• z.polkowski@ujw.pl

XIII Seminarium problemowe WOD

XIII Seminarium problemowe WOD

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ  KOOPERACYJNYCH

W SPOŁECZNOŚCIACH INFORMACYJNYCH

Łódź, 8–9 kwietnia 2011


 

 

XII Seminarium problemowe WOD:

 

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ  KOOPERACYJNYCH

W SPOŁECZNOŚCIACH INFORMACYJNYCH

wpisuje się w tematykę debat środowisk polityki, gospodarki i nauki, organizowanych w ramach obchodów w Polsce ŚDSI’11 – Światowego dnia społeczeństwa informacyjnego i poprzedza: XII KOS –  Konferencję okrągłego stołu: Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego – Lepsze życie w społecznościach lokalnych dzięki technikom komunikacyjnym i informacyjnym, Warszawa 17 maja 2011.

 

Odbywa się pod patronatem:

– organizacyjnym – Stowarzyszenia Elektryków Polskich, głównego organizatora obchodów w Polsce Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego,

– naukowym – Towarzystwa Naukowego Prakseologii i Polskiego Komitetu Narodowego ds. Współpracy z CODATA/ICSU przy Prezydium PAN,

– badawczo-rozwojowym –  Ministerstwa Infrastruktury.

 

Gospodarze seminarium: Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi i Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi.

 

Współorganizatorzy: Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej, a także: Zespół Szkół Budownictwa – ZSB Nr 1 w Poznaniu, Zespół Szkół Technicznych – ZST  w Kole, Zespół Szkół – ZS w Polkowicach.

 

PATRONAT

JE ks. abp dr Władysław Ziółek – Metropolita Łódzki, Jolanta Chełmińska – Wojewoda Łódzki, Magdalena Gaj – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury RP, prof. Edward Kącki –Rektor Honorowy Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi

ZESPÓŁ HONOROWY

dr Ryszard Banajski – Prezes Towarzystwa Naukowego Prakseologii – TNP, prof. Jerzy Barglik – Politechnika Śląska, Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich – SEP, prof. Juliusz L. Kulikowski – Przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego ds. Współpracy z CODATA/ICSU przy Prezydium PAN, prof. Andrzej Nowakowski – Rektor Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi.

 

PRZEWODNICZĘCY SEMINARIUM

prof. Zbigniew Kierzkowski – WSInf  w Łodzi

 

ZESPÓŁ PROGRAMOWY

prof. Liliana Buczkowska-Lipińska – Politechnika Łódzka & WSInf w Łodzi, prof. Grzegorz Dobrowolski – AGH Kraków, ks. Witold dr Dorsz – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Jerzy Czerbniak – Prorektor ds. Nauki WSInf w Łodzi, prof. Krzysztof Dems – Politechnika Łódzka & Wydział Zamiejscowy we Włocławku WSInf w Łodzi, Alicja Dobrzańska – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich, Urząd Miasta Włocławek, prof. Leszek Kiełtyka – Politechnika Częstochowska, prof. Zbigniew Kierzkowski – Przewodniczący – WSInf w Łodzi, Sieć Laboratoriów WOD, WSInf w Łodzi & Politechnika Poznańska – koordynator, dr inż. Janusz Kleban – Politechnika Poznańska, dr Lucyna Kwiatkowska – OWSiZ w Olsztynie, dr inż.  Jan Kwiatkowski – Politechnika Wrocławska, JE ks. bp drAdam Lepa –Archidiecezja Łódzka, członek Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP & UKSW Warszawa, ks. dr Janusz Lewandowicz – Rektor WSD w Łodzi, prof.Janusz Lipiński – WSInf w Łodzi, prof. Edward Nawarecki – AGH Kraków & WSInf  w Łodzi, prof. Marian Niedźwiedziński – Uniwersytet Łódzki & WSInf w Łodzi,Małgorzata Olszewska – Dyrektor Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Infrastruktury, Włodzimierz Olszewski – DWPiT – Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, prof. Tadeusz Pankowski – Politechnika Poznańska, prof. Adam Pelikant – WSInf w Łodzi, prof. Wojciech Popławski– Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr inż. Zdzisław Pólkowski – DWSPiT w Polkowicach, prof. Dominik Sankowski – Politechnika Łódzka, prof. Adam Sielicki – Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, prof. Janusz Stokłosa – Politechnika Poznańska, mgr inż. Zbigniew Talaga – Dyr. Zespołu Szkół Budownictwa – ZSB  Nr 1 w Poznaniu, prof. Kazimierz Wenta – Uniwersytet Szczeciński & Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, dr inż. Andrzej Wilk – Przewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych SEP,  ks. dr Edward Wieczorek – Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej w Łodzi & Centrum Kultury Informacji WSInf  w Łodzi, dr Włodzimierz Ziółkowski – WSInf w Łodzi.

ZESPÓŁ WSPIERAJĄCY

Aniela Bednarek – Kanclerz Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, Przewodnicząca ZespołuTadeusz Berliński – Sekretarz Towarzystwa Naukowego Prakseologii,Andrzej Boroń  – Sekretarz Generalna ZG SEP, mgr inż. Stefan Granatowicz – ZG SEPmgr inż. Kazimierz Pawlicki – Prezes Oddziału Poznańskiego SEPmgrJanusz Kowarski – Zespół Szkół Technicznych w Kole, Jacek Kuźniewicz – Wiceprezydent Włocławka, prof. Franciszek Mosiński – Prezes Oddziału Łódzkiego SEP, dr Włodzimierz Olszewski – Kanclerz Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach,  mgr inż. Kazimierz Pawlicki – Prezes Oddziału Poznańskiego SEP, mgr inż. Zbigniew Talaga – ZSB Nr 1 w Poznaniu, Paweł Zygarłowski – Centrum Rozwoju Szkół Wyższych, TEB Akademia w Poznaniu, mgr inż.Janusz Żwirko – Kanclerz Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Olsztynie.

 

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

mgr inż. Marek Adamowicz –OWSIiZ w Olsztynie, dr inż. Maciej Kacperski – WSInf w Łodzi, Zbigniew Kierzkowski – przewodniczący Seminarium, WSInf w Łodzi,Moez N’sir – Sieć Laboratoriów WOD, Politechnika Poznańska – sprawy prezentacji zadań warsztatowychWanda Roman – Zarząd Główny SEP – sprawy patronackie, dr inż. Zdzisław Pólkowski – DWSPiT w Polkowicach, mgr inż . Zbigniew Talaga – ZSB Nr 1 w Poznaniu – warsztaty seminaryjnePiotr Tarłowski –WSInf w Łodzi – sekretarz naukowy Seminarium, dr inż. Jan Turant – Wydział Zamiejscowy we Włocławku WSInf w Łodzi, a także: mgr inż. Sylwester Jędruszkiewicz, Michał Rózga, Jakub Wiśniewski, mgr inż. Dariusz Jarosłwski – Koordynatorzy Międzyuczelnianych Studenckich Kół Naukowych WOD: WSInf w Łodzi, DWSPiT w Polkowicach i Politechnika Poznańska.

 

SEKRETARIAT

Aneta Ruszkowska – Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, ul. Rzgowska 17a, 93-008 Łódź, tel. (042) 275 01 74, e – mail: aneta_ruszkowska@wsinf.edu.pl,  Małgorzata Kurowska-Poterek – Dziekanat Wydziału Informatyki – Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Piotr Tarłowski – sekretarz naukowy Seminarium, Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi. e-mail: piotr.tarlowski@put.poznan.pl.

