywna komunikacja bezpośrednia oparta na usługach wideokonferencyjncyh w środowisku tablic multimedialnych

mgr inż. Michał Bednarski – Dyrektor Zarządzający, mgr inż. Marek Nowowiejski – Menadżer Produktu, PROMEDIO Innowacyjne technologie w komunikacji

 

BUDOWA ZAPLECZA BADAWCZO–ROZWOJOWEGO

  Omówienie wybranych prac eksperymentalnych SKN WOD

inż. Marcin Kwaśniak, mgr inż. Piotr Tarłowski, dr inż. Zdzisław Pólkowski

Autorzy prezentują syntetyczne opisy wybranych zadań badawczo-rozwojowych i edukacyjnych, rozwiązań eksperymentalnych, bazujących na stosowaniu technologii WOD, które są rezultatem wybranych prac Studenckich Kół Naukowych (SKN) WOD Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi i Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Wybrane opracowania: Projektowanie aplikacji dostępu do kolekcji dokumentów cyfrowych w strukturach internetowych centrów informacyjnych

inż. Marcin Kwaśniak

Projektowanie gridowych usług informacyjnych

inż. Patryk Patucha

Koordynacja przepływu informacji w strukturach partnerskich zasobów cyfrowych

mgr inż. Piotr Tarłowski

Ochrona wirtualnego środowiska informacji: Bezpieczeństwo zasobów cyfrowych Łukasz Tkacz Współpraca wirtualna: Infrastruktura, webinaria dr inż. Zdzisław Pólkowski   14.00 – 15.30 Przerwa OBIADOWA 15.30 – 18.30  

Sesja problemowa II

POWINNOŚCI PODMIOTÓW

W STRUKTURACH SPOŁECZNOŚCI INFORMACYJNYCH

Przedmiotem Sesji drugiej jest prezentacja badań nad „relacjami między technologią i humanistyką w społecznościach informacyjnych” rozpatrywanych z dwóch punktów widzenia: czynników organizacyjnych – organizacji działań kooperacyjnych w wirtualnej przestrzeni informacyjnej oraz podmiotowego udziału ludzi – dyskursu etycznego o zachowaniach człowieka i postępowaniu organizacji w świecie cyfrowym.   Prezentacje Metody organizacji i zarządzania zorientowane na wiedzę

prof. Leszek Kiełtyka

W kierunku koordynacji działań w świecie cyfrowym

dr Ryszard Banajski

Zachowania osobowe i społeczne człowieka w świecie cyfrowym

ks. dr Witold Dorsz

    PANEL DYSKUSYJNY 1.

Temat główny dyskusji:

SKUTKI GOSPODARCZE CYFRYZACJI

Prowadzący: mgr Paweł Lulewicz, prof. Marian Niedźwiedziński, prof. Wojciech Popławski Uczestnicy dyskusji:

Wirtualizacja przedsiębiorstw jako efekt cyfryzacji gospodarki

prof. Wojciech Popławski, dr Urszula Słupska

Elektroniczne współdziałanie w strukturach gospodarczych

prof. Marian Niedźwiedziński

Rozwój innowacyjnego biznesu

mgr Paweł Lulewicz

Kryteria doboru uczestników oraz kompetencje w projektowaniu przedsięwzięć gospodarczych opartych na wiedzy

prof. Ryszard Walkowiak

Usługi cyfrowe w przemianach struktur gospodarczych

mgr inż. Marek Adamowicz

Integracja procesowo-biznesowa współdziałania organizacji w środowisku systemów informatycznych: Studium przypadku

dr inż. Zdzisław Półkowski

  PANEL DYSKUSYJNY 2.

Temat główny dyskusji:

SKUTKI SPOŁECZNE CYFRYZACJI

Prowadzący: mgr inż. Maciej Bułkowski, prof. Halina Gajdamowicz, ks. dr Jacek Zieliński Uczestnicy dyskusji:

Organizacja cyfrowego współdziałania w strukturach społeczności informacyjnych: Osiągnięcia i oczekiwania regionu warmińsko-mazurskiego

mgr inż. Maciej Bułkowski

Zasada podmiotowości w kontekście nowoczesnych środków technicznych

prof. Halina Gajdamowicz

Skutki osobowe i społeczne stosowania umiejętności komputerowych

prof. Jerzy Czerbniak

O dyskursie etycznym w świecie cyfrowym

ks. dr Jacek Zieliński

Informacja i komputery w środowisku pracy i codzienności

dr Halina Klepacz, Monika Paprzycka

20.00 Miejsce: Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie, 10-075 Olsztyn, ul. Okopowa 25, Spotkanie wieczorne   Dzień trzeci – piątek, 19 kwietnia 2013 r. Miejsce: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie, 10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3f, sala 314, II piętro   09.00–11.30

Sesja problemowa III

PRZEMIANY STRUKTURALNE NAUCZANIA

Przedmiotem Sesji trzeciej jest tematyka badań i nauczania w zakresie organizacji i użytkowania struktur wirtualnego środowiska informacji, z punktu widzenia kształtowania umiejętności informacyjnych, kompetencji społecznych (umiejętności organizacji i koordynacji prac zespołowych), nowych form pracy zawodowej. Uwzględnione są także wieloaspektowe uwarunkowania w tworzeniu kierunków kształcenia, zorientowanych komputerowo na zarządzanie wiedzą, takich jak zarządzanie i inżynieria produkcji, mechatronika, edukacja informatyczna i techniczna oraz inne (planowane).  Prezentacje Metody organizacji i zarządzania zorientowane na wiedzę

prof. Leszek Kiełtyka

Użyteczność informacji cyfrowej w nauczaniu

prof. Elżbieta Perzycka

Technologie informatyczne w procesie szkolnego nauczania i wychowania

mgr inż. Zbigniew Talaga

Dylematy oceny jakości kształcenia

dr Monika Stachowiak-Kudła

PANEL DYSKUSYJNY 1.

Temat główny dyskusji:

KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI INFORMACYJNYCH

  Prowadzący: prof. Alicja Kicowska, prof. Janusz Lipiński, prof. Kazimierz Wenta Uczestnicy dyskusji:

Wartościowanie umiejętności komputerowych

dr inż. Jacek Pulwarski

Tworzenie schematów encyklopedii wiedzy przedmiotowej w strukturach współdziałania międzyuczelnianego

dr Luis Ochoa Siguencia

Kształcenie ustawiczne w społeczeństwie wiedzy

prof. Kazimierz Wenta

Przemiany programowe nauczania informatyki w oświacie

mgr inż. Zbigniew Talaga

Technologie cyfrowe w przemianach pracy szkoły

mgr Janusz Kowarski

Przemiany treści i form nauczania informatyki w szkołach wyższych:

  1. Przemiany programowe kształcenia na kierunku informatyka

dr Jerzy Bartoszek, prof. Zbigniew Kierzkowski

  1. Informatyka w kształceniu na różnych kierunkach studiów

prof. Zbigniew Kierzkowski, mgr inż. Hanna Kleban, mgr inż. Piotr Tarłowski

Powszechne użytkowanie komputerów: Tematyka szkoleń

mgr inż. Piotr Tarłowski

  11.30. – 12.00 Przerwa KAWOWA 12.00–13.30 PANEL DYSKUSYJNY 2.

Temat główny dyskusji:

TWORZENIE NOWYCH INTERDYSCYPLINARNYCH KIERUNKÓW BADAŃ I KSZTAŁCENIA

Prowadzący: prof. Krzysztof Kaliński, dr Włodzimierz Olszewski, mgr inż. Janusz Moos Uczestnicy dyskusji:

Interdyscyplinarność w projektowaniu i bezpiecznej eksploatacji wybranych obiektów transportowych

kmdr dr inż. Waldemar Mironiuk

Inżynieria wytwarzania i inżynieria ekonomiki przemysłu w strukturze fabryki przyszłości

prof. Zbigniew Kierzkowski

Techniczne zastosowania Internetu

dr inż. Janusz Kleban

Mechatronika czyli produkcja i eksploatacja złożonych obiektów technicznych

prof. Krzysztof Kaliński, dr inż. Marek Chodnicki, dr inż. Krzysztof Jasiński

Innowacyjne rozwiązania techniczne edukacji mechatronicznej

mgr inż. Janusz Moos

Wspieranie szkolnych systemów uczenia się na odległość

mgr inż. Anna Koludo

13.30

PODSUMOWANIE

zakończenie seminarium

Wystąpienia  

Integralność rozwoju i kreatywność w działaniu Uczelni podstawą wdrażania systemu reformy szkolnictwa wyższego

Aniela Bednarek, Kanclerz Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności

w Łodzi

Przedsiębiorczość i technika w przemianach społeczności lokalnych

Włodzimierz Olszewski, Kanclerz Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Janusz Źwirko

Kanclerz Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie

Relacje między technologią i humanistyką w społecznościach informacyjnych

Zbigniew Kierzkowski, Przewodniczący XV Seminarium problemowego WOD

  14.30. OBIAD        

Maciej Skowronek

XIII Seminarium problemowe WOD

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ  KOOPERACYJNYCH

W SPOŁECZNOŚCIACH INFORMACYJNYCH

Łódź, 8–9 kwietnia 2011


 

 

XII Seminarium problemowe WOD:

 

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ  KOOPERACYJNYCH

W SPOŁECZNOŚCIACH INFORMACYJNYCH

wpisuje się w tematykę debat środowisk polityki, gospodarki i nauki, organizowanych w ramach obchodów w Polsce ŚDSI’11 – Światowego dnia społeczeństwa informacyjnego i poprzedza: XII KOS –  Konferencję okrągłego stołu: Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego – Lepsze życie w społecznościach lokalnych dzięki technikom komunikacyjnym i informacyjnym, Warszawa 17 maja 2011.

