• z.polkowski@ujw.pl

Spotkanie koła WOD #2 2013/14

Spotkanie koła WOD #2 2013/14

W dniu 21.01.2013 odbyło się spotkanie koła Wirtualna Organizacja Działań w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Podczas spotkania ustalono cele do zrealizowania na nadchodzące miesiące. Jednym z priorytetowych zagadnień jest udział koła WOD w konkursie DISCIPULUS VERBUM, który będzie miał miejsce podczas XV Seminarium problemowym WOD: Uczące się społeczności informacyjne w Olsztynie w dniach 17 – 19 kwietnia 2013 roku. Koło WOD postanowiło przygotować postery naukowe dotyczące zagadnień wpływu technologii na życie codzienne człowieka i związane z nim zagadnienia.

Maciej Skowronek
Maciej Skowronek

Leave a Comment