 

Planowane jest wydanie w formie broszurowej opracowaniu pt. : Organizacja działań kooperacyjnych w społecznościach informacyjnych, XIII Seminarium problemowego WOD,  Plan – Tematyka – Tezy.

Spis treści

PRZEDMIOT I cele XIII sEMINARIUM wod

Plan ramowy

WIRTUALNA ORGANIZACJA DZIAŁAŃ  W STANOWIENIU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA – STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU 

Program i tematyka

Dzień pierwszy:
Powitania. Słowo wstępne

Sesja wprowadzająca: Wieloaspektowość rozwoju technologii

społeczeństwa informacyjnego.

Sesja problemowa I: Infrastruktura i systemy interaktywnej

komunikacji bezpośredniej

Dzień drugi:

Powitania

Sesja problemowa IIDane i informacja przedmiotowa

w zmieniającym się świecie

Sesja problemowa III: Człowiek i organizacje w świecie cyfrowym :

Słowo końcowe

Zgłoszone prace

Problematyka WOD – Opis dokonań: 1994/96 – 2010/11

Ważnym celem i zadaniem XIII Seminarium problemowe WOD jest weryfikacja zakresu i treści planowanej do wydania zwartej pracy zespołowej, monograficznej z serii: WOD  pt. Wirtualna organizacja działań: Stanowienie społeczeństwa informacyjnego, publikacji TNP, CODATA prezentującej przedmiot wirtualnej organizacji działań – WOD

PRZEDMIOT I CELE XII SEMINARIUM

Seminarium poświęcone jest analizie procesów przemian cywilizacyjnych w pojawiającym się społeczeństwie informacyjnym, które są następstwem upowszechnianiatechnologii wirtualnej (cyfrowej) organizacji działań – WOD, oraz poszukiwaniu, głównych czynników rozwoju technologii społeczeństwa informacyjnegoCelemSeminarium jest poszukiwanie modeli uwzględniających:

– przemiany zachowań człowieka – cyfrowego stylu „życia społecznego” w środowisku publicznych systemów informatycznych, a także cyfrowego stylu wirtualnej organizacji pracy w środowisku wirtualnych systemów informacji przedmiotowej (osobowej) itp.,

– przemiany  postępowaniu człowieka we współpracy – cyfrowego stylu organizacji działań kooperacyjnych w badaniach, nauczaniu, projektowaniu, zarządzaniu, wytwarzaniu, administrowaniu itd.,

– tworzenie struktur „przedsiębiorstw wirtualnych” z przemianami postępowania instytucji i przedsiębiorstw w wirtualnym środowisku danych i informacji (wiedzy) przedmiotowej,

 

Istota przemian polega na tym, że technologie WOD stają się nowoczesną humanistyką; uwzględniają wprost czynniki udziału człowieka (human factors) w różnorodnych strukturalnych formach organizacji działań.

 

Celem dodatkowym, o charakterze technologicznym, jest prezentacja problemów „praktyki” WOD. Służą one prezentacji, formułowaniu i testowaniu nowych zadań badawczo-rozwojowych i edukacyjnych, dotyczących przemiany przedmiotu i form nauczania, w powiązaniu z powstawaniem nowych profi pracy zawodowej, a także z uwzględnieniem powszechności stosowania technologii cyfrowych i kompetencji informacyjnych w strukturach społeczności informacyjnych, nabywających zdolności do „uczenia się” – w strukturach „uczącego się społeczeństwa informacyjnego”.

 

Ważnym celem i zadaniem Seminarium jest weryfikacja zakresu planowanej do wydania pracy zespołowej, monograficznej z serii WOD, publikacji TNP, CODATA i SEP, prezentującej elementy stanowienia społeczeństwa informacyjnego, a szczególnie: podstawy komputerowego wspomagania i integracji działań, rozwój technologii społeczeństwa informacyjnego.  

PLAN RAMOWY  

 

Miejsce obrad

Pierwszy dzień:

Łódź, ul. Rzgowska 17a , Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi

Drugi dzień:

Łódź, ul. Św. Stanisława Kostki 14,  Wyższe Seminarium

Duchowne w Łodzi

 

 

Dzień pierwszy – piątek, 8 kwietnia 2011: 1400–1800

Słowo wstępne

Sesja wprowadzająca:

Główne czynniki i cechy wirtualnej organizacji działań

Sesje problemowe:

I. Infrastruktura i systemy interaktywnej komunikacji

bezpośredniej.

 

Dzień drugi – sobota, 9 kwietnia 2011: 900–1400

Powitania

II.  Dane i informacja przedmiotowa w zmieniającym się świecie.

III.  Człowiek i organizacje w świecie cyfrowym.

Słowo końcowe

PROGRAM I TEMATYKA 

(Spodziewane wystąpienia – wg roboczych ustaleń)

Dzień pierwszy – 8 kwietnia 2011

Miejsce:

Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi ,

ul. Rzgowska 17a, 87-800 Łódź, tel. (042) 275 01 74

Temat główny:

Rozwój metod i zastosowań informatyki

w przemianach organizacji działań.

Rejestracja: 13.00 – 14.00

 

Powitania: 14.00 – 14.30

SŁOWO WSTĘPNE

– Andrzej Nowakowski

 

Sesja wprowadzająca : 14.30 – 15.00

 

WIELOASPEKTOWOŚĆ ROZWOJU TECHNOLOGII SPOŁECZEŃSTWA

INFORMACYJNEGO: Główne czynniki i cechy wirtualnej organizacji działań  w

stanowieniu społeczeństwa informacyjnego

– Zbigniew Kierzkowski

 

Sesja problemowa I: 15.30 – 18.00..

 

INFRASTRUKTURA I SYSTEMY INTERAKTYWNEJ KOMUNIKACJI

BEZPOŚREDNIEJ

 

Sesja problemowa naukowo-techniczna SEP:

Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego.

 

Tematyka:

Sieciowa infrastruktura informatyczna dla budowy struktur społeczności

informacyjnych.

Prowadzący:

Jerzy Barglik, Jerzy Czerbniak, Adam Sielicki

 

Wystąpienia:

 

Infrastruktura telekomunikacyjna – stan i perspektywy rozwoju – Departament Telekomunikacji Ministerstwa Infrastruktury RP. Założenia techniczne i usługowe Internetu przyszłości – Janusz Kleban. Bezpieczeństwo danych i sieci – Janusz Stokłosa.

 

Cyfrowy styl organizacji pracy w instytucji samorządowej – Sławomir Lewandowski, Grzegorz Majewicz.

 

Dyskusja panelowa:

 

Strukture gridowe – Sieci współdziałających komputerów i agregacji zasobów cyfrowych – Jan Kwiatkowski. Schemat organizacji przetwarzania siatkowego – gridowego – Adam Pelikant.

 

Budowa gridowego środowiska systemów WOD w strukturach społeczeństwa informacyjnego – Opracowanie zespołowe Sieci Laboratoriów WOD: Łódź –Olsztyn – Polkowice – Poznań: Model pojęciowy gridowej infrastruktury informatycznej – Zbigniew Kierzkowski. Sieciowa konsolidacja serwerów i integracja zasobów cyfrowych – Maciej Kacperski. Komponenty techniczne gridowej infrastruktury cyfrowej organizacji działań kooperacyjnych – Moez N’sir. Komponenty informacyjne gridowej infrastruktury cyfrowej organizacji działań kooperacyjnych – Piotr Tarłowski. Synteza usług gridowej infrastruktury cyfrowej organizacji działań kooperacyjnych i zdalna współpraca – Marcin Gubar, Zdzisław Pólkowski.

