• z.polkowski@ujw.pl

Konferencja Kół Naukowych UJW

Konferencja Kół Naukowych UJW

7 czerwca w Karpaczu odbyła się coroczna konferencja kół naukowych UJW pt. „Państwo a obywatel. Szanse i zagrożenia współczesności”. Przedstawiciele naszego koła w składzie: Kamil Osikiewicz oraz Bartłomiej Kołduba przedstawili prace związane z E-Fakturowaniem oraz BlockChain. Przewodniczący koła Kamil Osikiewicz uzyskał wyróżnienie za swoją prezentację.

administrator
administrator