 

Odbywa się pod patronatem:

– organizacyjnym – Stowarzyszenia Elektryków Polskich, głównego organizatora obchodów w Polsce Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego,

– naukowym – Towarzystwa Naukowego Prakseologii i Polskiego Komitetu Narodowego ds. Współpracy z CODATA/ICSU przy Prezydium PAN,

– badawczo-rozwojowym –  Ministerstwa Infrastruktury.

 

Gospodarze seminarium: Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi i Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi.

 

Współorganizatorzy: Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej, a także: Zespół Szkół Budownictwa – ZSB Nr 1 w Poznaniu, Zespół Szkół Technicznych – ZST  w Kole, Zespół Szkół – ZS w Polkowicach.

 

PATRONAT

JE ks. abp dr Władysław Ziółek – Metropolita Łódzki, Jolanta Chełmińska – Wojewoda Łódzki, Magdalena Gaj – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury RP, prof. Edward Kącki –Rektor Honorowy Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi

ZESPÓŁ HONOROWY

dr Ryszard Banajski – Prezes Towarzystwa Naukowego Prakseologii – TNP, prof. Jerzy Barglik – Politechnika Śląska, Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich – SEP, prof. Juliusz L. Kulikowski – Przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego ds. Współpracy z CODATA/ICSU przy Prezydium PAN, prof. Andrzej Nowakowski – Rektor Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi.

 

PRZEWODNICZĘCY SEMINARIUM

prof. Zbigniew Kierzkowski – WSInf  w Łodzi

 

ZESPÓŁ PROGRAMOWY

prof. Liliana Buczkowska-Lipińska – Politechnika Łódzka & WSInf w Łodzi, prof. Grzegorz Dobrowolski – AGH Kraków, ks. Witold dr Dorsz – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Jerzy Czerbniak – Prorektor ds. Nauki WSInf w Łodzi, prof. Krzysztof Dems – Politechnika Łódzka & Wydział Zamiejscowy we Włocławku WSInf w Łodzi, Alicja Dobrzańska – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich, Urząd Miasta Włocławek, prof. Leszek Kiełtyka – Politechnika Częstochowska, prof. Zbigniew Kierzkowski – Przewodniczący – WSInf w Łodzi, Sieć Laboratoriów WOD, WSInf w Łodzi & Politechnika Poznańska – koordynator, dr inż. Janusz Kleban – Politechnika Poznańska, dr Lucyna Kwiatkowska – OWSiZ w Olsztynie, dr inż.  Jan Kwiatkowski – Politechnika Wrocławska, JE ks. bp drAdam Lepa –Archidiecezja Łódzka, członek Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP & UKSW Warszawa, ks. dr Janusz Lewandowicz – Rektor WSD w Łodzi, prof.Janusz Lipiński – WSInf w Łodzi, prof. Edward Nawarecki – AGH Kraków & WSInf  w Łodzi, prof. Marian Niedźwiedziński – Uniwersytet Łódzki & WSInf w Łodzi,Małgorzata Olszewska – Dyrektor Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Infrastruktury, Włodzimierz Olszewski – DWPiT – Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, prof. Tadeusz Pankowski – Politechnika Poznańska, prof. Adam Pelikant – WSInf w Łodzi, prof. Wojciech Popławski– Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr inż. Zdzisław Pólkowski – DWSPiT w Polkowicach, prof. Dominik Sankowski – Politechnika Łódzka, prof. Adam Sielicki – Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, prof. Janusz Stokłosa – Politechnika Poznańska, mgr inż. Zbigniew Talaga – Dyr. Zespołu Szkół Budownictwa – ZSB  Nr 1 w Poznaniu, prof. Kazimierz Wenta – Uniwersytet Szczeciński & Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, dr inż. Andrzej Wilk – Przewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych SEP,  ks. dr Edward Wieczorek – Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej w Łodzi & Centrum Kultury Informacji WSInf  w Łodzi, dr Włodzimierz Ziółkowski – WSInf w Łodzi.

ZESPÓŁ WSPIERAJĄCY

Aniela Bednarek – Kanclerz Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, Przewodnicząca ZespołuTadeusz Berliński – Sekretarz Towarzystwa Naukowego Prakseologii,Andrzej Boroń  – Sekretarz Generalna ZG SEP, mgr inż. Stefan Granatowicz – ZG SEPmgr inż. Kazimierz Pawlicki – Prezes Oddziału Poznańskiego SEPmgrJanusz Kowarski – Zespół Szkół Technicznych w Kole, Jacek Kuźniewicz – Wiceprezydent Włocławka, prof. Franciszek Mosiński – Prezes Oddziału Łódzkiego SEP, dr Włodzimierz Olszewski – Kanclerz Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach,  mgr inż. Kazimierz Pawlicki – Prezes Oddziału Poznańskiego SEP, mgr inż. Zbigniew Talaga – ZSB Nr 1 w Poznaniu, Paweł Zygarłowski – Centrum Rozwoju Szkół Wyższych, TEB Akademia w Poznaniu, mgr inż.Janusz Żwirko – Kanclerz Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Olsztynie.

 

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

mgr inż. Marek Adamowicz –OWSIiZ w Olsztynie, dr inż. Maciej Kacperski – WSInf w Łodzi, Zbigniew Kierzkowski – przewodniczący Seminarium, WSInf w Łodzi,Moez N’sir – Sieć Laboratoriów WOD, Politechnika Poznańska – sprawy prezentacji zadań warsztatowychWanda Roman – Zarząd Główny SEP – sprawy patronackie, dr inż. Zdzisław Pólkowski – DWSPiT w Polkowicach, mgr inż . Zbigniew Talaga – ZSB Nr 1 w Poznaniu – warsztaty seminaryjnePiotr Tarłowski –WSInf w Łodzi – sekretarz naukowy Seminarium, dr inż. Jan Turant – Wydział Zamiejscowy we Włocławku WSInf w Łodzi, a także: mgr inż. Sylwester Jędruszkiewicz, Michał Rózga, Jakub Wiśniewski, mgr inż. Dariusz Jarosłwski – Koordynatorzy Międzyuczelnianych Studenckich Kół Naukowych WOD: WSInf w Łodzi, DWSPiT w Polkowicach i Politechnika Poznańska.

 

SEKRETARIAT

Aneta Ruszkowska – Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, ul. Rzgowska 17a, 93-008 Łódź, tel. (042) 275 01 74, e – mail: aneta_ruszkowska@wsinf.edu.pl,  Małgorzata Kurowska-Poterek – Dziekanat Wydziału Informatyki – Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Piotr Tarłowski – sekretarz naukowy Seminarium, Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi. e-mail: piotr.tarlowski@put.poznan.pl.

 

Planowane jest wydanie w formie broszurowej opracowaniu pt. : Organizacja działań kooperacyjnych w społecznościach informacyjnych, XIII Seminarium problemowego WOD,  Plan – Tematyka – Tezy.

Spis treści

PRZEDMIOT I cele XIII sEMINARIUM wod

Plan ramowy

WIRTUALNA ORGANIZACJA DZIAŁAŃ  W STANOWIENIU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA – STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU 

Program i tematyka

Dzień pierwszy:
Powitania. Słowo wstępne

Sesja wprowadzająca: Wieloaspektowość rozwoju technologii

społeczeństwa informacyjnego.

