• z.polkowski@ujw.pl

Wykorzystanie ICT w małych i średnich firmach oraz administracji w wybranych krajach

Wykorzystanie ICT w małych i średnich firmach oraz administracji w wybranych krajach

 

Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

 

 

 

 

 

 

Projekt Badawczy

 

Wykorzystanie ICT w małych i średnich firmach oraz administracji w wybranych krajach

 

 

 

 

Polkowice, listopad 2013

 

 

Nazwa projektu:

Wykorzystanie ICT w małych i średnich firmach oraz administracji w wybranych krajach.

Niniejszy projekt dotyczy badań w zakresie skutecznego i efektywnego wykorzystania narzędzi informatycznych w organizowaniu dalekich podróży międzynarodowych (ang.
e-tourism). Nawiązuje on do wcześniej podjętych działań badawczych przez grupę studentów z Uniwersytetu w Pitesti. Ponadto jego realizacja będzie możliwa w ramach  koła naukowego WOD (Wirtualna Organizacja Działań).


Cel projektu:

Głównym celem badawczym jest identyfikacja, zbadanie poziomu wykorzystania ICT w małych i średnich firmach oraz administracji na przykładzie Danii, Szwecji, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii oraz Rumunii. Ponadto zostanie zorganizowany wyjazd badawczy do w/w krajów.

Cele szczegółowe to:

 • Udział w konferencjach naukowych i branżowych ICT.
 • Zbadanie poziomu wykorzystania ICT w wybranych krajach.
 • Zapoznanie się z funkcjonowaniem firm z branży komputerowej w Danii, Szwecji, Litwie, Łotwie, Finlandii i Estonii.
 • Przeprowadzenie analizy porównawczej dotyczącej ICT w krajach nadbałtyckich.
 • Przeprowadzenie eksperymentu naukowego polegającego na zorganizowaniu wyjazdu badawczego do krajów nadbałtyckich. W trakcie wyjazdu będą testowane narzędzia informatyczne, które mogą być przydatne podczas podróży. (ang. e-tourism)
 • Opracowanie artykułów naukowych wspólnie ze studentami z Rumunii dotyczących:

Ø  wykorzystania płatności elektronicznych w małych i średnich firmach,

Ø  zakresu wykorzystania portali B2B przez firmy w Europie,

Ø  roli portali B2B w branży komputerowej na przykładzie www.thebrokersite.com

Ø   udziału w European Broker Meeting 2013, Ryga, Łotwa,

Ø  przestępstw elektronicznych- e-fraud,

Ø  wykorzystania systemów e-administracji na przykładzie Rumunii i Polski.

 

Zakładane wyniki projektu badawczego:

Efektem finalnym projektu badawczego będzie opublikowanie artykułów naukowych, a także umieszczenie wyników projektu naukowego na stronach: www.studenci.polkowski.com, www.wod.org.pl oraz w zeszytach naukowych DWSPiT.

Efektem finalnym projektu badawczego będzie opublikowanie opracowanych wyników badań przez polskich naukowców i rumuńskich studentów, a także umieszczenie opisu wszystkich działań dotyczących niniejszego projektu.

Ponadto zakłada się, że projekt stworzy dalsze możliwości wspólnych badań i przedsięwzięć. O charakterze międzynarodowym.

 

Menedżer projektu: dr inż. Zdzisław Pólkowski

 

Członkowie projektu:

Nauczyciele akademiccy:

 • dr Jacek Gruber – DWSPIT, Politechnika Wrocławska
 • dr Mirosław Moroz- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Studenci:

 • Deaconescu Ionu Cosmin – student Uniwersytetu w Pitesti, współautor artykułu: E-Fraud, Online Payment Systems
 • Ana- Maria Radu – student Uniwersytetu w Pitesti, współautor artykułu: E-administration in selected countries, Theoretical aspects of e-administration
 • Andreea – Cătălina Maria – student Uniwersytetu w Pitesti, współautor artykułu: Support for business in Poland, Russia and Romania
 • Cristina- Daniela Feraru- student Uniwersytetu w Pitesti, współautor artykułu: E-tourism in selected countries
 • Krzysztof Furga – student DWSPiT, członek koła naukowego WOD, uczestnik wyjazdu badawczego do krajów nadbałtyckich.

 

Teoretyczne, praktyczne, organizacyjne i finansowe aspekty projektu:

Projekt podczas realizacji ma uwzględniać:

 • aspekty naukowe (teoretyczne),
 • aspekty praktyczne,
 • aspekty organizacyjne,
 • aspekty finansowe.

 

Założenia dotyczące aspektów naukowych projektu

 • Opracowanie, wspólnie ze studentami z Rumuni, artykułów naukowych, które następnie zostaną opublikowane w wydawnictwie DWSPiT i innych wydawnictwach naukowych.
 • Udział w konferencji branżowej The European Broker Meeting w Rydze.
 • Publikacja wyników realizacji projektu badawczego na stronach internetowych: www.wod.org.pl, www.studenci.polkowski.com oraz w zeszytach naukowych DWSPiT.