 

Dzień drugi – 9 kwietnia 2011

Miejsce:

Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi

ul. Św. Stanisława Kostki 14, 87-800 Łódź

Temat główny:

Podmiotowy udział  człowieka w przemianach

strukturalnych organizacji społeczeństwa.

Rejestracja: 8.30 – 9.00

 

POWITANIA: 9.00

 

Sesja problemowa II: 9.30 – 11.30

 

DANE I INFORMACJA PRZEDMIOTOWA W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE

 

Sesja problemowa CODATA:

Szanse i wyzwania dla społeczeństwa.

 

Tematyka:

Nowe rubieże danych i wiedzy w rozwoju nauki i technologii, w kształtowaniu

wirtualnego (cyfrowego) stylu badań, nauczania, projektowania, wytwarzania,

administrowania.

 

Prowadzący:

Juliusz L. Kulikowski, Grzegorz Dobrowolski, Janusz Lipiński,

Edward Nawarecki, Tadeusz Pankowski,

 

Wystąpienia panelowe:

 

Integracja i korzystanie z heterogenicznych źródeł danych – Tadeusz Pankowski. Ontologiczne ujęcie systemów agentowych – Grzegorz Dobrowolski.Integracja komponentów wiedzy – Stanisława Kluska – Nawarecka, Krzysztof Regulski, Dorota Wilk – Kołodziejczyk.

 

Dyskusja panelowa:

 

Cyfryzacja dokumentów źródłowych i komputerowa wymiana informacji  Dariusz Jarosławski. Tworzenie wspólnych przestrzeni informacyjnych dla budowy systemów WOD – Piotr Tarłowski

 

Sesja problemowa III: 12.00 – 14. 00

 

CZŁOWIEK I ORGANIZACJE W ŚWIECIE CYFROWYM :

 

Sesja problemowa TNP:

Technologie i humanistyka w rozwoju dla przyszłości.

 

Tematyka:

Kooperacyjność w przemianach strukturalnych społeczności informacyjnych  i  elementy infoetyki – etyki informacji. Uregulowania prawne, kształtowanie postaw moralnych, przemiany obyczajowe

Prowadzący:

Ryszard Banajski, Leszek Kiełtyka, Dominik Sankowski,

ks. Edward Wieczorek,  Włodzimierz Ziółkowski ,

 

Wystąpienia panelowe:

 

Nowoczesne technologie w służbie człowiekowi – Dominik Sankowski. Opis formalny wirtualnego środowiska informacji – Jerzy Bartoszek. Zasoby wirtualnych systemów wiedzy osobowej – Michał Rózga.  Prezentacja medialna informacji przedmiotowej i organizowanie infosfery w kontekście mediosfery – Sylwester Jędruszkiewicz.

 

Dobra cyfrowe – Lucyna Kwiatkowska. Moc socjologiczna w erze informacyjnej – Mirosław Sułek. Problemy badań kryminalistycznych przestępstw  popełnianych w środowisku cyfrowym – Arkadiusz Liber, Włodzimierz Olszewski.

 

Edukacja informatyczna zorientowana na wartości wychowawcze – Zbigniew Talaga i inni. Międzyuczelniane współdziałanie w świecie cyfrowym:Strukturyzacja wiedzy informatycznej w dydaktyce szkoły wyższej. Tworzenie schematów encyklopedii wiedzy przedmiotowej – Luis Ochoa Siguencia, Edward Krawczyński.Struktury sieciowe w niepublicznym szkolnictwie wyższym – Paweł Zygarłowski. Technologiczne i prawne problemy wspomagania nauczania przy wykorzystaniu zasobów cyfrowych –  Arkadiusz Liber, Włodzimierz Olszewski, Anna Palewicz

 

Dyskusja panelowa:

 

Postępowanie etyczne ludzi i organizacji w społeczeństwie informacyjnym – ks. Edward Wieczorek. Infoetyka w tworzeniu struktur WOD – Zbigniew Kierzkowski. Pedagogia medialna w społeczeństwie informacyjnym – ks. bp. Adam Lepa

 

SŁOWO KOŃCOWE

Integralność rozwoju i kreatywność w działaniu szkoły wyższej – Aniela Bednarek 

 

WIRTUALNA ORGANIZACJA DZIAŁAŃ

W STANOWIENIU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Drogowskazy:

– Trzeba wiedzieć: w jakim kierunku razem iść.

– Drąż dane tak długo aż zaczną zeznawać.

– Nie nauczaj wiedzy encyklopedycznej,

lecz ucz sposobów tworzenia schematów encyklopedii.

Problematykę WOD wywodzi się z analizy rozwoju metod i zastosowań informatyki, które są rezultatem (od końca lat 70.) coraz to nowej koncepcji komputerowego wspomagania i integracji działań: KIOD – komputerowo integrowanej organizacji działań.

 

Początkowe koncepcje KIOD polegają na metodyce komputerowego wspomagania działań – KWD, tj. na odwzorowaniu komputerowym wiedzy o DP – dziedzinie przedmiotowej i realizacji, w interakcji człowiek-komputer, procesów wspomagania rozwiązywania różnorodnych zadań: naukowych, badawczo-rozwojowych, nauczania, projektowania, zarządzania, wytwarzania, administrowania.

 

Rozwinięciem koncepcji KWD w KIOD jest metodyka wspomagania KID – komputerowo integrowanych działań. KID obejmuje wykonywanie czynności w środowisku sieciowo agregowanych zasobów wspomagania.

 

Zwieńczeniem koncepcji KIOD jest WOD – wirtualna organizacja działań.. Pojęcie WOD wywodzimy nie tylko z komputerowego wspomagania i komputerowej integracji działań (konsolidacji składowych informacyjnych i organizacyjnych systemów KWD i KID), lecz także z jawnego uwzględniania zadań uczestników KIOD: współdziałających organizacji i współpracujących ludzi.

 

Od ponad 15-tu lat zagadnienia przekształceń strukturalnych społeczeństwa informacyjnego są nowym przedmiotem  B – badań, R – rozwoju technologicznego i P – prezentacji WOD – wirtualnej organizacji działań.

 

Przemianom strukturalnym podlegają działania: organizacyjne i gospodarcze, społeczne i polityczne, polityki naukowej i edukacyjne. Reformowane są  tradycyjne struktury działań. Wprowadzane zmiany nie ograniczają się tylko do przemian organizacyjnych (przedsiębiorstw i instytucji), polegających głównie na tzw. decentralizacji. Ich reformowanie w coraz większym stopniu obejmuje przemiany określane jako przemiany strukturalne, których istota polega na tworzeniu mechanizmów zarządzania funkcjami i zadaniami w nowym cyfrowym stylu (wirtualnej organizacji) działań. Decentralizacja nie wystarcza. Jej skutki są  niewystarczające w procesach przemian strukturalnych organizacji nowego społeczeństwa; ograniczanie się do rozumienia przemian jako proces decentralizacji, to tak, jakby chcieć opisywać kształt składowej bez stawiania wcześniej w centrum uwagi obrazu całości nowego społeczeństwa, a głównie zachowań osobowych i dobra wspólnego. Wszystko to jest ważne w ustalaniu zachowań osobowych i postępowania organizacji w tworzeniu infrastruktury informacyjnej i organizacyjnej nowego społeczeństwa.