Sesja problemowa I: Infrastruktura i systemy interaktywnej

komunikacji bezpośredniej

Dzień drugi:

Powitania

Sesja problemowa IIDane i informacja przedmiotowa

w zmieniającym się świecie

Sesja problemowa III: Człowiek i organizacje w świecie cyfrowym :

Słowo końcowe

Zgłoszone prace

Problematyka WOD – Opis dokonań: 1994/96 – 2010/11

Ważnym celem i zadaniem XIII Seminarium problemowe WOD jest weryfikacja zakresu i treści planowanej do wydania zwartej pracy zespołowej, monograficznej z serii: WOD  pt. Wirtualna organizacja działań: Stanowienie społeczeństwa informacyjnego, publikacji TNP, CODATA prezentującej przedmiot wirtualnej organizacji działań – WOD

PRZEDMIOT I CELE XII SEMINARIUM

Seminarium poświęcone jest analizie procesów przemian cywilizacyjnych w pojawiającym się społeczeństwie informacyjnym, które są następstwem upowszechnianiatechnologii wirtualnej (cyfrowej) organizacji działań – WOD, oraz poszukiwaniu, głównych czynników rozwoju technologii społeczeństwa informacyjnegoCelemSeminarium jest poszukiwanie modeli uwzględniających:

– przemiany zachowań człowieka – cyfrowego stylu „życia społecznego” w środowisku publicznych systemów informatycznych, a także cyfrowego stylu wirtualnej organizacji pracy w środowisku wirtualnych systemów informacji przedmiotowej (osobowej) itp.,

– przemiany  postępowaniu człowieka we współpracy – cyfrowego stylu organizacji działań kooperacyjnych w badaniach, nauczaniu, projektowaniu, zarządzaniu, wytwarzaniu, administrowaniu itd.,

– tworzenie struktur „przedsiębiorstw wirtualnych” z przemianami postępowania instytucji i przedsiębiorstw w wirtualnym środowisku danych i informacji (wiedzy) przedmiotowej,

 

Istota przemian polega na tym, że technologie WOD stają się nowoczesną humanistyką; uwzględniają wprost czynniki udziału człowieka (human factors) w różnorodnych strukturalnych formach organizacji działań.

 

Celem dodatkowym, o charakterze technologicznym, jest prezentacja problemów „praktyki” WOD. Służą one prezentacji, formułowaniu i testowaniu nowych zadań badawczo-rozwojowych i edukacyjnych, dotyczących przemiany przedmiotu i form nauczania, w powiązaniu z powstawaniem nowych profi pracy zawodowej, a także z uwzględnieniem powszechności stosowania technologii cyfrowych i kompetencji informacyjnych w strukturach społeczności informacyjnych, nabywających zdolności do „uczenia się” – w strukturach „uczącego się społeczeństwa informacyjnego”.

 

Ważnym celem i zadaniem Seminarium jest weryfikacja zakresu planowanej do wydania pracy zespołowej, monograficznej z serii WOD, publikacji TNP, CODATA i SEP, prezentującej elementy stanowienia społeczeństwa informacyjnego, a szczególnie: podstawy komputerowego wspomagania i integracji działań, rozwój technologii społeczeństwa informacyjnego.  

PLAN RAMOWY  

 

Miejsce obrad

Pierwszy dzień:

Łódź, ul. Rzgowska 17a , Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi

Drugi dzień:

Łódź, ul. Św. Stanisława Kostki 14,  Wyższe Seminarium

Duchowne w Łodzi

 

 

Dzień pierwszy – piątek, 8 kwietnia 2011: 1400–1800

Słowo wstępne

Sesja wprowadzająca:

Główne czynniki i cechy wirtualnej organizacji działań

Sesje problemowe:

I. Infrastruktura i systemy interaktywnej komunikacji

bezpośredniej.

 

Dzień drugi – sobota, 9 kwietnia 2011: 900–1400

Powitania

II.  Dane i informacja przedmiotowa w zmieniającym się świecie.

III.  Człowiek i organizacje w świecie cyfrowym.

Słowo końcowe

PROGRAM I TEMATYKA 

(Spodziewane wystąpienia – wg roboczych ustaleń)

Dzień pierwszy – 8 kwietnia 2011

Miejsce:

Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi ,

ul. Rzgowska 17a, 87-800 Łódź, tel. (042) 275 01 74

Temat główny:

Rozwój metod i zastosowań informatyki

w przemianach organizacji działań.

Rejestracja: 13.00 – 14.00

 

Powitania: 14.00 – 14.30

SŁOWO WSTĘPNE

– Andrzej Nowakowski

 

Sesja wprowadzająca : 14.30 – 15.00

 

WIELOASPEKTOWOŚĆ ROZWOJU TECHNOLOGII SPOŁECZEŃSTWA

INFORMACYJNEGO: Główne czynniki i cechy wirtualnej organizacji działań  w

stanowieniu społeczeństwa informacyjnego

– Zbigniew Kierzkowski

 

Sesja problemowa I: 15.30 – 18.00..

 

INFRASTRUKTURA I SYSTEMY INTERAKTYWNEJ KOMUNIKACJI

BEZPOŚREDNIEJ

 

Sesja problemowa naukowo-techniczna SEP:

Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego.

 

Tematyka:

Sieciowa infrastruktura informatyczna dla budowy struktur społeczności

informacyjnych.

Prowadzący:

Jerzy Barglik, Jerzy Czerbniak, Adam Sielicki

 

Wystąpienia:

 

Infrastruktura telekomunikacyjna – stan i perspektywy rozwoju – Departament Telekomunikacji Ministerstwa Infrastruktury RP. Założenia techniczne i usługowe Internetu przyszłości – Janusz Kleban. Bezpieczeństwo danych i sieci – Janusz Stokłosa.

 

Cyfrowy styl organizacji pracy w instytucji samorządowej – Sławomir Lewandowski, Grzegorz Majewicz.

 

Dyskusja panelowa:

 

Strukture gridowe – Sieci współdziałających komputerów i agregacji zasobów cyfrowych – Jan Kwiatkowski. Schemat organizacji przetwarzania siatkowego – gridowego – Adam Pelikant.

 

Budowa gridowego środowiska systemów WOD w strukturach społeczeństwa informacyjnego – Opracowanie zespołowe Sieci Laboratoriów WOD: Łódź –Olsztyn – Polkowice – Poznań: Model pojęciowy gridowej infrastruktury informatycznej – Zbigniew Kierzkowski. Sieciowa konsolidacja serwerów i integracja zasobów cyfrowych – Maciej Kacperski. Komponenty techniczne gridowej infrastruktury cyfrowej organizacji działań kooperacyjnych – Moez N’sir. Komponenty informacyjne gridowej infrastruktury cyfrowej organizacji działań kooperacyjnych – Piotr Tarłowski. Synteza usług gridowej infrastruktury cyfrowej organizacji działań kooperacyjnych i zdalna współpraca – Marcin Gubar, Zdzisław Pólkowski.

 

Dzień drugi – 9 kwietnia 2011

Miejsce:

Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi

ul. Św. Stanisława Kostki 14, 87-800 Łódź

Temat główny:

Podmiotowy udział  człowieka w przemianach

strukturalnych organizacji społeczeństwa.

Rejestracja: 8.30 – 9.00

 

POWITANIA: 9.00

 

Sesja problemowa II: 9.30 – 11.30

 

DANE I INFORMACJA PRZEDMIOTOWA W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE

 

Sesja problemowa CODATA:

Szanse i wyzwania dla społeczeństwa.

 

Tematyka:

Nowe rubieże danych i wiedzy w rozwoju nauki i technologii, w kształtowaniu

wirtualnego (cyfrowego) stylu badań, nauczania, projektowania, wytwarzania,

administrowania.

 

Prowadzący:

Juliusz L. Kulikowski, Grzegorz Dobrowolski, Janusz Lipiński,

Edward Nawarecki, Tadeusz Pankowski,

 

Wystąpienia panelowe:

 

Integracja i korzystanie z heterogenicznych źródeł danych – Tadeusz Pankowski. Ontologiczne ujęcie systemów agentowych – Grzegorz Dobrowolski.Integracja komponentów wiedzy – Stanisława Kluska – Nawarecka, Krzysztof Regulski, Dorota Wilk – Kołodziejczyk.

 

Dyskusja panelowa:

 

Cyfryzacja dokumentów źródłowych i komputerowa wymiana informacji  Dariusz Jarosławski. Tworzenie wspólnych przestrzeni informacyjnych dla budowy systemów WOD – Piotr Tarłowski

 

Sesja problemowa III: 12.00 – 14. 00

 

CZŁOWIEK I ORGANIZACJE W ŚWIECIE CYFROWYM :

 

Sesja problemowa TNP:

Technologie i humanistyka w rozwoju dla przyszłości.