 

Założenia dotyczące aspektów praktycznych projektu:

 • Projekt ma przyczynić się do poprawy świadomości w aspekcie wykorzystania ICT w małych i średnich przedsiębiorstwach.
 • Realizacja projektu ma spowodować zawiązanie się wieloletniej współpracy, poprzez wydanie wspólnych artykułów naukowych, których autorami są dr inż. Zdzisław Pólkowski i rumuńscy studenci.
 • W ramach projektu zakłada się zorganizowanie wizyt w wybranych firmach i instytucjach w wybranych krajach Europy: Niemcy, Dania, Szwecja, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa.
 • Działania w ramach projektu mają wpłynąć na wzrost umiejętności posługiwania się narzędziami ICT poprzez wykorzystywanie ich w praktyce, w czasie realizacji podróży służbowych (ang. e-tourism).
 • Przewiduje się doskonalenie umiejętności i kompetencji społecznych w interakcji z cudzoziemcami.

 

Założenia dotyczące aspektów organizacyjnych

a.    Czas trwania projektu: od 01.03.2013 do 30.11.2013.

b.     Informacje dodatkowe dotyczące aspektów organizacyjnych projektu:

 • Menedżer projektu dr inż. Zdzisław Pólkowski będzie odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów podczas realizacji projektu.
 • Pytania dotyczące realizacji projektu należy kierować do menedżera projektu- dra inż. Zdzisława Pólkowskiego.
 • Menedżer projektu dr inż. Zdzisław Pólkowski będzie odpowiedzialny za organizację wyjazdu badawczego.
 • Wyjazd badawczy realizowany będzie w ramach funkcjonowania koła naukowego WOD.

 

Założenia dotyczące aspektów finansowych:

 • Podróż, wyżywienie oraz zakwaterowanie finansowane będzie ze środków pozauczelnianych przez osoby biorące udział w projekcie badawczym.
 • Zdzisław Pólkowski udostępni samochód na potrzeby wyjazdu badawczego do krajów nadbałtyckich.
 • Inne koszty utrzymania będą płacone przez osoby biorące udział w projekcie.

 

Raport z realizacji wyjazdu badawczego do krajów nadbałtyckich:

Trasa wyjazdu badawczego została zaplanowana przez wykładowcę DWSPiT dr inż. Zdzisława Pólkowskiego i Krzysztofa Furgę (członka koła naukowego WOD – Wirtualnej Organizacji Działań).

 W trakcie wyjazdu zaplanowano testowanie narzędzi informatycznych mogących usprawnić podróż, jak również obniżyć koszty podróży. Z tego względu zaplanowano wykorzystanie portali internetowych określanych jako e-autostop: BlaBlaCar oraz Carpooling.

 

Rysunek poniżej przestawia pokonaną trasę podczas wyprawy, zauważa się że w Danii przejazd odbył się poprzez 2 mosty natomiast na odcinku ze Sztokholmu do Turku oraz z Helsinek do Tallinna trasa została pokonana za pomocą promów.

1-mapa

Polska 09/11/2013

Wyjazd badawczy rozpoczął się o godzinie 21.00 w Lubinie. Pierwszy postój został zaplanowany w Berlinie.

Niemcy 10/11/2013

O godzinie 2.00 w nocy odbył się zaplanowany postój w Berlinie, skąd zabrano dwie osoby: Kathrine pochodzącą z RPA oraz szwedzkiego studenta. Było to możliwe dzięki wykorzystaniu strony internetowej BlaBlacar oraz popularnego portalu w Europie Zachodniej Carpooling. Pasażerowie czekali na transport w ustalonym miejscu, tj. niedaleko miejsca, w którym odbywają się targi IFA (http://b2b.ifa-berlin.com). Zgodnie z zasadami przedstawionymi na BlaBlacar pasażerowie mogą być dowiezieni do wcześniej ustalonego miejsca w mieście docelowym. Jednak podczas podróży zdecydowano się na dowóz osób pod wskazany adres, co zaowocowało pozytywnymi komentarzami na w/w portalach.

Kolejną zaletą portali e-autostop, była możliwość poznania ludzi, a co się z tym wiąże rozmowy z nimi na temat kraju, z którego pochodzą. Tym sposobem, Z. Pólkowski oraz K. Furga dowiedzieli się wielu ciekawych informacji niemożliwych do uzyskania innymi metodami. Przed południem 10 listopada grupa badawcza dotarła do Kopenhagi.

Dania 10/11/2013

W Kopenhadze zwiedzono stare miasto. W tym momencie warto podać kilka faktów dotyczących ICT w Danii. W roku 2005 liczba zarejestrowanych użytkowników telefonów komórkowych przekroczyła liczbę mieszkańców Danii, zmniejszając systematycznie udział w rynku tradycyjnej telefonii stacjonarnej. Statystycznie, w roku 2008 Duńczycy wykonali przez telefony komórkowe połączenia o łącznym czasie trwania 9,7 mld minut, podczas gdy łączny czas połączeń stacjonarnych wynosił 8,6 mld minut.

Dostęp do Internetu w Danii posiada ponad 86% obywateli, wykorzystujących go głównie do obsługi poczty elektronicznej, wyszukiwania informacji oraz bankowości elektronicznej. Ponad 90% wszystkich duńskich firm posiada swoje strony internetowe.

 

3

Zdjęcie zrobione ze studentem ze Szwecji – poznanym przez BlaBlacar.