 

Podstawowe tezy w obszarze  B – badań wynikają z zagadnień modelowania środowiska informacyjnego systemów WOD oraz syntezy sieciowego przepływu informacji i agregacji zasobów. Zagadnienia te wymagają uwzglę­dnia­nia punktów widzenia: komputerowego –  co do rozwoju metod i technik tworzenia zasobów multimedialnych,komunikacyjnego – obejmującego sieciową agregację, wymianę zasobów i koordynację obiegu informacji, prakseologicznego – co do interaktywnego komunikowania bezpośredniego, ustalającego zasady powiązań międzyorganizacyjnych i współzależności wzajemnej ludzi w strukturach wirtualnego sposobu organizowania.

 

Zagadnienia R – rozwoju technologicznego dotyczą wpływu technologii cyfrowych na procesy przekształceń strukturalnych, a więc technik realizacji środowiska systemów  WOD.

 

Przez P–prezentacji rozumie się zagadnienia  praktyki WOD. Prezentuje się nowe zadania badawczo-rozwojowe i edukacyjne, modelowe rozwiązania eksperymentalne (typu: pattern solutions, case studies, feasibilities studies, know-how) określające zasady organizacyjno-informacyjne przekształcania tradycyjnych organizacji w pojawiające się organizacje wirtualne w społeczeństwie informacyjnym.

 

Zadania badawczo-rozwojowe obejmują m. in. konstruowanie aplikacje sieci e–SD&WP jako struktury WSIP – wirtualnych systemów informacji przedmiotowej. Konstruowanie struktur WSIP polega na  implementacji operacji na procesowo archiwizowanych i sieciowo integrowanych zasobach cyfrowych.

 

Spośród różnorodnych WSIP – wirtualnych systemów informacji przedmiotowej eksperymentalnie budowane są, jako konkretne zrealizowane rozwiązania  typu „studium przypadku” („case study”), m. in.:

– WSIO – wirtualne systemy informacji osobowej, „składowa” wzajemnej, interaktywnej wymiany WO – wiedzy osobowej – środowisko wirtualnej organizacji pracy, a także w środowisk organizacji wirtualnej współpracy ludzi,

– WSIT – wirtualne systemy informacji tematycznej, składowa wzajemnej, interaktywnej wymiany WZT – wiedzy zespołowej tematycznej – środowisko wirtualnej (cyfrowej) organizacji wirtualnej współpracy ludzi

 

Budowane są także WSIP, będące aplikacjami sieci e–SD&WP, uwzględniające m. in.  problematykę tworzenia i funkcjonowaniu „organizacji wirtualnych” w środowisku powstających społeczności informacyjnych, lokalnych, krajowych, regionalnych itp.

 

Rozwiązania tego typu, jako „studia wykonalności” („feasibility study” ), to m. in.:

– wirtualna współpraca (międzyszkolna, czy międzyuczelniana) w nauczaniu – środowisko przemian strukturalnych tradycyjnych systemów oświaty,  szkolnictwa wyższego,

– wirtualna (cyfrowa) organizacja działań kooperacyjnych – środowisko organizacji kooperacyjnych badań, organizacji kooperacyjnego projektowania (biura projektowe przyszłości), organizacji kooperacyjnego zarządzania, wytwarzania, administrowani (organizacje wirtualne – „przedsiębiorstwa przyszłości”).

– styl życia (społecznego) człowieka w świecie cyfrowym – środowisko społeczności  informacyjnych – publicznych, otwartych systemów informatycznych.

 

W rozwiązaniach eksperymentalnych tworzymy gridowe portfolio różnych kategorii WP i odpowiadające im „byty informacyjne”, które można traktować jako  tzw. klucze  dostępu do informacji przedmiotowej w strukturach wirtualnego środowiska informacji, za pośrednictwem stanowisk sieciowych infrastruktury KsBO–ICI.

 

Problematyka B–R–P przekształceń strukturalnych społeczeństwa informacyjnego nie jest sztuczna, ani daleka od praktyki rozwoju informatyzacji:

– odpowiada na pytanie, co należy do czynników usprawniania działań i organizacji systemów WOD w strukturach społeczności informacyjnych?

– wyjaśnia, co składa się na środowisko WOD?

– uczy, jak użytkowanie środowiska informacyjnego kooperacyjnego kształtuje dyna­micz­nie zmieniające się organizacje z cechami współzależności wzajemnej,

– podaje, jak budować środowisko społeczności informacyjnych?

 

Poprzez wirtualne sposoby organizowania, człowiek i zespoły ludzi (w przedsiębiorstwach), mają wpływ na przemiany strukturalne społeczeństwa; dodatkowo w powstającym społeczeństwie informacyjnym, całość społeczeństwa i tworzone wirtualne organizacje przedsiębiorstw, nabywają zdolności do uczenia się, stają się uczącymi się organizacjami (wzajemne nauczanie). Jest to wynikiem kształtowania się, w środowisku społeczności informacyjnych, nowych kompetencji  informacyjnych:statycznych – umiejętności dostępu do D – zasobów cyfrowych i rozumienia informacji (treści), dynamicznych – umiejętności dostępu do informacji i tworzenia informacji (wiedzy) przedmiotowej. Polega to na udziale ludzi w procesach: (a) strukturalizacji danych i wiedzy (tworzeniu schematów D – zasobów danych cyfrowych i WP – wiedzy przedmiotowej), (b) prezentacji informacji (wiedzy) przedmiotowej (w postaci medialnej dostosowanej do sposobów myślenia człowieka).

 

Świat cyfrowy kształtują e–SD&WP: wirtualne sieci D – zasobów danych i WP – różnorodnych kategorii wiedzy (informacji) przedmiotowejWO – osobowej, WZT – zespołowej tematycznej, WWO – tworzonej i wykorzystywanej w funkcjonowaniu organizacji wirtualnych – „przedsiębiorstw przyszłości”, WSI – wykorzystywanej w kształtowaniu cyfrowego stylu życia społecznego człowieka i jego zachowań w  powstających społecznościach informacyjnych, lokalnych, krajowych, regionalnych itp.

 

Potrzebne są uregulowania co do zachowań człowiek i sposobów postępowania przedsiębiorstw w organizacji działań kooperacyjnych w środowisku społeczności informacyjnych. Uregulowania tego typu – prawne, moralne i obyczajowe – ukierunkowane są na określanie obowiązków ludzi i sposobów postępowania przedsiębiorstw w organizacji działań kooperacyjnych w środowisku społeczności informacyjnych. Wynikają one z tworzonych obecnie podstaw etyki informacji (infoetyki). Infoetyka określa następujące cechy, zarówno człowieka, jak i organizacji  społeczeństwa informacyjnego:

– człowiek społeczeństwa informacyjnegokoherentność zachowań (odpowiedzialność za poprawność danych i  wiarygodność informacji przedmiotowej),

– organizacje społeczeństwa informacyjnegointegralność postępowania (odpowiedzialność za jawność procesów informacyjnych i spójność współdziałania).

Zbigniew Kierzkowski

INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

– STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU 

 

Usługi telekomunikacyjne to kluczowa platforma komunikacji i dostępu do informacji, zasobów wiedzy, ale także i usług w Polsce i na całym świecie. Rozwój technologii informacyjnych nie nastąpi jednak, jeśli nie zostaną stworzone ku temu warunki, w szczególności jeśli nie rozwinie się baza infrastrukturalna, dzięki której nowe rozwiązania czy usługi będą mogły zostać wdrożone. Dlatego też jednym z najważniejszych problemów, jakie stoją obecnie przed Polską, jest rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej.

