• z.polkowski@ujw.pl

Plan pracy koła WOD na rok 2017/2018

Plan pracy koła WOD na rok 2017/2018

  1. Przeprowadzenie spotkania z uczestnikami koła naukowego,
  2. Spotkanie z indyjskim Profesorem Sameer Rohadia,
  3. Przeszkolenie członków koła WOD
  4. Wyjazd uczestników koła do Hanoweru na Cebit w marcu 2018 r. Tutaj można znaleźć więcej informacji: http://www.cebit.de/en/

 

Paweł Szwabowicz
Paweł Szwabowicz