• z.polkowski@ujw.pl

Logistyka w e-biznesie

Logistyka w e-biznesie

Ten dokument stanowi wprowadzenie do pojęcia logistyki, a także jej zastosowania w e-biznesie i handlu elektronicznym. Omawia on najważniejsze pojęcia związane z logistyką, wyjaśnia czym ona jest i jakie zadania spełnia. Artykuł ten zawiera również informacje o najważniejszych elementach związanych z logistyką, a także jej historią.

W dalszej części artykułu znajdują się informacje o działach i podziale logistyki ze względu na obszary odziaływań oraz zainteresowania. Druga część poświęcona jest bezpośredniemu wykorzystaniu logistyki w IT, przedstawia systemy ERP, CRM, oraz SCM. Artykuł wymienia możliwości i profity przychodzące z wykorzystania wymienionych systemów podczas prowadzenia działalności gospodarczej.

Artykuł (PDF):

Logistyka w e-biznesie

Artykuł (DOCX):

Logistyka w e-biznesie

Poster (PDF):

Logistyka w ebiznesie

administrator
administrator

Leave a Comment