 

Tematyka:

Kooperacyjność w przemianach strukturalnych społeczności informacyjnych  i  elementy infoetyki – etyki informacji. Uregulowania prawne, kształtowanie postaw moralnych, przemiany obyczajowe

Prowadzący:

Ryszard Banajski, Leszek Kiełtyka, Dominik Sankowski,

ks. Edward Wieczorek,  Włodzimierz Ziółkowski ,

 

Wystąpienia panelowe:

 

Nowoczesne technologie w służbie człowiekowi – Dominik Sankowski. Opis formalny wirtualnego środowiska informacji – Jerzy Bartoszek. Zasoby wirtualnych systemów wiedzy osobowej – Michał Rózga.  Prezentacja medialna informacji przedmiotowej i organizowanie infosfery w kontekście mediosfery – Sylwester Jędruszkiewicz.

 

Dobra cyfrowe – Lucyna Kwiatkowska. Moc socjologiczna w erze informacyjnej – Mirosław Sułek. Problemy badań kryminalistycznych przestępstw  popełnianych w środowisku cyfrowym – Arkadiusz Liber, Włodzimierz Olszewski.

 

Edukacja informatyczna zorientowana na wartości wychowawcze – Zbigniew Talaga i inni. Międzyuczelniane współdziałanie w świecie cyfrowym:Strukturyzacja wiedzy informatycznej w dydaktyce szkoły wyższej. Tworzenie schematów encyklopedii wiedzy przedmiotowej – Luis Ochoa Siguencia, Edward Krawczyński.Struktury sieciowe w niepublicznym szkolnictwie wyższym – Paweł Zygarłowski. Technologiczne i prawne problemy wspomagania nauczania przy wykorzystaniu zasobów cyfrowych –  Arkadiusz Liber, Włodzimierz Olszewski, Anna Palewicz

 

Dyskusja panelowa:

 

Postępowanie etyczne ludzi i organizacji w społeczeństwie informacyjnym – ks. Edward Wieczorek. Infoetyka w tworzeniu struktur WOD – Zbigniew Kierzkowski. Pedagogia medialna w społeczeństwie informacyjnym – ks. bp. Adam Lepa

 

SŁOWO KOŃCOWE

Integralność rozwoju i kreatywność w działaniu szkoły wyższej – Aniela Bednarek 

 

WIRTUALNA ORGANIZACJA DZIAŁAŃ

W STANOWIENIU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Drogowskazy:

– Trzeba wiedzieć: w jakim kierunku razem iść.

– Drąż dane tak długo aż zaczną zeznawać.

– Nie nauczaj wiedzy encyklopedycznej,

lecz ucz sposobów tworzenia schematów encyklopedii.

Problematykę WOD wywodzi się z analizy rozwoju metod i zastosowań informatyki, które są rezultatem (od końca lat 70.) coraz to nowej koncepcji komputerowego wspomagania i integracji działań: KIOD – komputerowo integrowanej organizacji działań.

 

Początkowe koncepcje KIOD polegają na metodyce komputerowego wspomagania działań – KWD, tj. na odwzorowaniu komputerowym wiedzy o DP – dziedzinie przedmiotowej i realizacji, w interakcji człowiek-komputer, procesów wspomagania rozwiązywania różnorodnych zadań: naukowych, badawczo-rozwojowych, nauczania, projektowania, zarządzania, wytwarzania, administrowania.

 

Rozwinięciem koncepcji KWD w KIOD jest metodyka wspomagania KID – komputerowo integrowanych działań. KID obejmuje wykonywanie czynności w środowisku sieciowo agregowanych zasobów wspomagania.

 

Zwieńczeniem koncepcji KIOD jest WOD – wirtualna organizacja działań.. Pojęcie WOD wywodzimy nie tylko z komputerowego wspomagania i komputerowej integracji działań (konsolidacji składowych informacyjnych i organizacyjnych systemów KWD i KID), lecz także z jawnego uwzględniania zadań uczestników KIOD: współdziałających organizacji i współpracujących ludzi.

 

Od ponad 15-tu lat zagadnienia przekształceń strukturalnych społeczeństwa informacyjnego są nowym przedmiotem  B – badań, R – rozwoju technologicznego i P – prezentacji WOD – wirtualnej organizacji działań.

 

Przemianom strukturalnym podlegają działania: organizacyjne i gospodarcze, społeczne i polityczne, polityki naukowej i edukacyjne. Reformowane są  tradycyjne struktury działań. Wprowadzane zmiany nie ograniczają się tylko do przemian organizacyjnych (przedsiębiorstw i instytucji), polegających głównie na tzw. decentralizacji. Ich reformowanie w coraz większym stopniu obejmuje przemiany określane jako przemiany strukturalne, których istota polega na tworzeniu mechanizmów zarządzania funkcjami i zadaniami w nowym cyfrowym stylu (wirtualnej organizacji) działań. Decentralizacja nie wystarcza. Jej skutki są  niewystarczające w procesach przemian strukturalnych organizacji nowego społeczeństwa; ograniczanie się do rozumienia przemian jako proces decentralizacji, to tak, jakby chcieć opisywać kształt składowej bez stawiania wcześniej w centrum uwagi obrazu całości nowego społeczeństwa, a głównie zachowań osobowych i dobra wspólnego. Wszystko to jest ważne w ustalaniu zachowań osobowych i postępowania organizacji w tworzeniu infrastruktury informacyjnej i organizacyjnej nowego społeczeństwa.

 

Podstawowe tezy w obszarze  B – badań wynikają z zagadnień modelowania środowiska informacyjnego systemów WOD oraz syntezy sieciowego przepływu informacji i agregacji zasobów. Zagadnienia te wymagają uwzglę­dnia­nia punktów widzenia: komputerowego –  co do rozwoju metod i technik tworzenia zasobów multimedialnych,komunikacyjnego – obejmującego sieciową agregację, wymianę zasobów i koordynację obiegu informacji, prakseologicznego – co do interaktywnego komunikowania bezpośredniego, ustalającego zasady powiązań międzyorganizacyjnych i współzależności wzajemnej ludzi w strukturach wirtualnego sposobu organizowania.

 

Zagadnienia R – rozwoju technologicznego dotyczą wpływu technologii cyfrowych na procesy przekształceń strukturalnych, a więc technik realizacji środowiska systemów  WOD.

 

Przez P–prezentacji rozumie się zagadnienia  praktyki WOD. Prezentuje się nowe zadania badawczo-rozwojowe i edukacyjne, modelowe rozwiązania eksperymentalne (typu: pattern solutions, case studies, feasibilities studies, know-how) określające zasady organizacyjno-informacyjne przekształcania tradycyjnych organizacji w pojawiające się organizacje wirtualne w społeczeństwie informacyjnym.

 

Zadania badawczo-rozwojowe obejmują m. in. konstruowanie aplikacje sieci e–SD&WP jako struktury WSIP – wirtualnych systemów informacji przedmiotowej. Konstruowanie struktur WSIP polega na  implementacji operacji na procesowo archiwizowanych i sieciowo integrowanych zasobach cyfrowych.

 

Spośród różnorodnych WSIP – wirtualnych systemów informacji przedmiotowej eksperymentalnie budowane są, jako konkretne zrealizowane rozwiązania  typu „studium przypadku” („case study”), m. in.:

– WSIO – wirtualne systemy informacji osobowej, „składowa” wzajemnej, interaktywnej wymiany WO – wiedzy osobowej – środowisko wirtualnej organizacji pracy, a także w środowisk organizacji wirtualnej współpracy ludzi,

– WSIT – wirtualne systemy informacji tematycznej, składowa wzajemnej, interaktywnej wymiany WZT – wiedzy zespołowej tematycznej – środowisko wirtualnej (cyfrowej) organizacji wirtualnej współpracy ludzi

 

Budowane są także WSIP, będące aplikacjami sieci e–SD&WP, uwzględniające m. in.  problematykę tworzenia i funkcjonowaniu „organizacji wirtualnych” w środowisku powstających społeczności informacyjnych, lokalnych, krajowych, regionalnych itp.

 

Rozwiązania tego typu, jako „studia wykonalności” („feasibility study” ), to m. in.:

– wirtualna współpraca (międzyszkolna, czy międzyuczelniana) w nauczaniu – środowisko przemian strukturalnych tradycyjnych systemów oświaty,  szkolnictwa wyższego,

– wirtualna (cyfrowa) organizacja działań kooperacyjnych – środowisko organizacji kooperacyjnych badań, organizacji kooperacyjnego projektowania (biura projektowe przyszłości), organizacji kooperacyjnego zarządzania, wytwarzania, administrowani (organizacje wirtualne – „przedsiębiorstwa przyszłości”).

– styl życia (społecznego) człowieka w świecie cyfrowym – środowisko społeczności  informacyjnych – publicznych, otwartych systemów informatycznych.