 

Szwecja 11-12/11/2013

Tego samego dnia godz. 17.30 grupa badawcza wyruszyła do Sztokholmu. Dzięki nawigacji szybko zlokalizowano hotel, w którym wcześniej zarezerwowano pokoje poprzez booking.com. Jest to serwis, który pośredniczy między hotelami, a podróżującymi. Ponownie niezbędnym narzędziem okazała się karta kredytowa, ponieważ w dowolnym miejscu za pomocą laptopa i dostępu do łącza internetowego można było odnaleźć hotel w dogodnym położeniu i niską ceną. W poniedziałek 11 listopada odwiedzono wyższą uczelnię techniczną w Sztokholmie, zwrócono uwagę na informatyzację uczelni. Na uniwersytecie zakupiono książki dotyczące ICT. Ponadto osoby biorące udział w wyjeździe badawczym mieli możliwość obejrzenia prezentacji w siedzibie firmy komputerowej w Sztokholmie, która zajmuje się handlem elektronicznym. Wieczorem tego samego dnia, grupa udała się na prom, którym następnego dnia dopłynęła do Turku w Finlandii. Bardzo dużym udogodnieniem podczas przeprawy promowej była możliwość z korzystania Internetu bezprzewodowego. Było to możliwe dzięki odpowiedniej instalacji satelitarnej zainstalowanej na promie.

4

5

Na zdjęciach dr Zdzisław Pólkowski w księgarni uniwersyteckiej oraz przed gmachem Uniwersytetu w Sztokholmie.

 

Finlandia 12/11/2013

W Helsinkach poruszając się pieszo korzystano z aplikacji AutoMapa na smartfonie. Bez problemów znaleziono uczelnie wyższe, a także firmy komputerowe (dzięki funkcji POI). Aplikacja korzysta tylko z GPS, dlatego pakiety internetowe nie były przesyłane co pozwoliło na bezpłatne korzystanie z tego przydatnego narzędzia.

7

Na zdjęciu Krzysztof Furga w gmachu Uniwersytetu w Helsinkach.

 8 9 10
 Wyżej wyszczególnione książki o tematyce ICT zostały zakupione przez
dr inż. Zdzisława Pólkowskiego podczas wyprawy badawczej.

 

Podczas wyjazdu zaistniała możliwość zapoznania się z działalnością fińskiej firmy Blancco. Firma Blancco została założona w 1997 roku. Jej siedziba znajduje się w Finlandii, jednak działa poprzez rozbudowaną sieć 16 międzynarodowych biur i partnerów w całej Europie, Ameryce Północnej, na Bliskim Wschodzie, w Rosji, Azji i Australii. Blancco opracowała systemy służące do trwałego usuwania danych. Są one używane przez miliony użytkowników na całym świecie. Jako pionier i lider światowego rynku w usuwaniu danych, firma oferuje jeden z najbardziej skutecznych sposobów usuwania danych .

Rozwiązania Blancco:

 • Prowadzenie w pełni zautomatyzowanego, zdalnego usuwania danych w sposób możliwie najszybszy i najbezpieczniejszy.
 • Ograniczenie ryzyka zobowiązań prawnych, naruszenia dobrego imienia oraz utraty firmowych zasobów IT.
 • Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i prywatności.
 • Zarządzanie zasobami IT na potrzeby audytów bezpieczeństwa.
 • Zbieranie, przechowywanie i zarządzanie danymi.

Blancco trwale usuwa dane z zasobów IT, takich jak komputery, serwery i smartfony. Dane usunięte przez Blancco są niemożliwe do odzyskania za pomocą żadnej istniejącej technologii. Więcej informacji na: http://www.blancco.com/en/home/

Estonia 13/11/2013

Do Tallinna przypłynięto promem o godz. 24.00. Bez problemu znaleziono dostępną sieć
Wi-Fi.
Od kiedy Estonia stała się Eestii Vabarik, czyli suwerennym państwem, Estończycy pokazali Europie swoje pracowite, pozytywistyczne i nowoczesne oblicze. Doświadczenia tego kraju wyraźnie różnią się od innych postsowieckich regionów. Estończycy poświęcali wielką uwagę informatyzacji i znoszeniem barier dla przedsiębiorców. Te działania przyniosły efekty. Estonia w rankingu najbardziej liberalnych ekonomicznie państw świata, razem z Irlandią i Finlandią znajduje się w pierwszej dziesiątce, czyli o trzydzieści miejsc przed Polską.

W 1996 Estonia rozpoczęła projekt Tygrysiego Skoku, czyli informatyzacji wszystkich szkół oraz edukacji cyfrowej społeczeństwa, która do roku 2000 objęła 10% społeczeństwa, czyli ok. 130 tys. osób. Na oczach Estończyków dokonywała się cyfrowa rewolucja: elektroniczne dzienniki w szkołach, elektroniczne recepty w aptekach, sygnał Wi-Fi dostępny w całym kraju.

Obywatele otrzymali elektroniczne dowody osobiste z chipem zabezpieczonym numerem PIN. Dzięki temu dokumentowi Estończycy mogą kontaktować się oficjalnie z urzędami bez wychodzenia z domu. Każdy Estończyk może wejść na stronę rządu i sprawdzić wszystkie informacje, jakie na jego temat zostały zebrane. W razie nieuzasadnionego wykorzystywania danych przysługuje im skarga do rzecznika ochrony danych osobowych. Obywatel może dowiedzieć się o stanie rozpatrzenia jego wniosków i toczących się postępowaniach w jego sprawie. Elektroniczny dowód osobisty umożliwia autoryzowanie opłat ubezpieczenia zdrowotnego, odprowadzania składek emerytalnych, opłacania podatków i w razie konieczności zastępuje inne dokumenty, np. zostawione w domu prawo jazdy.

