• z.polkowski@ujw.pl

Lokalne Sieci Komputerowe Wi-Fi w biznesie / WLAN in business

Lokalne Sieci Komputerowe Wi-Fi w biznesie / WLAN in business

  ABSTRAKT / ABSTRACT PL Celem tego artykułu jest ukazanie zastosowań biznesowych lokalnych sieci komputerowych (LAN) bazujących na technologii bezprzewodowej Wi-Fi. Opisany jest szereg zagadnień oraz istotnych faktów dotyczących tematu, z którymi należy się liczyć decydując się na rozwiązania biznesowe w oparciu o bezprzewodowe przesyłanie danych. EN Aim of this artice is to show business applications of local area networks (LAN) based on Wi-Fi wireless technology. A series of problems and essential facts is described related towards the subject of article, which are unavoidable when deciding to choose business solutions with wireless data transmission basis.   PLAN ARTYKUŁU / ARTICLE PLAN PL  

  1. Wstęp
  2. Rodzaje technologii bezprzewodowych i ich parametry
  3. Ograniczenia i problemy
  4. Zastosowanie w rozwiązaniach biznesowych
  5. Podsumowanie

  EN  

  1. Introduction
  2. Types of wireless technologies and their characteristisc
  3. Limitations and problems
  4. Application in business solutions
  5. Summary

        Wstęp   Czym jest Wi-Fi? Wireless Fidelity. Popular name for IEEE 802.11 protocol for wireless local area networks (wireless LANs). It allows data transfer rates of 11 to 54 megabits per second (Mb/sec). In comparison, standard Ethernet provides maximum data speed of 10 Mb/sec via cables. Wi-Fi operates in the 2.4 Gigahertz (GHz) radio band the same frequency used by most cell phones and microwave ovens over 11 channels. [http://www.businessdictionary.com/definition/Wi-Fi.html ] Po co piszę ten artykuł? Tego najstarsi górale nie wiedzą… ;] O czym piszę artykuł? Artykuł zawiera przegląd i opis rodzajów technologii bezprzewodowych oraz ich charakterystyki. Ponadto porusza zagadnienia problemów i ograniczeń, z którymi można się spotkać mając do czynienia z sieciami lokalnymi WiFi. W artykule opisane także zostały zastosowania bezprzewodowych sieci lokalnych w rozwiązaniach biznesowych.

Maciej Skowronek
Maciej Skowronek

Leave a Comment