 

W rozwiązaniach eksperymentalnych tworzymy gridowe portfolio różnych kategorii WP i odpowiadające im „byty informacyjne”, które można traktować jako  tzw. klucze  dostępu do informacji przedmiotowej w strukturach wirtualnego środowiska informacji, za pośrednictwem stanowisk sieciowych infrastruktury KsBO–ICI.

 

Problematyka B–R–P przekształceń strukturalnych społeczeństwa informacyjnego nie jest sztuczna, ani daleka od praktyki rozwoju informatyzacji:

– odpowiada na pytanie, co należy do czynników usprawniania działań i organizacji systemów WOD w strukturach społeczności informacyjnych?

– wyjaśnia, co składa się na środowisko WOD?

– uczy, jak użytkowanie środowiska informacyjnego kooperacyjnego kształtuje dyna­micz­nie zmieniające się organizacje z cechami współzależności wzajemnej,

– podaje, jak budować środowisko społeczności informacyjnych?

 

Poprzez wirtualne sposoby organizowania, człowiek i zespoły ludzi (w przedsiębiorstwach), mają wpływ na przemiany strukturalne społeczeństwa; dodatkowo w powstającym społeczeństwie informacyjnym, całość społeczeństwa i tworzone wirtualne organizacje przedsiębiorstw, nabywają zdolności do uczenia się, stają się uczącymi się organizacjami (wzajemne nauczanie). Jest to wynikiem kształtowania się, w środowisku społeczności informacyjnych, nowych kompetencji  informacyjnych:statycznych – umiejętności dostępu do D – zasobów cyfrowych i rozumienia informacji (treści), dynamicznych – umiejętności dostępu do informacji i tworzenia informacji (wiedzy) przedmiotowej. Polega to na udziale ludzi w procesach: (a) strukturalizacji danych i wiedzy (tworzeniu schematów D – zasobów danych cyfrowych i WP – wiedzy przedmiotowej), (b) prezentacji informacji (wiedzy) przedmiotowej (w postaci medialnej dostosowanej do sposobów myślenia człowieka).

 

Świat cyfrowy kształtują e–SD&WP: wirtualne sieci D – zasobów danych i WP – różnorodnych kategorii wiedzy (informacji) przedmiotowejWO – osobowej, WZT – zespołowej tematycznej, WWO – tworzonej i wykorzystywanej w funkcjonowaniu organizacji wirtualnych – „przedsiębiorstw przyszłości”, WSI – wykorzystywanej w kształtowaniu cyfrowego stylu życia społecznego człowieka i jego zachowań w  powstających społecznościach informacyjnych, lokalnych, krajowych, regionalnych itp.

 

Potrzebne są uregulowania co do zachowań człowiek i sposobów postępowania przedsiębiorstw w organizacji działań kooperacyjnych w środowisku społeczności informacyjnych. Uregulowania tego typu – prawne, moralne i obyczajowe – ukierunkowane są na określanie obowiązków ludzi i sposobów postępowania przedsiębiorstw w organizacji działań kooperacyjnych w środowisku społeczności informacyjnych. Wynikają one z tworzonych obecnie podstaw etyki informacji (infoetyki). Infoetyka określa następujące cechy, zarówno człowieka, jak i organizacji  społeczeństwa informacyjnego:

– człowiek społeczeństwa informacyjnegokoherentność zachowań (odpowiedzialność za poprawność danych i  wiarygodność informacji przedmiotowej),

– organizacje społeczeństwa informacyjnegointegralność postępowania (odpowiedzialność za jawność procesów informacyjnych i spójność współdziałania).

Zbigniew Kierzkowski

INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

– STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU 

 

Usługi telekomunikacyjne to kluczowa platforma komunikacji i dostępu do informacji, zasobów wiedzy, ale także i usług w Polsce i na całym świecie. Rozwój technologii informacyjnych nie nastąpi jednak, jeśli nie zostaną stworzone ku temu warunki, w szczególności jeśli nie rozwinie się baza infrastrukturalna, dzięki której nowe rozwiązania czy usługi będą mogły zostać wdrożone. Dlatego też jednym z najważniejszych problemów, jakie stoją obecnie przed Polską, jest rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej.

 

Z każdym rokiem następuje wzrost liczby abonentów korzystających z usług szerokopasmowego dostępu do sieci Internet. Rozkład liczby użytkowników posiadających dostęp do Internetu przez łącza stacjonarne różni się znacząco pomiędzy województwami. Największa liczba użytkowników korzystała z Internetu na terenie województwa mazowieckiego oraz wielkopolskiego. Do województw posiadających najmniejszą liczbę aktywnych użytkowników łączy szerokopasmowych zaliczały się z kolei województwa podlaskie i lubelskie oraz opolskie i świętokrzyskie. Podobnie do lat ubiegłych, w 2009 roku najczęściej wykorzystywaną technologią dostępu do Internetu była technologia xDSL. Jednakże konsumenci w Polsce zaczynają postrzegać dostęp do Internetu przez sieć GSM jako substytut stacjonarnego dostępu do Internetu. Prawdopodobny jest więc wzrost liczby użytkowników tej formy dostępu.

 

Jak wynika z Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2009 roku – w 2009 roku było 44,8 milionów aktywnych kart SIM, co oznacza, penetrację na poziomie 117,4%. Widoczny jest zatem trend posiadania więcej niż jednego aktywnego numeru na użytkownika.

 

Wartość rynku telefonii stacjonarnej wykazuje natomiast od kilku lat tendencję spadkową. Jak podaje ww. Raport, w 2009 r. spadek wartości wyniósł około 15%, natomiast na przestrzeni lat 2005-2009 zaobserwowano spadek wielkości przychodów ze świadczenia usług telefonii stacjonarnej aż o 45%. W 2009 roku utrzymała się tendencja z lat poprzednich zwiększania udziałów w rynku przez operatorów alternatywnych – na koniec 2009 roku udział ten wyniósł prawie 29% pod względem całkowitych przychodów osiąganych ze świadczenia usług telefonii stacjonarnej.

 

Istotne znaczenie dla działań Polski, w odniesieniu do rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, mają inicjatywy podejmowane na szczeblu Unii Europejskiej. Komisja Europejska (zwana dalej: „KE”), dostrzegając szansę dla gospodarki europejskiej wynikającą z rozwoju m.in. sieci szerokopasmowych, podejmuje działania mające na celu wsparcie procesów inwestycyjnych. W tym celu KE wydała szereg dokumentów o charakterze strategicznym oraz wykonawczym wskazując, jakie działania kraje Unii zobowiązane są podejmować, aby osiągnąć ww. cel. Dokumenty te są również niezwykle ważne dla Polski, wynikają z nich bowiem konkretne obowiązki, których wypełnienie będzie dużym wyzwaniem. Dokumenty KE wskazują narzędzia służące do osiągnięcia celów Agendy Cyfrowej dla Europy (zwanej dalej: „EAC”). Są to przede wszystkim:

– Sporządzenie krajowych planów dotyczących rozwoju sieci szerokopasmowych

– Promowanie inwestycji i zmniejszanie kosztów – 2012 r. sprawozdanie KE

– Stworzenie warunków dla inwestycji publicznych lub finansowanych ze środków publicznych

– Zapewnienie zasady otwartego Internetu oraz neutralności technologicznej

– Określenie zasad lokowania środków publicznych w inwestycje w sieci szerokopasmowe

– Wsparcie budowy sieci NGN

– Tworzenie instrumentów finansowania sieci szerokopasmowych

– Wzmocnienie i racjonalizacja wykorzystania funduszy strukturalnych i funduszy rozwoju obszarów wiejskich

– Promowanie bezprzewodowych sieci szerokopasmowych

– Powyższe narzędzia oraz ich zastosowanie w krajowym porządku prawnym opisuje również Narodowy Plan Szerokopasmowy.

 

Do realizacji celów wyznaczonych przez KE przyczynia się przede wszystkim ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675). Ustawa wprowadza szereg rozwiązań nakierowanych na likwidację barier inwestycyjnych. Należy wskazać, iż w odniesieniu do realizacji inwestycji telekomunikacyjnych wprowadzono ułatwienia zarówno dla przedsiębiorców prywatnych, jak i jednostek samorządu terytorialnego realizujących na mocy tej ustawy regionalne sieci szerokopasmowe. Ww. akt prawny reguluje również kwestie dostępu telekomunikacyjnego oraz prawa drogi. Współ-korzystanie ze światłowodowej infrastruktury wewnątrz-budynkowej, która powstanie w nowych budynkach, będzie jedną z niezwykle istotnych kwestii wpływających na odpowiednie wykorzystanie tej infrastruktury oraz możliwość świadczenia usług w oparciu o tę infrastrukturę, zgodnie z zasadą otwartej sieci.

