• z.polkowski@ujw.pl

Spotkanie organizacyjne koła WOD 2013/2014

Spotkanie organizacyjne koła WOD 2013/2014

Dzisiaj (tj. 8 października 2013r.) odbyło się spotkanie organizacyjne koła naukowego Wirtualnej Organizacji Działań. Spotkanie w głównej mierze dotyczyło wstępnych zapisów, utworzenia zarządu oraz omówienia głównych zagadnień i prac działaczy koła. Jeśli wyróżniasz się sumiennością, pracowitością oraz chęcią poszerzania swojej wiedzy z zagadnień informatyki oraz elektroniki – drzwi otwarte! Zapisać się można w każdej chwili. Swoją chęć uczestnictwa należy zgłosić do Pana Pólkowskiego. Serdecznie zapraszamy!

Członkowie koła w roku 2013/2014
d.masalski
d.masalski

Leave a Comment