• z.polkowski@ujw.pl

Spotkanie koła WOD #1 2014/15

spotkania

Spotkanie koła WOD #1 2014/15

Dnia 16 kwietnia odbyło się spotkanie koła WOD, pierwsze w tym semestrze. W związku ze zbliżającym się XVII Seminarium problemowym WOD studenci mieli za zadanie zgłosić swoje propozycje tematów posterów naukowych. Tegoroczna konferencja nosi nazwę "Przemiany programowania aplikacji w świecie cyfrowym". Z racji trwającej wymiany studenckiej programu Erasmus, studenci z Rumunii i Węgier również przygotowują anglojęzyczne plakaty.

d.masalski
d.masalski

Leave a Comment