Estonia w liczbach, źródło Gemalto

1.340.602

ludność Estonii (zarejestrowana w 2007)

1.000.000

Tylu Estończyków ma e-dowody

30.275

Tylu Estończyków głosowało online w wyborach parlamentarnych w 2007 r.

42.000.000

Tyle operacji użycia kart elektronicznych zarejestrowano w ciągu 2007 roku

98%

Tylu mieszkańców kraju ma teraz dostęp do łączy szerokopasmowych Internetu

91%

Tyle komputerów osobistych jest podłączonych do Internetu

86%

Tylu podatników zadeklarowało dochody w 2007 r.

10%

Tylu posiadaczy kart ID wykorzystuje funkcje cyfrowego podpisu na co dzień

15%

Tylu posiadaczy kart ID korzysta z karty na transport publiczny na co dzień

Estończycy stopniowo przekonywali się do elektronicznego załatwiania spraw z wykorzystaniem nowych dowodów osobistych. Gdy w 1999 roku pojawiła się możliwość składania deklaracji podatkowych przez Internet, tylko 2% obywateli skorzystało z tego rozwiązania. Natomiast w 2006 roku wyglądało to już inaczej i 82% Estończyków rozliczyło się z fiskusem przez Internet. Podobnie sytuacja wygląda z elektronicznym głosowaniem w wyborach. W 2005 roku Estończycy wysłali 1,8% elektronicznych głosów. W roku 2007 odbyło się głosowanie za pomocą Internetu, w którym uczestniczyło 30 tys. obywateli uprawnionych do głosowania co stanowiło 5,5% uprawnionych. Władze uznały przebieg tego głosowania za sukces i podjęły decyzję o zastosowaniu głosowania elektronicznego we wszystkich rodzajach wyborów.

11

Estoński portal promujący elektroniczne dowody osobiste (wersja angielska), źródło Gemalto

Dzięki wysyłaniu dokumentów drogą elektroniczną, w Estonii zanotowano wyraźny spadek korupcji przy załatwianiu spraw obywatelskich. Sprawy są szybciej załatwiane w urzędach, łatwo jest sprawdzić ich status, a przede wszystkim, urzędnicy nie mają osobistego kontaktu z interesantami.

Liczba obywateli w państwie ma ogromne znaczenie, inaczej przygotowuje się projekty dla miliona obywateli, inaczej dla czterdziestu milionów. Z punktu widzenia systemów informatycznych, może nie jest to najtrudniejsze, ale z punktu widzenia procedur, administracji i prawa zamówień publicznych wdrożenie projektu staje się ciężką pracą. Eksperci zwracają uwagę na ryzyko uzależnienia się od jednego dostawcy rozwiązania. Jednocześnie rośnie presja społeczna na rządy państw, gdyż na forum międzynarodowym mówi się już o prawie do komunikacji internetowej, jako o prawie człowieka. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej: http://www.web.gov.pl/aktualnosci/reportaze/592_881.html.

Udane wdrożenia elektronicznych dowodów osobistych w krajach Europy i poza nią wykazały, że nie ma ekonomicznego uzasadnienia dla opóźnień w stosowaniu tej technologii. Elektroniczny dowód tożsamości odgrywa kluczową rolę w procesie budowania  założeń e-government.

 

Łotwa 13-16/11/2013

Najważniejszym punktem podczas pobytu na Łotwie był udział w The European Broker Meeting. Jest to największe wydarzenie dotyczące handlu elektronicznego w Europie. W tym roku udział wzięło ponad 450 podmiotów gospodarczych z Europy jak również z USA i Kandy. Spotkania tego rodzaju stwarzają okazję do zapoznania się z działalnością wielu firm w jednym miejscu. Inne korzyści to: możliwość zapoznania się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami dotyczącymi handlu elektronicznego, wymiana poglądów i opinii dotyczących ICT. Ponadto spotkanie stwarza możliwość pozyskania wielu unikalnych informacji dotyczących komputerów stacjonarnych, laptopów, serwerów, drukarek, telefonów komórkowych, sieci komputerowych i urządzeń POS. Oczywiście nie bez znaczenia są nawiązane znajomości i rozmowy w kuluarach. Członek koła WOD – K. Furga podczas obrad wspierał dra inż. Zdzisłąwa Pólkowskiego, co więcej miał możliwość przeprowadzenia rozmów w języku angielskim z przedstawicielami firm komputerowych. 

12

Na zdjęciu dr inż. Zdzisław Pólkowski z przedstawicielami  firmy komputerowej podczas
The European Broker Meeting w Rydze.

14

13

Na zdjęciach dr inż. Zdzisław Pólkowski oraz student DWSPiT Krzysztof Furga w gmachu głównym Uniwersytetu w Rydze.

 

Litwa 16-18/11/2013

Dnia 16/11/2013 udano się na Litwę w celu odbycia wizyt w 4 firmach komputerowych w Wilnie. Podczas wizyt zapoznano się z zasadami funkcjonowania tego typu firm na Litwie ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania handlu elektronicznego. Odwiedzono następujące firmy: Global Commerce, GL Trades, UAB Sominis Technology, UAB Kompiuteriu Gam. Będąc w Wilnie zwiedzono stare miasto i zabytki związane z Polską i historią Polski.