 

Ponadto, w oparciu o narzędzia prawne przewidziane w powyższej ustawie oraz w wydanym na jej podstawie rozporządzeniu w sprawie inwentaryzacji pokrycia istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie zbierał i publikował informacje przedstawiające pokrycie istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi na podstawie danych przekazanych przez państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Inwentaryzacja ta, zapewni wsparcie administracji rządowej i samorządowej w zarządzaniu oraz koordynacji projektów dotyczących budowy infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu na obszarach wymagających interwencji.

 

W związku z powyższym, należy wskazać, iż całokształt działań podejmowanych zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim, powinien skutkować przyspieszeniem procesu inwestycyjnego i rozwojem infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce. Ma to szczególnie istotne znaczenie ze względu na fakt, iż obecnie jesteśmy na jednym z końcowych miejsc w Europie, jeśli chodzi o pokrycie kraju infrastrukturą telekomunikacyjną i dostępność związanych z nią usług.

Departament Telekomunikacji

Ministerstwa Infrastruktury RP

 

 

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE I USŁUGOWE INTERNETU PRZYSZŁOŚCI

 

Wykorzystywana obecnie architektura sieci Internet była tworzona w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych dwudziestego wieku. Główne przesłanki leżące u podstaw tej architektury wynikały z ówczesnych potrzeb oraz technicznych możliwości i obejmowały: warstwowy układ protokołów, komutację pakietów, stworzenie sieci łączącej współpracujące ze sobą mniejsze sieci oraz zapewnienie łączności między inteligentnymi systemami końcowymi. Zaprojektowana sieć oferowała jedynie usługę typu „best-effort” działającą tym lepiej im bardziej przewymiarowane były zasoby, nie posiadała żadnych mechanizmów gwarantowania jakości usług (QoS – Quality of Service) oraz zapewniania bezpieczeństwa sieciowego. Obecnie Internet jest podstawową platformą komunikacji międzyludzkiej niemalże we wszystkich dziedzinach życia, w szczególności w biznesie, rozrywce, edukacji itd. Możliwość wprowadzania nowych, multimedialnych usług internetowych jest uwarunkowana zapewnieniem: gwarantowanej jakości przekazu (co w wielu przypadkach wiąże się z dużą szybkością transmisji oraz bardzo małym opóźnieniem), wysokiego poziomu bezpieczeństwa, niezawodności, dostępu bezprzewodowego itd. Ze względu na to, że dalszy rozwój Internetu na bazie obecnie stosowanych technik nie jest możliwy podejmuje się wiele inicjatyw mających na celu doprowadzenie do zmiany istniejącej sytuacji. Możliwe są dwa podejścia do zmiany architektury obecnego Internetu. Jedno – bazujące na ewolucyjnym ulepszaniu istniejącej infrastruktury, określane często jako Internet Następnej Generacji (NGI – Next Generation Internet) lub Sieć Następnej Generacji (NGN – Next Generation Network), drugie – polegające na zmianach rewolucyjnych, nazywane Internetem Przyszłości (FI – Future Internet).

 

W przypadku NGI główne zmiany polegają na wprowadzeniu protokołu sygnalizacyjnego pozwalającego na rezerwację żądanych zasobów sieciowych dla strumienia danych, przesyłanego w ramach danego połączenia, zaimplementowaniu podstawowych mechanizmów QoS oraz powszechnym używaniu protokołu IPv6.

 

Prace mające doprowadzić do powstania Internetu Przyszłości (nazywanego również Internetem 3.0) dotyczą wizji zupełnie nowej organizacji Internetu i prowadzone są w odniesieniu do infrastruktury sieciowej, jak również modeli biznesowych. W ramach nowej infrastruktury sieciowej rozważa się technologie transmisyjne, technologie i architektury sieciowe obejmujące: protokoły komunikacyjne, mechanizmy zarządzania, bezpieczeństwo, routing, a także różnego typu aplikacje sieciowe.

 

Główne kierunki rozwoju Internetu przyszłości przedstawia się jako cztery filary: Internet Społecznościowy (ang. Internet by and for People), Internet Informacji i Wiedzy (ang. Internet of Contents and Knowledge), Internet Rzeczy (ang. Internet of Things) i Internet Usług (Internet of Services).

 

Zadaniem Internetu Społecznościowego jest stworzenie medium dla nieograniczonego przepływu informacji oraz likwidacja cyfrowego podziału świata. Powinien on ułatwiać codzienne życie ludzi oraz działalność organizacji, umożliwiać działalność biznesową niezależnie od rozmiaru i technologii, przełamywać bariery i granice między źródłem informacji i jej odbiorcą.

 

Internet Informacji i Wiedzy powinien wspierać mechanizmy rozpowszechniania wiedzy na poziomie lokalnym i globalnym oraz stanowić źródło informacji.

 

Internet Rzeczy ma stanowić ogólnoświatową sieć adresowalnych i połączonych ze sobą obiektów, w której komunikacja będzie się odbywała z wykorzystaniem standardowych protokołów komunikacyjnych. W tym przypadku termin „rzecz” odnosi się do obiektu, który nie jest precyzyjne identyfikowalny. Możemy oczekiwać, że w przewidywalnej przyszłości każdy obiekt będzie identyfikowany, nie tylko komputery, drukarki, telefony komórkowe, ale dosłownie każda rzecz wokół nas.

 

Internet Usług jest pewnym ogólnym pojęciem zwracającym uwagę na sposób uruchamiania i świadczenia usług w Internecie Przyszłości. Internet Usług składa się z różnych zbiorów aplikacji internetowych: powszechnego użytku, przeznaczonych dla przemysłu, logistyki, obsługi transakcji finansowych, ePłatności, eBiznes, eEnergia, eZdrowie, eUrząd itd.

 

Realizacja założeń Internetu Przyszłości wymaga wdrożenia nowej architektury opartej na logicznie niezależnych sieciach zbudowanych na wspólnej infrastrukturze fizycznej. Wirtualizacja umożliwi wprowadzenie nowej funkcjonalności sieciowej oraz protokołów w specjalizowanych sieciach wirtualnych. Zakłada się, że Internet Przyszłości będzie posiadał warstwę wirtualizacji zasobów, która pozwoli na zbudowanie sieci wirtualnych przeznaczonych do oferowania usług z wykorzystaniem różnych stosów protokołów. Będzie zatem możliwość stworzenia na jednej infrastrukturze fizycznej np. sieci IP opartej na protokole IPv6, sieci świadomej przesyłanej treści (CAN – Content Aware Network) oraz sieci wykorzystującej komutację kanałów (CS – Circuit Switching). W sieciach wirtualnych będą mogły być wykorzystywane różne techniki komutacyjne dostosowane do wymagań świadczonych usług.

 

Jedną z propozycji umożliwiających wirtualizację węzłów i sieci jest nowa architektura węzła sieciowego – OpenFlow Switch. Konsorcjum OpenFlow zaproponowało unifikację sterowania i zarządzania sieciami z komutacją kanałów i komutacją pakietów z wykorzystaniem koncepcji swobodnych przepływów (ang. Open Flow) oraz specjalnego zestawu protokołów.

 

Oprócz lub zamiast sieci wirtualnych istnieje możliwość wykorzystania sieci nakładkowych (ON – Overlay Networks). Sieci tego typu są obecnie przedmiotem intensywnych badań, ponieważ dają możliwość testowania nowych protokołów oraz aplikacji sieciowych. Pozwalają również na unikanie takich problemów jak: brak adresów IP, obecność urządzeń ograniczających zakres realizowanych połączeń jak np. śluzy bezpieczeństwa, routing oparty na analizie adresów IP, zamiast przełączania sprzętowego lub opartego na etykietach itp.

 

Referat będzie obejmował szersze przedstawienie problemów zasygnalizowanych powyżej ze zwróceniem Szczególnie interesujące są propozycje rozwiązań technicznych i prace prowadzone w różnych programach europejskich w zakresie Internetu Przyszłości.

Janusz Kleban

PROBLEMATYKA WOD – OPIS DOKONAŃ: 1994/96 – 2009/10

A. Pojęcia podstawowe

Przed ponad 15-tu  laty podjęto w Polsce nowy przedmiot badań naukowych i realizacji zadań badawczo-rozwojowych i edukacyjnych w problematyce „WOD – wirtualna organizacja działań w społeczeństwie informacyjnym”.