 

Z każdym rokiem następuje wzrost liczby abonentów korzystających z usług szerokopasmowego dostępu do sieci Internet. Rozkład liczby użytkowników posiadających dostęp do Internetu przez łącza stacjonarne różni się znacząco pomiędzy województwami. Największa liczba użytkowników korzystała z Internetu na terenie województwa mazowieckiego oraz wielkopolskiego. Do województw posiadających najmniejszą liczbę aktywnych użytkowników łączy szerokopasmowych zaliczały się z kolei województwa podlaskie i lubelskie oraz opolskie i świętokrzyskie. Podobnie do lat ubiegłych, w 2009 roku najczęściej wykorzystywaną technologią dostępu do Internetu była technologia xDSL. Jednakże konsumenci w Polsce zaczynają postrzegać dostęp do Internetu przez sieć GSM jako substytut stacjonarnego dostępu do Internetu. Prawdopodobny jest więc wzrost liczby użytkowników tej formy dostępu.

 

Jak wynika z Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2009 roku – w 2009 roku było 44,8 milionów aktywnych kart SIM, co oznacza, penetrację na poziomie 117,4%. Widoczny jest zatem trend posiadania więcej niż jednego aktywnego numeru na użytkownika.

 

Wartość rynku telefonii stacjonarnej wykazuje natomiast od kilku lat tendencję spadkową. Jak podaje ww. Raport, w 2009 r. spadek wartości wyniósł około 15%, natomiast na przestrzeni lat 2005-2009 zaobserwowano spadek wielkości przychodów ze świadczenia usług telefonii stacjonarnej aż o 45%. W 2009 roku utrzymała się tendencja z lat poprzednich zwiększania udziałów w rynku przez operatorów alternatywnych – na koniec 2009 roku udział ten wyniósł prawie 29% pod względem całkowitych przychodów osiąganych ze świadczenia usług telefonii stacjonarnej.

 

Istotne znaczenie dla działań Polski, w odniesieniu do rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, mają inicjatywy podejmowane na szczeblu Unii Europejskiej. Komisja Europejska (zwana dalej: „KE”), dostrzegając szansę dla gospodarki europejskiej wynikającą z rozwoju m.in. sieci szerokopasmowych, podejmuje działania mające na celu wsparcie procesów inwestycyjnych. W tym celu KE wydała szereg dokumentów o charakterze strategicznym oraz wykonawczym wskazując, jakie działania kraje Unii zobowiązane są podejmować, aby osiągnąć ww. cel. Dokumenty te są również niezwykle ważne dla Polski, wynikają z nich bowiem konkretne obowiązki, których wypełnienie będzie dużym wyzwaniem. Dokumenty KE wskazują narzędzia służące do osiągnięcia celów Agendy Cyfrowej dla Europy (zwanej dalej: „EAC”). Są to przede wszystkim:

– Sporządzenie krajowych planów dotyczących rozwoju sieci szerokopasmowych

– Promowanie inwestycji i zmniejszanie kosztów – 2012 r. sprawozdanie KE

– Stworzenie warunków dla inwestycji publicznych lub finansowanych ze środków publicznych

– Zapewnienie zasady otwartego Internetu oraz neutralności technologicznej

– Określenie zasad lokowania środków publicznych w inwestycje w sieci szerokopasmowe

– Wsparcie budowy sieci NGN

– Tworzenie instrumentów finansowania sieci szerokopasmowych

– Wzmocnienie i racjonalizacja wykorzystania funduszy strukturalnych i funduszy rozwoju obszarów wiejskich

– Promowanie bezprzewodowych sieci szerokopasmowych

– Powyższe narzędzia oraz ich zastosowanie w krajowym porządku prawnym opisuje również Narodowy Plan Szerokopasmowy.

 

Do realizacji celów wyznaczonych przez KE przyczynia się przede wszystkim ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675). Ustawa wprowadza szereg rozwiązań nakierowanych na likwidację barier inwestycyjnych. Należy wskazać, iż w odniesieniu do realizacji inwestycji telekomunikacyjnych wprowadzono ułatwienia zarówno dla przedsiębiorców prywatnych, jak i jednostek samorządu terytorialnego realizujących na mocy tej ustawy regionalne sieci szerokopasmowe. Ww. akt prawny reguluje również kwestie dostępu telekomunikacyjnego oraz prawa drogi. Współ-korzystanie ze światłowodowej infrastruktury wewnątrz-budynkowej, która powstanie w nowych budynkach, będzie jedną z niezwykle istotnych kwestii wpływających na odpowiednie wykorzystanie tej infrastruktury oraz możliwość świadczenia usług w oparciu o tę infrastrukturę, zgodnie z zasadą otwartej sieci.

 

Ponadto, w oparciu o narzędzia prawne przewidziane w powyższej ustawie oraz w wydanym na jej podstawie rozporządzeniu w sprawie inwentaryzacji pokrycia istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie zbierał i publikował informacje przedstawiające pokrycie istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi na podstawie danych przekazanych przez państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Inwentaryzacja ta, zapewni wsparcie administracji rządowej i samorządowej w zarządzaniu oraz koordynacji projektów dotyczących budowy infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu na obszarach wymagających interwencji.

 

W związku z powyższym, należy wskazać, iż całokształt działań podejmowanych zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim, powinien skutkować przyspieszeniem procesu inwestycyjnego i rozwojem infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce. Ma to szczególnie istotne znaczenie ze względu na fakt, iż obecnie jesteśmy na jednym z końcowych miejsc w Europie, jeśli chodzi o pokrycie kraju infrastrukturą telekomunikacyjną i dostępność związanych z nią usług.

Departament Telekomunikacji

Ministerstwa Infrastruktury RP

 

 

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE I USŁUGOWE INTERNETU PRZYSZŁOŚCI

 

Wykorzystywana obecnie architektura sieci Internet była tworzona w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych dwudziestego wieku. Główne przesłanki leżące u podstaw tej architektury wynikały z ówczesnych potrzeb oraz technicznych możliwości i obejmowały: warstwowy układ protokołów, komutację pakietów, stworzenie sieci łączącej współpracujące ze sobą mniejsze sieci oraz zapewnienie łączności między inteligentnymi systemami końcowymi. Zaprojektowana sieć oferowała jedynie usługę typu „best-effort” działającą tym lepiej im bardziej przewymiarowane były zasoby, nie posiadała żadnych mechanizmów gwarantowania jakości usług (QoS – Quality of Service) oraz zapewniania bezpieczeństwa sieciowego. Obecnie Internet jest podstawową platformą komunikacji międzyludzkiej niemalże we wszystkich dziedzinach życia, w szczególności w biznesie, rozrywce, edukacji itd. Możliwość wprowadzania nowych, multimedialnych usług internetowych jest uwarunkowana zapewnieniem: gwarantowanej jakości przekazu (co w wielu przypadkach wiąże się z dużą szybkością transmisji oraz bardzo małym opóźnieniem), wysokiego poziomu bezpieczeństwa, niezawodności, dostępu bezprzewodowego itd. Ze względu na to, że dalszy rozwój Internetu na bazie obecnie stosowanych technik nie jest możliwy podejmuje się wiele inicjatyw mających na celu doprowadzenie do zmiany istniejącej sytuacji. Możliwe są dwa podejścia do zmiany architektury obecnego Internetu. Jedno – bazujące na ewolucyjnym ulepszaniu istniejącej infrastruktury, określane często jako Internet Następnej Generacji (NGI – Next Generation Internet) lub Sieć Następnej Generacji (NGN – Next Generation Network), drugie – polegające na zmianach rewolucyjnych, nazywane Internetem Przyszłości (FI – Future Internet).