 

Nasze narzędzia informatyczne stosowane podczas wyprawy:

Nawigacja w samochodzie i smartfonie

AutoMapa jest pierwszym systemem nawigacji satelitarnej, który zawiera trójwymiarowe wizualizacje budynków w miastach i miejscowościach Polski i Europy, co lokuje go w ścisłej światowej czołówce samochodowych systemów nawigacyjnych. Dzięki kompletnej siatce dróg w Polsce i dostępnych jedynie w AutoMapie adresom przypisanym do konkretnych budynków umożliwia, z dużą precyzją, nawigację zarówno po krajowych jak i europejskich drogach.

Żródło: http://www.automapa.pl/?PEI=9909&lng=PL

 

Telefon VOIP w laptopie i smartfonie

W celu obniżenia kosztów rozmów telefonicznych korzystano z aplikacji FreecoNet zainstalowanej w iPhonie oraz w notebooku. Wykonywanie rozmów telefonicznych w systemie FreecoNet jest realizowane przy użyciu logiki i postprocessingu. Przetwarza on wybrany numer abonenta na postać stosowaną w systemie przed wejściem do wirtualnego pola komunikacyjnego. Aplikacja odpowiada za odszukanie pasującej maski dla numeru odbiorcy. Dzięki temu dzwonienie z zagranicy okazało się bardzo tanie. W ten sposób obalono mit związany z ponoszeniem bardzo wysokich kosztów rozmów telefonicznych z zagranicy tym bardziej, że łatwo można uzyskać darmowy dostęp do Wi-Fi w stolicach, gdyż występuje ono właściwie wszędzie. Zastosowanie tych metod pozwoliło na uzyskanie oszczędności podczas rozmów telefonicznych w ponad 90 %.

Skype

Aplikację Skype zainstalowano w smartfonach oraz laptopach dzięki której porozumiewano się za darmo, lecz korzystano także z płatnych opcji tego systemu.

Karta kredytowa

Będąc w tak krótkim czasie, w wielu stolicach, niepraktyczna staje się wymiana pieniędzy na obowiązującą walutę w danym kraju. Posiadając kartę kredytową podróżowanie za granicą staje się mniej skomplikowane i tańsze. Terminale znajdują się w każdym sklepie. Należy podkreślić, że rezerwacja dobrego hotelu w niskiej cenie bez karty kredytowej i portali internetowych zdaniem osób biorących udział w wyjeździe badawczym „graniczy z cudem”. Zastosowanie narzędzi informatycznych podczas rezerwowania pokoi hotelowych pozwoliło na uzyskanie oszczędności rzędu 50-80% w stosunku do cen standardowych.

Booking.com

Do rezerwacji hoteli wykorzystywano głównie portal bloking.com. Podczas podróży uzyskano zniżkę Genius- GE. Jest to zniżka przeznaczona dla osób, które dosyć często korzystają z portalu Booking.com.

15

Zrzut ekranowy z konta dr inż. Zdzislawa Pólkowskiego na stronie Booking.com, prezentujący raport z podróży odbytych w bieżącym roku.

Carpooling

Jest to serwis typu e-autostop. Zasada umieszczania ofert na stronie jest zbliżona do BlaBlacar, przydatną funkcją jest wyszukiwarka ofert, która stosuje metodę polegającą na dokładnym filtrowaniu przejazdów. Zauważono jednak, że omawiany serwis jest mniej popularny w Polsce od BlaBlacar, jednak bardzo popularny w Europie Zachodniej.

W Estonii oraz Finlandii witryna BlaBlacar nie jest popularna, ponieważ nie otrzymano żadnej propozycji wspólnego przejazdu. Natomiast w krajach zachodnich ofert było wiele. Poniżej zdjęcie przedstawiające zainteresowanych przejazdem grupy badawczej do Kopenhagi:

16

Zrzut ekranowy osób chętnych do przejazdu do Kopenhagi.

 

 

Korzyści ze wspólnych przejazdów:

 • Poznawanie nowych ludzi – Zabierając autostopowicza poprzez e-autostop można nawiązać konwersację, co umila podróż. Można również uzyskać ciekawe informacje o interesujących miejscach, do których się wybieramy, a także o panujących tam zwyczajach.
 • Większy bagaż – Podróżując autem lub chcąc skorzystać z przejazdu osoby oferującej, przejazd na serwisach typu e-autostop można zabrać większy bagaż niż lecąc samolotem.
 • Możliwość przeprawienia się przez trasę, na których nie akceptuje się pieszych – Zazwyczaj porty oddalone są od miast, dlatego podróżując wspólnie samochodem można uniknąć przedstawionego wyżej problemu.
 • Oszczędność pieniędzy Głównym czynnikiem powstania serwisów oferujących wspólne przejazdy jest zminimalizowanie kosztów paliwa, poprzez pobieranie symbolicznej opłaty od podróżujących

Źródło http://www.aferry.pl/carpooling-promy.htm

 

Direct ferries

W/w portal wykorzystano do zakupu biletów na prom. Serwis posiada bardzo dobrą ofertę tras promowych, zapewniając zarówno elastyczność wyboru, jak i dostęp do najlepszych ofert promowych na rynku. Można tam porównać dowolne połączenia promowe za pomocą prostej i szybkiej wyszukiwarki aby otrzymać możliwie najniższą cenę.