 

Wirtualność polega na tym, że rzeczywiste systemy są odwzorowywane przez abstrakcję, z których są two­rzone byty (obiekty) informacyjne. Są one dowolnie przemieszczane, rozpraszane i agregowane w przestrzeni informacyjnej. Zapewniony jest dostęp do zasobów informacji dla komputerowego wspomagania i integracji działań. Operacje, wykonywane na obiektach, realizowane są w sposób zdecentralizowany i inicjowane są asynchronicznie przez różnych uczestników. Każdy uczestnik postrzega zarówno obiekty, jak i operacje, w sposób właściwy dla realizowanych przez siebie zadań cząstkowych. Posiada więc wirtualny obraz działań realizowanych w rzeczy­wistym systemie. Wiedza o całościowym obrazie działań jest wielo­aspektowo odwzorowywana w schemacie konceptualnym rzeczywistego systemu i zawarta w rozpro­szo­nych, inteligentnych systemach, kontrolujących proces realizacji WOD.

 

Rozumienie WOD wynika z zakresu i sensu pojęć: wirtualna(y), wirtualna organizacja, działania. Wirtualna(y), to taka(i) która nie jest ustalona w sposób sztywny, której ramy funkcjonowania zmieniają się dynamicznie, a integracja elementów następuje nie poprzez strukturę, a poprzez realizowane funkcje. Kontakt uczestników odbywa się w przestrzeni informacyjnej. Organizacja wirtualna to wirtualny sposób organizowania, tj. organizowanie kooperacji i współdziałania w przestrzeni informacyjnej. Nie jest ważne miejsc, w którym działają uczestnicy, a każdy element (uczestnik) jest ważny jako producent (źródło) i konsument (odbiorca) informacji oraz jako decydent. Działania to akcje w przestrzeni informacyjnej. Odpowiadają one działaniom w systemach rzeczywistych. Systemy rzeczywiste są źródłem (działań), są przedmiotem, na które ukierunkowane są działania, są ich uzasadnieniem i ostatecznym weryfikatorem. Stąd wynika związek WOD z budową systemów komputerowego wspomagania j integracji działań w różnych dziedzinach przedmiotowych – DP.

 

Baza pojęciowa WOD jest złożona i różnorodna ze względu na wieloaspektowe rozumienie znaczenia wspomagania, integracji i organizacji działań, uwzględnia:

– metodykę informatyki oraz różne dyscypliny inżynierii komputerowej i komunikacyjnej odnośnie tworzenia oprogramowania systemów informacyjnych oraz konfigurowania sieci informacyjnych i syntezy usług gromadzenia i wymiany,

– metodologie szczegółowych dziedzin przedmiotowych (DP) odnośnie modelowania rozwiązań metodyczno-organizacyjnych systemów i two­rze­nia środo­wiska narzędziowego ich budowy,

– prakseologię i różne dyscypliny zajmujące się epistemologią danych i wiedzy oraz wartościowaniem efektywności wspomagania komputerowego wspomagania i integracji działań oraz koordynacji działać kooperacyjnych (prac zespołowych).

 

Zagadnienia technologiczne komputerowe i informacyjne, takie np. jak: cyfryzacja, archiwizacja, przekazywanie informacji przedmiotowej itp., należą do obszaru zainteresowań informatyki i telekomunikacji. Zagadnienia zaś m.in. tworzenia zasobów informacyjnych i ich prezentacji, bazujące na aksjologicznych aspektach wiedzy, stają się domeną nauk humanistycznych. Natomiast zagadnienia społecznych uwarunkowań użyteczności informacji, organizacyjnego współdziałania, wreszcie technologicznej sprawności metod cyfrowych stają się przedmiotem zainteresowań szczegółowych metodologii różnych dziedzin przedmiotowych i są rozwijane w badaniach nad przemianami organizacji działań, a także w badaniach nad przemianami gospodarczymi. Istota więc przemian polega na tym, że technologie WOD stają się nowoczesną humanistyką; uwzględniają wprost czynniki udziału człowieka (human factors) w różnorodnych strukturalnych formach organizacji działań społeczeństwa informacyjnego.

 

 

B. Rozwój  metod i zastosowań informatyki w przemiany organizacji działań

 

Badania w tematyce WOD są przedmiotem współdziałania wielu ośrodków akademickich oraz specjalistów i prezentowane na forum systematycznie organizowanych krajowych Seminariach problemowych WOD.

 

Problematyka WOD jest wkładem Polski do prac CODATA (CODATA – Committee on Data for Science and Technology of the International Council for Science, koordynowanych przez Polski Komitet Narodowy ds Współpracy z CODATA przy Prezydium PAN. Problematyka WOD od początku wpisuje się w przedsięwzięcia prowadzone przez TNP – Towarzystwo Naukowe Prakseologii.

 

DANE DLA NAUKI I TECHNOLOGII – Konferencje CODATA: tematy główne i prezentowane opracowania szczegółowe dotyczące WOD:

– 14thInternational CODATA Conference: Data and Knowledge in a Changing World, Chambery, France 1994Computer Integrated and Information Aided Investigation Activities, [In]: Modeling Complex Data for Creating Informa­tion (eds.: Dubois, J.E., Gershon, N.D). Springer 1996; pp. 95-104.

– 15th International CODATA Conference: Scientific Data in the Age of Networking. Tsukuba, Japan 1996; The Main Factors for the Synthesis of Virtual Activities Organization and New Information Systems, [In]: Scientific Program, Extended Abstracts and Proceedings (eds.: Glaeser, P.S., Prado, H., Tsugita, A); pp. 14-16.

– 16th International CODATA Conference: Scientific and Technical Data and Communication for the Sustainable Development of Nations – Data Management in the Evolving Information Society. New Delhi, India 1998; The Network Information Flow Synthesis and the Aiding Resources Aggregation in the Structural Transformations of Enterprises, [In]: Scientific Program and Abstracts; pp. 73-74. (Praca prezentująca nowatorski projekt, będący wkładem Polski do przedsięwzięć CODATA, wyróżniona na Konferencji, jako jeden z czterech najlepszych projektów, spośród  100 prezentowanych podczas Konferencji.)

– 17th International CODATA Conference: Data and Information for the Comming Knowledge Millenium – Science and Technology in the Quest for a Better World. Baveno, Italy 2000; Multimedia Information Systems Development in the Virtual Organization Synthesis, [In]: Book of Abstracts, Baveno, Italy 2000; pp. 47-48.

– 18th International CODATA Conference: Frontiers of Scientific and Technical Data. Montreal, Canada 2002; The Virtual Organization Environment Engineering, [In]: Book of Abstracts, Montreal; pp. 151-152.

– 19th International CODATA Conference: The Information Society: New Horizons for Science. Berlin, Germany 2004; Kierzkowski Z., Correctness of co-operative activities in the arising virtual information environment, [In]: Book of Abstracts;

 

WIRTUALNA ORGANIZACJA DZIAŁAŃ – Seminaria problemowe WOD, tematy główne:

– I Seminarium problemowe WOD: Badania naukowe, prace badawczo-rozwo­jowe, projek­to­wanie w erze networkingu, Polska Konferencja CODATA ‘96 (poprzedza 15th International CODATA Conference), Kędzierzyn-Koźle 1996.

– II Seminarium problemowe WOD: Inżynieria informacyjna i organizacja działań  w  erze net­work­inguPoznań 1996.

– III Seminarium problemowe WOD: Komputerowo integrowana organiza­cja elektroener­getykiPoznań 1996.

– IV Seminarium problemowe WOD: Kształtowanie społeczeństwa informacyj­nego. Polska Konferencja CODATA ’98, Zielona Góra 1998.

– V Seminarium problemowe WOD: Wirtualne projektowanie, wytwarzanie, zarządzanie, Wrocław 1998.

– VI Seminarium problemowe WOD: Kooperacyjne zarządzanie w pojawia­jących się przedsię­biorstwach przyszłości – Rynek i giełda energii elektrycznej w przekształ­ce­niach strukturalnych organizacji elektroenergetyki, Poznań 2000.

– VII Seminarium problemowe WODInteligentne metody komputerowe dla nauki, technologii, gospodarki, Polska Konferencja CODATA’2000, Poznań 2000, 2002.

– VIII Seminarium problemowe WOD: Zasoby danych i powszechny dostęp do informacji: Tworzenie zasobów i eksperymentalnych centrów informacyjnych, Uniw. Łódzki & WSInf, Łódź 2002.

 

Wyniki uzyskane do roku 2003/2004, prezentowane przez uczestników Seminariów zebrano w trzech zwartych opracowaniach:

 

1. Kierzkowski Z., Komputerowa wymiana informacji. Wydawnictwo SORUS, Poznań 1995; Analiza stanu – Rekomendacje praktyczne – Nowe zadania,

 

2. Kierzkowski Z., Kluska-Nawarecka ST., Sielicki A. (red), Wymiana informacji i interaktywne komunikowanie medialne, Publikacja Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej, Wydawnictwo SORUS, Poznań 2003; praca zbiorowa 17 autorów poświęcona badaniom nad metodami i technologiami tworzenia i użytkowania zasobów medialnych, służących rozwojowi kształtującego się społeczeństwa informacyjnego.

