• z.polkowski@ujw.pl

Spotkanie członków koła WOD

Spotkanie członków koła WOD

Dnia 5 lutego 2014 r. odbyło się spotkanie członków koła WOD. Celem spotkania było poprawa posterów na XVI Seminarium Naukowe WOD. Udoskonalenie umiejętności obsługi programu Microsoft Visio oraz wydruk posterów na seminarium. Do dnia dzisiejszego można je zobaczyć na uczelnianych korytarzach.

Maciej Skowronek
Maciej Skowronek

Leave a Comment