 

Analiza podczas kosztów podróży

Koszty paliwa

Wykorzystanie portali e-autostopu może spowodować obniżenie kosztów paliwa o około 10 zł na pokonanie trasy 100 km (w przypadku jednego pasażera).

Koszt przejazdu przez mosty w Danii

W związku ze sztywnymi regułami płacenia za mosty nie było możliwości wykupienia biletów korzystając z pomocy serwisów internetowych.

Koszty zakwaterowania

Wykorzystując booking.com oraz inne portale internetowe uzyskano oszczędności 50%-80% taniej niż ceny standardowe.

Koszty przepraw promowych

Bilety na promy zakupiono przez Direct ferries, w ten sposób zapłacono 10%-20% taniej niż zapłacono by dokonując zakupu bezpośrednio u przewoźnika, co wiązałoby się z ryzykiem braku wolnych miejsc. Zauważono, że przeprawy promowe w dzień są tańsze oraz istnieje możliwość kupna biletów z innych serwisów internetowych, które oferują sprzedaż biletów.

Koszty rozmów telefonicznych

Stawki polskich operatorów dla dzwoniących z krajów UE są znacznie wyższe niż stawki serwisów umożliwiających rozmowę telefoniczną przez smartfona lub laptopa, które mają zainstalowane odpowiednie aplikacje. Wykorzystanie systemu FreecoNet pozwoliło na zmniejszenie kosztów rozmów telefonicznych o ponad 90%.

Przeprowadzony eksperyment pozwala wyciągnąć pozytywne wnioski dotyczące celowości stosowania metod informatycznych podczas podróży.

 

Podsumowanie

Głównym celem wyprawy było zbadanie korzyści wynikających z wykorzystania technologii informatycznych oraz przedstawienie zalet i wad używania technologii ICT podczas organizacji wyjazdów – (ang. e-tourism).

Niniejsze opracowanie stanowi materiał roboczy. Podkreśla się, że bez posiadanych możliwości pozauczelnianych dra inż. Zdzisława Pólkowskiego wyjazd badawczy byłaby niemożliwy do realizacji.

W podsumowaniu raportu prezentuje się tabelę zawierającą dane dotyczące wykorzystania ICT w odwiedzonych krajach. Niestety z przedstawionego materiału wyraźnie wynika, że wykorzystanie ICT w Polsce jest niestety na niższym poziomie niż odwiedzone kraje nadbałtyckie.

 

Wykorzystanie komputerów

Wykorzystanie Internetu

Wykorzystanie Internetu do poszukiwania informacji dotyczących usług i produktów

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

UE

69

71

73

65

69

71

52

56

57

Polska

59

62

64

56

59

62

29

39

44

Niemcy

81

83

84

77

80

81

69

72

70

Dania

87

89

90

86

88

90

74

78

72

Szwecja

91

92

93

90

91

93

77

82

75

Finlandia

84

88

89

82

86

89

73

74

76

Estonia

71

75

77

71

74

77

54

61

54

Łotwa

65

67

70

64

66

70

50

57

52

Litwa

60

62

64

58

60

64

44

48

55

W podsumowaniu prezentuje się wypowiedź uczestnika wyjazdu:

Krzysztofa Furgi – członka koła naukowego WOD w DWSPiT

Jako członek koła WOD uważam, że wyjazd badawczy do krajów nadbałtyckich był dla mnie ogromnym wyzwaniem tym bardziej, że założenie projektu miało ukazać tanie możliwości podróżowania przy pomocy systemów komputerowych. Przed wyjazdem byłem sceptycznie nastawiony do wykorzystania narzędzi informatycznych w tym zakresie. Uważałem, że zamawianie wszelkiego rodzaju biletów i pokoi w hotelach przez serwisy internetowe wiąże się z możliwościami powstania poważnych problemów. Wydawało mi się to bardzo ryzykowne i podejrzane. Na szczęście, dr inż. Zdzisław Pólkowski obalił te błędne założenia, co więcej pokazał mi siłę narzędzi informatycznych w bardzo wielu obszarach działalności człowieka. Pan Pólkowski podczas wyjazdu badawczego posługiwał się językiem angielskim, niemieckim oraz rosyjskim. Przez całą trasę 3800 km nie natrafiliśmy na bariery językowe, ani na utrudnienia ze strony stosowanych serwisów internetowych. Bez umiejętności posługiwania się językami obcymi napotkalibyśmy wiele przeszkód i pojawiłyby się niejasności podczas realizacji tego projektu. Ważnym punktem podróży były wizyty i prezentacje w firmach komputerowych, które zajmują się handlem elektronicznym. Zwiedzanie uniwersytetów oraz pozyskanie literatury naukowej to następna korzyść. Oczywiście udział w The European Broker Meeting również był także bardzo korzystny z zarówno praktycznego jak i naukowego punktu widzenia. Podczas spotkania z przedstawicielami firm komputerowych zajmujących się handlem elektronicznym mogłem zobaczyć, jak w rzeczywistości wyglądają tego typu spotkania i konferencje. Zebrany podczas wyjazdu materiał zostanie wykorzystany do opracowania cyklu artykułów naukowych w ramach projektu badawczego pt. „Wykorzystanie ICT w małych i średnich firmach oraz administracji w krajach nadbałtyckich”.