 

W przypadku NGI główne zmiany polegają na wprowadzeniu protokołu sygnalizacyjnego pozwalającego na rezerwację żądanych zasobów sieciowych dla strumienia danych, przesyłanego w ramach danego połączenia, zaimplementowaniu podstawowych mechanizmów QoS oraz powszechnym używaniu protokołu IPv6.

 

Prace mające doprowadzić do powstania Internetu Przyszłości (nazywanego również Internetem 3.0) dotyczą wizji zupełnie nowej organizacji Internetu i prowadzone są w odniesieniu do infrastruktury sieciowej, jak również modeli biznesowych. W ramach nowej infrastruktury sieciowej rozważa się technologie transmisyjne, technologie i architektury sieciowe obejmujące: protokoły komunikacyjne, mechanizmy zarządzania, bezpieczeństwo, routing, a także różnego typu aplikacje sieciowe.

 

Główne kierunki rozwoju Internetu przyszłości przedstawia się jako cztery filary: Internet Społecznościowy (ang. Internet by and for People), Internet Informacji i Wiedzy (ang. Internet of Contents and Knowledge), Internet Rzeczy (ang. Internet of Things) i Internet Usług (Internet of Services).

 

Zadaniem Internetu Społecznościowego jest stworzenie medium dla nieograniczonego przepływu informacji oraz likwidacja cyfrowego podziału świata. Powinien on ułatwiać codzienne życie ludzi oraz działalność organizacji, umożliwiać działalność biznesową niezależnie od rozmiaru i technologii, przełamywać bariery i granice między źródłem informacji i jej odbiorcą.

 

Internet Informacji i Wiedzy powinien wspierać mechanizmy rozpowszechniania wiedzy na poziomie lokalnym i globalnym oraz stanowić źródło informacji.

 

Internet Rzeczy ma stanowić ogólnoświatową sieć adresowalnych i połączonych ze sobą obiektów, w której komunikacja będzie się odbywała z wykorzystaniem standardowych protokołów komunikacyjnych. W tym przypadku termin „rzecz” odnosi się do obiektu, który nie jest precyzyjne identyfikowalny. Możemy oczekiwać, że w przewidywalnej przyszłości każdy obiekt będzie identyfikowany, nie tylko komputery, drukarki, telefony komórkowe, ale dosłownie każda rzecz wokół nas.

 

Internet Usług jest pewnym ogólnym pojęciem zwracającym uwagę na sposób uruchamiania i świadczenia usług w Internecie Przyszłości. Internet Usług składa się z różnych zbiorów aplikacji internetowych: powszechnego użytku, przeznaczonych dla przemysłu, logistyki, obsługi transakcji finansowych, ePłatności, eBiznes, eEnergia, eZdrowie, eUrząd itd.

 

Realizacja założeń Internetu Przyszłości wymaga wdrożenia nowej architektury opartej na logicznie niezależnych sieciach zbudowanych na wspólnej infrastrukturze fizycznej. Wirtualizacja umożliwi wprowadzenie nowej funkcjonalności sieciowej oraz protokołów w specjalizowanych sieciach wirtualnych. Zakłada się, że Internet Przyszłości będzie posiadał warstwę wirtualizacji zasobów, która pozwoli na zbudowanie sieci wirtualnych przeznaczonych do oferowania usług z wykorzystaniem różnych stosów protokołów. Będzie zatem możliwość stworzenia na jednej infrastrukturze fizycznej np. sieci IP opartej na protokole IPv6, sieci świadomej przesyłanej treści (CAN – Content Aware Network) oraz sieci wykorzystującej komutację kanałów (CS – Circuit Switching). W sieciach wirtualnych będą mogły być wykorzystywane różne techniki komutacyjne dostosowane do wymagań świadczonych usług.

 

Jedną z propozycji umożliwiających wirtualizację węzłów i sieci jest nowa architektura węzła sieciowego – OpenFlow Switch. Konsorcjum OpenFlow zaproponowało unifikację sterowania i zarządzania sieciami z komutacją kanałów i komutacją pakietów z wykorzystaniem koncepcji swobodnych przepływów (ang. Open Flow) oraz specjalnego zestawu protokołów.

 

Oprócz lub zamiast sieci wirtualnych istnieje możliwość wykorzystania sieci nakładkowych (ON – Overlay Networks). Sieci tego typu są obecnie przedmiotem intensywnych badań, ponieważ dają możliwość testowania nowych protokołów oraz aplikacji sieciowych. Pozwalają również na unikanie takich problemów jak: brak adresów IP, obecność urządzeń ograniczających zakres realizowanych połączeń jak np. śluzy bezpieczeństwa, routing oparty na analizie adresów IP, zamiast przełączania sprzętowego lub opartego na etykietach itp.

 

Referat będzie obejmował szersze przedstawienie problemów zasygnalizowanych powyżej ze zwróceniem Szczególnie interesujące są propozycje rozwiązań technicznych i prace prowadzone w różnych programach europejskich w zakresie Internetu Przyszłości.

Janusz Kleban

PROBLEMATYKA WOD – OPIS DOKONAŃ: 1994/96 – 2009/10

A. Pojęcia podstawowe

Przed ponad 15-tu  laty podjęto w Polsce nowy przedmiot badań naukowych i realizacji zadań badawczo-rozwojowych i edukacyjnych w problematyce „WOD – wirtualna organizacja działań w społeczeństwie informacyjnym”.

 

Wirtualność polega na tym, że rzeczywiste systemy są odwzorowywane przez abstrakcję, z których są two­rzone byty (obiekty) informacyjne. Są one dowolnie przemieszczane, rozpraszane i agregowane w przestrzeni informacyjnej. Zapewniony jest dostęp do zasobów informacji dla komputerowego wspomagania i integracji działań. Operacje, wykonywane na obiektach, realizowane są w sposób zdecentralizowany i inicjowane są asynchronicznie przez różnych uczestników. Każdy uczestnik postrzega zarówno obiekty, jak i operacje, w sposób właściwy dla realizowanych przez siebie zadań cząstkowych. Posiada więc wirtualny obraz działań realizowanych w rzeczy­wistym systemie. Wiedza o całościowym obrazie działań jest wielo­aspektowo odwzorowywana w schemacie konceptualnym rzeczywistego systemu i zawarta w rozpro­szo­nych, inteligentnych systemach, kontrolujących proces realizacji WOD.

 

Rozumienie WOD wynika z zakresu i sensu pojęć: wirtualna(y), wirtualna organizacja, działania. Wirtualna(y), to taka(i) która nie jest ustalona w sposób sztywny, której ramy funkcjonowania zmieniają się dynamicznie, a integracja elementów następuje nie poprzez strukturę, a poprzez realizowane funkcje. Kontakt uczestników odbywa się w przestrzeni informacyjnej. Organizacja wirtualna to wirtualny sposób organizowania, tj. organizowanie kooperacji i współdziałania w przestrzeni informacyjnej. Nie jest ważne miejsc, w którym działają uczestnicy, a każdy element (uczestnik) jest ważny jako producent (źródło) i konsument (odbiorca) informacji oraz jako decydent. Działania to akcje w przestrzeni informacyjnej. Odpowiadają one działaniom w systemach rzeczywistych. Systemy rzeczywiste są źródłem (działań), są przedmiotem, na które ukierunkowane są działania, są ich uzasadnieniem i ostatecznym weryfikatorem. Stąd wynika związek WOD z budową systemów komputerowego wspomagania j integracji działań w różnych dziedzinach przedmiotowych – DP.

