• z.polkowski@ujw.pl

Wizyta profesora z Bułgarii

Wizyta profesora z Bułgarii

W maju na Uczelni Jana Wyżykowskiego gościliśmy profesora Julina Vasilieva, z University of Economics w Varna, który wraz ze studentką z programu Erasmus współpracowali nad wspólnym artykułem naukowym. Wraz z dr inż. Zdzisławem Pólkowskim oraz Jackiem Michalakiem z UJW współpracuje nad projektem w ramach programu ERASMUS+ pod tytułem Intensive Study Programme. W projekcie tym dodatkowo biorą udział uczelnie z Wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Paragon Europe z Malty. 

Program skupiony jest nad dwoma kursami: Data Warehouse and Business Intelligence. Głównymi aspektami kursu będą nauka portalu dostarczającego wiedzę na temat scenariusz aktywności laboratoryjnej, rozwój osobisty, prezentację różnych materiałów. Dodatkowo kurs zapewnia dostęp do bezpłatnego oprogramowania, trzypoziomowy system edukacji oraz na zakończenie kursu przewidziano certyfikację.

Maciej Skowronek
Maciej Skowronek