Dra inż. Zdzisława Pólkowskiego- wykładowcy DWSPiT w Polkowicach

Jako organizator wyjazdu badawczego stwierdzam, że zostały potwierdzone wstępne założenia dotyczące ogromnych możliwości e-narzędzi (ang. e-tools) w organizowaniu podróży zagranicznych. Jako pracownik naukowy DWSPiT mogę powiedzieć, że podróże zagraniczne są nieodłącznym elementem pracy zawodowej na uczelni. Wyjazdy zagraniczne (udział w konferencjach, seminariach, stażach naukowych itp.) w środowisku naukowym traktowane są jako coś naturalnego. Co więcej jest to bardzo dobry sposób na pozyskanie aktualnej wiedzy i kontaktów naukowych, które dla rozwoju naszych studentów i społeczeństwa ICT są  niezbędne. Powszechne przekonanie jest takie, że tylko posiadanie znacznych środków finansowych pozwala na realizację takich przedsięwzięć. Wyjazd badawczy wspólnie ze studentem Krzysztofem Furgą całkowicie zaprzecza takim założeniom. Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że wiedza z zakresu e-narzędzi oraz znajomość języków obcych w naszym przypadku spowodowały, że koszty związane z wyjazdem były wyjątkowo niskie. Mimo, że przebywaliśmy w krajach skandynawskich, które powszechnie uznawane są jako „drogie” wykorzystując środki ICT nie odczuliśmy tego w żadnym momencie. Dużym zaskoczeniem dla studenta K. Furgi był fakt, że mogliśmy być zakwaterowani w hotelach o bardzo wysokiej jakości obsługi za bardzo niskie kwoty. Momentami mieliśmy wrażenie, że hotele „dopłacają do naszego pobytu”. W podsumowaniu mojej wypowiedzi mogę stwierdzić, że podróżowaliśmy samochodem osobowym. Z tego powodu nie było możliwości wykorzystania narzędzi elektronicznych do znacznego obniżenia kosztów związanych ze zużyciem paliwem. Jednak w przypadku zastosowania portali typu
e-autostop koszty te mogą być całkowicie zniwelowane a w przypadku posiadania kompletu pasażerów może się pojawić nawet zysk. Zaletą stosowania portali typu www.blablacar.pl jak i www.carpooling.pl jest nie tylko zredukowanie wydatków związanych ze zużyciem paliwa, ale przede wszystkim możliwość nawiązania znajomości. Nie można jednak zapominać o zachowaniu bezpieczeństwa. Systemy te jednak pozwalają na sprawdzenie tego, kto z nami chce podróżować.

W sytuacji, gdyby zostały wybrane przeloty samolotami uważam, że oszczędności byłyby znaczne. W takim przypadku zastosowalibyśmy systemy: www.skyscanner.pl oraz www.azuon.com/pl. Drugi z wymienionych systemów jest bardzo często przeze mnie wykorzystywany. W przypadku zrealizowanych podróży samolotami portal azuon okazał się wyjątkowo skuteczny. Ponadto dlla osób lubiących tanie podróże poleciłbym popularne portale www.fly4free.pl oraz www.mlecznepodroze.pl.

Zgodnie z tym o czym wspomniano powyżej wyjazd miał charakter naukowo- badawczy. Oprócz przeprowadzenia eksperymentu w zakresie wykorzystania narzędzi komputerowych zostały zwizytowane uniwersytety w Sztokholmie, Helsinkach oraz Rydze. Przeprowadzona analiza dotycząca warunków studiowania pozwala na wyciągniecie wniosku, że warunki studiowania jak i możliwości studiowania naszych studentów w wielu obszarach są porównywalne. Od wykładowców i od studentów zależy to, czy będziemy prezentowali europejski poziom wykształcenia i umiejętności w zakresie ICT. Uważam, że bez najmniejszych kompleksów możemy prezentować wysoki europejski poziom w/w zakresie.

Na koniec mojej wypowiedzi chciałbym serdecznie podziękować studentowi K. Furdze za to, że podczas wyjazdu badawczego cały czas okazywał mi zaufanie. Za to, że podczas pokonywania trasy bezpiecznie kierował samochodem, pomagał podczas The European Broker Meeting, ale przede wszystkim dziękuję za to, że godnie reprezentował DWSPiT i Polskę.

 

Źródło:

1.    http://b2b.ifa-berlin.com

2.    http://directferies.com

3.    http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Information_society_statistics/pl

4.    http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Use_of_ICTs_and_use_of_online_services,_2009-2011_%28%25_of_individuals_aged_16_to_74%29.png&filetimestamp=20121115170104

5.    http://helsinki.fi/university/

6.    http://kth.se/en

7.    http://rtu.lv/en/

8.    http://www.aferry.pl/carpooling-promy.htm

9.    http://www.automapa.pl/?PEI=9909&lng=PL

10.  http://www.blancco.com/en/home/

11.  http://www.web.gov.pl/aktualnosci/reportaze/592_881.html.

12.  http:/booking.com

13.  http:/freeconet.pl

14.  www.azuon.com/pl

15.  www.blablacar.pl

16.  www.carpooling.pl

17.  www.fly4free.pl

18.  www.mlecznepodroze.pl.