 

Baza pojęciowa WOD jest złożona i różnorodna ze względu na wieloaspektowe rozumienie znaczenia wspomagania, integracji i organizacji działań, uwzględnia:

– metodykę informatyki oraz różne dyscypliny inżynierii komputerowej i komunikacyjnej odnośnie tworzenia oprogramowania systemów informacyjnych oraz konfigurowania sieci informacyjnych i syntezy usług gromadzenia i wymiany,

– metodologie szczegółowych dziedzin przedmiotowych (DP) odnośnie modelowania rozwiązań metodyczno-organizacyjnych systemów i two­rze­nia środo­wiska narzędziowego ich budowy,

– prakseologię i różne dyscypliny zajmujące się epistemologią danych i wiedzy oraz wartościowaniem efektywności wspomagania komputerowego wspomagania i integracji działań oraz koordynacji działać kooperacyjnych (prac zespołowych).

 

Zagadnienia technologiczne komputerowe i informacyjne, takie np. jak: cyfryzacja, archiwizacja, przekazywanie informacji przedmiotowej itp., należą do obszaru zainteresowań informatyki i telekomunikacji. Zagadnienia zaś m.in. tworzenia zasobów informacyjnych i ich prezentacji, bazujące na aksjologicznych aspektach wiedzy, stają się domeną nauk humanistycznych. Natomiast zagadnienia społecznych uwarunkowań użyteczności informacji, organizacyjnego współdziałania, wreszcie technologicznej sprawności metod cyfrowych stają się przedmiotem zainteresowań szczegółowych metodologii różnych dziedzin przedmiotowych i są rozwijane w badaniach nad przemianami organizacji działań, a także w badaniach nad przemianami gospodarczymi. Istota więc przemian polega na tym, że technologie WOD stają się nowoczesną humanistyką; uwzględniają wprost czynniki udziału człowieka (human factors) w różnorodnych strukturalnych formach organizacji działań społeczeństwa informacyjnego.

 

 

B. Rozwój  metod i zastosowań informatyki w przemiany organizacji działań

 

Badania w tematyce WOD są przedmiotem współdziałania wielu ośrodków akademickich oraz specjalistów i prezentowane na forum systematycznie organizowanych krajowych Seminariach problemowych WOD.

 

Problematyka WOD jest wkładem Polski do prac CODATA (CODATA – Committee on Data for Science and Technology of the International Council for Science, koordynowanych przez Polski Komitet Narodowy ds Współpracy z CODATA przy Prezydium PAN. Problematyka WOD od początku wpisuje się w przedsięwzięcia prowadzone przez TNP – Towarzystwo Naukowe Prakseologii.

 

DANE DLA NAUKI I TECHNOLOGII – Konferencje CODATA: tematy główne i prezentowane opracowania szczegółowe dotyczące WOD:

– 14thInternational CODATA Conference: Data and Knowledge in a Changing World, Chambery, France 1994Computer Integrated and Information Aided Investigation Activities, [In]: Modeling Complex Data for Creating Informa­tion (eds.: Dubois, J.E., Gershon, N.D). Springer 1996; pp. 95-104.

– 15th International CODATA Conference: Scientific Data in the Age of Networking. Tsukuba, Japan 1996; The Main Factors for the Synthesis of Virtual Activities Organization and New Information Systems, [In]: Scientific Program, Extended Abstracts and Proceedings (eds.: Glaeser, P.S., Prado, H., Tsugita, A); pp. 14-16.

– 16th International CODATA Conference: Scientific and Technical Data and Communication for the Sustainable Development of Nations – Data Management in the Evolving Information Society. New Delhi, India 1998; The Network Information Flow Synthesis and the Aiding Resources Aggregation in the Structural Transformations of Enterprises, [In]: Scientific Program and Abstracts; pp. 73-74. (Praca prezentująca nowatorski projekt, będący wkładem Polski do przedsięwzięć CODATA, wyróżniona na Konferencji, jako jeden z czterech najlepszych projektów, spośród  100 prezentowanych podczas Konferencji.)

– 17th International CODATA Conference: Data and Information for the Comming Knowledge Millenium – Science and Technology in the Quest for a Better World. Baveno, Italy 2000; Multimedia Information Systems Development in the Virtual Organization Synthesis, [In]: Book of Abstracts, Baveno, Italy 2000; pp. 47-48.

– 18th International CODATA Conference: Frontiers of Scientific and Technical Data. Montreal, Canada 2002; The Virtual Organization Environment Engineering, [In]: Book of Abstracts, Montreal; pp. 151-152.

– 19th International CODATA Conference: The Information Society: New Horizons for Science. Berlin, Germany 2004; Kierzkowski Z., Correctness of co-operative activities in the arising virtual information environment, [In]: Book of Abstracts;

 

WIRTUALNA ORGANIZACJA DZIAŁAŃ – Seminaria problemowe WOD, tematy główne:

– I Seminarium problemowe WOD: Badania naukowe, prace badawczo-rozwo­jowe, projek­to­wanie w erze networkingu, Polska Konferencja CODATA ‘96 (poprzedza 15th International CODATA Conference), Kędzierzyn-Koźle 1996.

– II Seminarium problemowe WOD: Inżynieria informacyjna i organizacja działań  w  erze net­work­inguPoznań 1996.

– III Seminarium problemowe WOD: Komputerowo integrowana organiza­cja elektroener­getykiPoznań 1996.

– IV Seminarium problemowe WOD: Kształtowanie społeczeństwa informacyj­nego. Polska Konferencja CODATA ’98, Zielona Góra 1998.

– V Seminarium problemowe WOD: Wirtualne projektowanie, wytwarzanie, zarządzanie, Wrocław 1998.

– VI Seminarium problemowe WOD: Kooperacyjne zarządzanie w pojawia­jących się przedsię­biorstwach przyszłości – Rynek i giełda energii elektrycznej w przekształ­ce­niach strukturalnych organizacji elektroenergetyki, Poznań 2000.

– VII Seminarium problemowe WODInteligentne metody komputerowe dla nauki, technologii, gospodarki, Polska Konferencja CODATA’2000, Poznań 2000, 2002.

– VIII Seminarium problemowe WOD: Zasoby danych i powszechny dostęp do informacji: Tworzenie zasobów i eksperymentalnych centrów informacyjnych, Uniw. Łódzki & WSInf, Łódź 2002.

 

Wyniki uzyskane do roku 2003/2004, prezentowane przez uczestników Seminariów zebrano w trzech zwartych opracowaniach:

 

1. Kierzkowski Z., Komputerowa wymiana informacji. Wydawnictwo SORUS, Poznań 1995; Analiza stanu – Rekomendacje praktyczne – Nowe zadania,

 

2. Kierzkowski Z., Kluska-Nawarecka ST., Sielicki A. (red), Wymiana informacji i interaktywne komunikowanie medialne, Publikacja Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej, Wydawnictwo SORUS, Poznań 2003; praca zbiorowa 17 autorów poświęcona badaniom nad metodami i technologiami tworzenia i użytkowania zasobów medialnych, służących rozwojowi kształtującego się społeczeństwa informacyjnego.