3. Kierzkowski Z. (red.),  Inteligentne metody komputerowe dla nauki, technologii  gospodarki, Publikacja Polskiego  Komitetu Narodowego CODATA przy Prezydium PAN, Wydawnictwo SORUS, Warszawa-Poznań 2004; praca zbiorowa 37 autorów w tematyce badań  – rozwoju technologicznego – prezentacji środowiska informacyjnego w różnorodnych globalnych strukturach informacyjnych. Zarysowuje perspektywę rozwoju nowego społeczeństwa informacyjnego i funkcjonowania „przedsiębiorstw przyszłości – wirtualnych”.

C. Rozwój technologii społeczeństwa informacyjnego

Od roku 2003/2004 tematyka Seminariów problemowych WOD dotyczy: „uwarunkowań technologicznych i humanistycznych stanowienia społeczeństwa informacyjnego oraz tworzenia infrastruktury technicznej i informacyjnej wirtualnych sposobów integracji ludzi we współpracy i wirtualnej integracji przedsiębiorstw we współdziałaniu w społeczeństwie informacyjnym”.

 

Nadal problemy WOD (badań – rozwoju technologicznego – praktyki) są przedmiotem współdziałania wielu ośrodków akademickich, wpisując się w  przedsięwzięcia TNP i CODATA.

 

Dodatkowo od 2003 roku problematyka WOD prezentowana jest podczas corocznych konferencji okrągłego stołu – KOSPolska w drodze do społeczeństwa informacyjnego; Konferencje okrągłego stołu – KOS organizowane są  corocznie, jako debata środowisk polityki, gospodarki i nauki, przez Zarząd Główny SEP – Stowarzyszenie Elektryków Polskich, który jest głównym koordynatorem w Polsce obchodów ŚDSI – Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (17 maja).

 

Kolejne  przedsięwzięcia w problematyce danych dla nauki i technologii

oraz  wirtualnej organizacji działań i rozwoju technologii społeczeństwa informacyjnego

 

DANE DLA NAUKI I TECHNOLOGII – Tematy główne ostatnich trzech konferencji COTATA i prezentowane na nich prace dotyczące WOD są następujące:

– 20th International CODATA Conference: Scientific Data and Knowledge within the Information Society. Beijing, China 2006Virtual Data and Problem Knowledge Networks: e-D&PKN within Information Society Learning Structures.

– 21th International CODATA Conference: Scientific Information for Society – from Today to the Future. Kyiv, Ukraine 2008; Virtual Activities Organization within Information Society StructuresData and Problem Knowledge Environment within Co-operation Structures,

– 22th International CODATA Conference: Scientific Information for Society – Scientific Data and Sustainable Development. Stellenbosch, Cape Town, South Africa 24–27 October 2010; Grid data resources integration and problem knowledge exchange within information society structures.

 

WIRTUALNA ORGANIZACJA DZIAŁAŃ – Tematyka główna kolejnych, ostatnich krajowych Seminariów problemowych WOD jest następująca:

– IX Seminarium problemowe WOD: Komunikacja bezpośrednia w wirtualnej organizacji działań, WSInf, Konferencja krajowa TNP, Łódź 2004.

– X Seminarium problemowe WOD: Etyka współdziałania i nauczanie w społeczeństwie informacyjnym, WSInf & Wyż. Sem. Duch., Konferencja krajowa TNP, Łódź 2005.

– XI Seminarium problemowe WOD: Technologie i kultura współdziałania w społeczeństwie informacyjnym, Sieć Laboratoriów WOD: Łódź-Olsztyn-Polkowice-Poznań, DWSPiT w Polkowicach, Konferencja krajowa TNP, Polkowice 2007.

– XII Seminarium problemowe WOD: Człowiek i organizacje w środowisku lokalnych i regionalnych społeczności informacyjnych. Sieć Laboratoriów WOD: Łódź-Olsztyn-Polkowice-Poznań, Konferencja krajowa: patronat naukowy – TNP, patronat organizacyjny – ZG SEP – główny koordynator obchodów w Polsce „Światowego dnia społeczeństwa informacyjnego”, patronat badawczo-rozwojowy – Ministerstwo Infrastruktury RP, WSInf. w Łodzi & WSD we Włocławeku, Włocławek 2009.

– Seminarium warsztatowe WOD: Nowoczesna infrastruktura informatyczna,  Vector On-Line – Poznań, SUN Microsystems – Warszawa, Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu, Poznań 2010.

 

KOS: Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego – Tematyka główna i prezentowane opracowania szczegółowe dotyczące WOD są następujące:

– IV Konferencja Okrągłego Stołu – e-Polska w e-Europie, Warszawa 15 maja 2003; Postępowanie ekonomiczne organizacji i ludzi w środowisku informacyjnym przedsiębiorstw wirtualnych. Rola standardów i uregulowań prawnych.

– V Konferencja Okrągłego Stołu – Budowa społeczeństwa informacyjnego ważkim czynnikiem integracji rozwoju zjednoczonej Europy, Warszawa 20 maja2004; Poprawność środowiska organizacji społeczeństwa informacyjnego.

– VII Konferencja Okrągłego Stołu – Strategiczne kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Warszawa  18 maja 2006;   Infrastruktura informacyjna i komunikacyjna współdziałania.

– VIII Konferencja Okrągłego Stołu – Nauka i Gospodarka, Państwo i Samorząd, Grupy Społeczne i Osoby, Warszawa  15 maja 2007Technologia współdziałania i etyka informacji w strukturach społeczeństwa informacyjnego, Współdziałanie w przemianach strukturalnych społeczeństwa informacyjnego.

– IX Konferencja Okrągłego Stołu – Techniki informacyjne i komunikacyjne dla wszystkich, Warszawa  16 maja 2008; Technologie cyfrowej organizacji działań i infoetyka w przemianach strukturalnych w przemianach strukturalnych i  kształtowaniu nowych  profili zawodów w społeczeństwie informacyjnym.

Międzyuczelniana Konferencja  Studenckich Kół NaukowychWarszawa 15 maja 2008; Przemiany polityk naukowej i edukacyjnej w społeczeństwie informacyjnym. Cyfryzacja dokumentów źródłowych i sieciowawymiana informacji. Organizacja wirtualnego współdziałania i e-Uczestnictwo. Archiwizacja dokumentów i interaktywna komunikacja medialna.

– X Konferencja Okrągłego Stołu: Bezpieczeństwo w warunkach powstającego społeczeństwa informacyjnego, Warszawa 15 maja 2009, Warszawa  15 maja 2009); W trakcie XI KOS zostały wręczone nagrody Ministra Infrastruktury za wkład w rozwój elektroniki, telekomunikacji i informatyki. Nagroda ta (Kierzkowski Z.) ta wyróżniała  prace nad WOD i badania nad rozwojem technologii społeczeństwa informacyjnego, prezentowane w podczas krajowych KOS.

II Międzyuczelniana Krajowa Konferencja Studentów: Bezpieczeństwo jednostki w cyberprzestrzeni, WAT, Warszawa 13 maja 2009. Sesja problemowa (blok tematyczny): Interaktywna komunikacja medialna, 8 referatów, Międzyuczelniane Studenckie Koła  Naukowe WOD: Łódź-Olsztyn-Polkowice-Poznań. Główna tematyka i szczegółowe treści: Konfigurowanie struktur sieciowych  i synteza międzysieciowych serwisów informacyjnych dla organizacji wirtualnego współdziałania i e-Uczestnictwa oraz budowy struktur wzajemnej wymiany danych cyfrowych i wiedzy przedmiotowej. Budowa wspólnych przestrzeni informacyjnych współdziałania oparta na cyfryzacji,  archiwizacji zasobów cyfrowych i prezentacji medialnej oraz koordynacji przepływu dokumentów w wirtualnych systemach informacji przedmiotowej. Kompetencje korzystania z serwisów informacyjnych w przemianach organizacji nauczania, pracy, postępowania ludzi w środowisku publicznych systemów informatycznych.

– XI Konferencja Okrągłego Stołu – Techniki informacyjne i komunikacyjne katalizatorem życia w mieście, Warszawa  13 maja 2010. Przygotowanie paneli:Panel akademicki – Inicjatywy środowisk naukowych na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego (z udziałem Studenckich Kół Naukowych WOD). Główna tematyka i szczegółowe treści: Infrastruktura sieciowej współpracy ludzi i współdziałania organizacji w społecznościach informacyjnychCyfryzacja i prezentacja medialna informacji przedmiotowej w wirtualnym środowisku informacji. Panel społecznościowy – Kształtowanie lokalnych społeczności informacyjnych na przykładzie Polkowic.

 

Maciej Skowronek
1