19.  www.skyscanner.pl

20.  www.thebrokersite.com

 

 

 

 

 

administrator

11 Comments so far

nike poloPosted on  10:47 am - gru 21, 2018

I simply needed to thank you so much once more. I’m not certain the things that I could possibly have handled in the absence of the type of smart ideas shown by you about such a problem. It has been a difficult setting in my position, but discovering the very professional fashion you managed the issue made me to leap with fulfillment. I’m just happier for this advice and pray you recognize what a great job you’re carrying out teaching men and women thru your website. I’m certain you have never got to know all of us.
nike polo http://www.nikepolo.us

kobe sneakersPosted on  6:43 pm - gru 22, 2018

Thank you a lot for providing individuals with an exceptionally terrific opportunity to check tips from here. It is usually very ideal and stuffed with amusement for me personally and my office peers to visit your website a minimum of 3 times weekly to learn the new secrets you will have. And indeed, I am usually motivated for the perfect thoughts you serve. Certain 1 facts in this posting are certainly the most suitable we’ve had.
kobe sneakers http://www.kobesneakers.com

longchamp bagsPosted on  9:46 pm - gru 23, 2018

I wish to voice my respect for your generosity supporting men and women who should have help with in this niche. Your very own dedication to passing the message all through turned out to be certainly interesting and have continuously encouraged most people much like me to get to their aims. This interesting advice can mean so much a person like me and extremely more to my fellow workers. Warm regards; from everyone of us.
longchamp bags http://www.long-champ.us.com

kyrie 3Posted on  8:31 pm - gru 25, 2018

My wife and i felt really thankful that Emmanuel could do his researching while using the precious recommendations he came across in your weblog. It is now and again perplexing just to be giving away guidance that a number of people have been selling. And we also fully grasp we’ve got the website owner to give thanks to for that. The illustrations you made, the easy web site navigation, the relationships your site make it possible to create – it’s all fantastic, and it’s aiding our son in addition to us imagine that this theme is excellent, which is incredibly mandatory. Thank you for all!
kyrie 3 http://www.kyrie3.us.com

yeezy boost 350Posted on  7:33 pm - gru 26, 2018

I not to mention my guys happened to be checking the nice key points located on the website then the sudden got a terrible feeling I never expressed respect to the blog owner for those tips. The boys were definitely so glad to learn all of them and have in actuality been using these things. Appreciate your turning out to be indeed thoughtful and for deciding upon this form of useful guides most people are really eager to learn about. My sincere apologies for not expressing appreciation to earlier.
yeezy boost 350 http://www.yeezyboost.com.co

golden goose outletPosted on  8:26 pm - gru 27, 2018

I wanted to construct a quick comment to be able to thank you for all the wonderful steps you are writing at this site. My time-consuming internet investigation has now been paid with reasonable details to write about with my companions. I would repeat that we readers actually are unquestionably blessed to live in a very good network with many special people with very helpful strategies. I feel very much blessed to have seen the web pages and look forward to plenty of more exciting times reading here. Thank you once again for a lot of things.
golden goose outlet http://www.golden-goose.us.com

balenciaga sneakersPosted on  3:07 am - gru 29, 2018

Thank you a lot for giving everyone remarkably terrific possiblity to read from this website. It’s usually so pleasing and also packed with a great time for me personally and my office colleagues to visit your web site on the least 3 times weekly to learn the newest things you have got. And definitely, I’m also at all times astounded concerning the brilliant concepts you serve. Some 3 areas in this article are in truth the most impressive I have ever had.
balenciaga sneakers http://www.balenciaga.us.com

adidas superstarsPosted on  10:05 pm - gru 30, 2018

I just wanted to jot down a small remark so as to thank you for the wonderful solutions you are sharing on this site. My long internet investigation has at the end been compensated with really good facts and techniques to write about with my friends. I ‚d believe that most of us website visitors actually are truly fortunate to exist in a perfect place with many awesome people with good things. I feel rather blessed to have encountered the website page and look forward to many more fabulous times reading here. Thank you once more for everything.
adidas superstars http://www.adidassuperstar.us.com

zx fluxPosted on  9:20 pm - gru 31, 2018

My spouse and i felt really more than happy that Raymond managed to complete his analysis through the precious recommendations he discovered from your own site. It’s not at all simplistic to simply continually be handing out facts which many others may have been trying to sell. And we all understand we’ve got you to thank because of that. These illustrations you’ve made, the simple site navigation, the relationships you can help to engender – it is everything fabulous, and it’s really making our son in addition to us do think this concept is exciting, and that is especially pressing. Many thanks for the whole lot!
zx flux http://www.adidaszxflux.com

DereklatPosted on  7:44 am - mar 10, 2019

Ernest Quintana, 78, was at Kaiser Permanente Medical Center in Fremont when a doctor – appearing on the robot’s screen – informed him that he would die within a few days.

A family friend wrote on social media that it was „not the way to show value and compassion to a patient„.

The hospital says it „regrets falling short” of the family’s expectations.

Mr Quintana died the next day.

HenryStokePosted on  9:35 am - mar 12, 2019

Theresa May says she has secured „legally binding” changes to her Brexit deal, a day ahead of MPs voting on it.

But European Commission President Jean-Claude Juncker” warned if the deal was voted down there was „no third chance”.

They spoke at a joint press conference in Strasbourg after a late meeting.

Leave a Comment