3. Kierzkowski Z. (red.),  Inteligentne metody komputerowe dla nauki, technologii  gospodarki, Publikacja Polskiego  Komitetu Narodowego CODATA przy Prezydium PAN, Wydawnictwo SORUS, Warszawa-Poznań 2004; praca zbiorowa 37 autorów w tematyce badań  – rozwoju technologicznego – prezentacji środowiska informacyjnego w różnorodnych globalnych strukturach informacyjnych. Zarysowuje perspektywę rozwoju nowego społeczeństwa informacyjnego i funkcjonowania „przedsiębiorstw przyszłości – wirtualnych”.

C. Rozwój technologii społeczeństwa informacyjnego

Od roku 2003/2004 tematyka Seminariów problemowych WOD dotyczy: „uwarunkowań technologicznych i humanistycznych stanowienia społeczeństwa informacyjnego oraz tworzenia infrastruktury technicznej i informacyjnej wirtualnych sposobów integracji ludzi we współpracy i wirtualnej integracji przedsiębiorstw we współdziałaniu w społeczeństwie informacyjnym”.

 

Nadal problemy WOD (badań – rozwoju technologicznego – praktyki) są przedmiotem współdziałania wielu ośrodków akademickich, wpisując się w  przedsięwzięcia TNP i CODATA.

 

Dodatkowo od 2003 roku problematyka WOD prezentowana jest podczas corocznych konferencji okrągłego stołu – KOSPolska w drodze do społeczeństwa informacyjnego; Konferencje okrągłego stołu – KOS organizowane są  corocznie, jako debata środowisk polityki, gospodarki i nauki, przez Zarząd Główny SEP – Stowarzyszenie Elektryków Polskich, który jest głównym koordynatorem w Polsce obchodów ŚDSI – Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (17 maja).

 

Kolejne  przedsięwzięcia w problematyce danych dla nauki i technologii

oraz  wirtualnej organizacji działań i rozwoju technologii społeczeństwa informacyjnego

 

DANE DLA NAUKI I TECHNOLOGII – Tematy główne ostatnich trzech konferencji COTATA i prezentowane na nich prace dotyczące WOD są następujące:

– 20th International CODATA Conference: Scientific Data and Knowledge within the Information Society. Beijing, China 2006Virtual Data and Problem Knowledge Networks: e-D&PKN within Information Society Learning Structures.

– 21th International CODATA Conference: Scientific Information for Society – from Today to the Future. Kyiv, Ukraine 2008; Virtual Activities Organization within Information Society StructuresData and Problem Knowledge Environment within Co-operation Structures,

– 22th International CODATA Conference: Scientific Information for Society – Scientific Data and Sustainable Development. Stellenbosch, Cape Town, South Africa 24–27 October 2010; Grid data resources integration and problem knowledge exchange within information society structures.

 

WIRTUALNA ORGANIZACJA DZIAŁAŃ – Tematyka główna kolejnych, ostatnich krajowych Seminariów problemowych WOD jest następująca:

– IX Seminarium problemowe WOD: Komunikacja bezpośrednia w wirtualnej organizacji działań, WSInf, Konferencja krajowa TNP, Łódź 2004.

– X Seminarium problemowe WOD: Etyka współdziałania i nauczanie w społeczeństwie informacyjnym, WSInf & Wyż. Sem. Duch., Konferencja krajowa TNP, Łódź 2005.

– XI Seminarium problemowe WOD: Technologie i kultura współdziałania w społeczeństwie informacyjnym, Sieć Laboratoriów WOD: Łódź-Olsztyn-Polkowice-Poznań, DWSPiT w Polkowicach, Konferencja krajowa TNP, Polkowice 2007.

– XII Seminarium problemowe WOD: Człowiek i organizacje w środowisku lokalnych i regionalnych społeczności informacyjnych. Sieć Laboratoriów WOD: Łódź-Olsztyn-Polkowice-Poznań, Konferencja krajowa: patronat naukowy – TNP, patronat organizacyjny – ZG SEP – główny koordynator obchodów w Polsce „Światowego dnia społeczeństwa informacyjnego”, patronat badawczo-rozwojowy – Ministerstwo Infrastruktury RP, WSInf. w Łodzi & WSD we Włocławeku, Włocławek 2009.

– Seminarium warsztatowe WOD: Nowoczesna infrastruktura informatyczna,  Vector On-Line – Poznań, SUN Microsystems – Warszawa, Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu, Poznań 2010.

 

KOS: Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego – Tematyka główna i prezentowane opracowania szczegółowe dotyczące WOD są następujące:

– IV Konferencja Okrągłego Stołu – e-Polska w e-Europie, Warszawa 15 maja 2003; Postępowanie ekonomiczne organizacji i ludzi w środowisku informacyjnym przedsiębiorstw wirtualnych. Rola standardów i uregulowań prawnych.

– V Konferencja Okrągłego Stołu – Budowa społeczeństwa informacyjnego ważkim czynnikiem integracji rozwoju zjednoczonej Europy, Warszawa 20 maja2004; Poprawność środowiska organizacji społeczeństwa informacyjnego.

– VII Konferencja Okrągłego Stołu – Strategiczne kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Warszawa  18 maja 2006;   Infrastruktura informacyjna i komunikacyjna współdziałania.

– VIII Konferencja Okrągłego Stołu – Nauka i Gospodarka, Państwo i Samorząd, Grupy Społeczne i Osoby, Warszawa  15 maja 2007Technologia współdziałania i etyka informacji w strukturach społeczeństwa informacyjnego, Współdziałanie w przemianach strukturalnych społeczeństwa informacyjnego.

– IX Konferencja Okrągłego Stołu – Techniki informacyjne i komunikacyjne dla wszystkich, Warszawa  16 maja 2008; Technologie cyfrowej organizacji działań i infoetyka w przemianach strukturalnych w przemianach strukturalnych i  kształtowaniu nowych  profili zawodów w społeczeństwie informacyjnym.

Międzyuczelniana Konferencja  Studenckich Kół NaukowychWarszawa 15 maja 2008; Przemiany polityk naukowej i edukacyjnej w społeczeństwie informacyjnym. Cyfryzacja dokumentów źródłowych i sieciowawymiana informacji. Organizacja wirtualnego współdziałania i e-Uczestnictwo. Archiwizacja dokumentów i interaktywna komunikacja medialna.

– X Konferencja Okrągłego Stołu: Bezpieczeństwo w warunkach powstającego społeczeństwa informacyjnego, Warszawa 15 maja 2009, Warszawa  15 maja 2009); W trakcie XI KOS zostały wręczone nagrody Ministra Infrastruktury za wkład w rozwój elektroniki, telekomunikacji i informatyki. Nagroda ta (Kierzkowski Z.) ta wyróżniała  prace nad WOD i badania nad rozwojem technologii społeczeństwa informacyjnego, prezentowane w podczas krajowych KOS.

II Międzyuczelniana Krajowa Konferencja Studentów: Bezpieczeństwo jednostki w cyberprzestrzeni, WAT, Warszawa 13 maja 2009. Sesja problemowa (blok tematyczny): Interaktywna komunikacja medialna, 8 referatów, Międzyuczelniane Studenckie Koła  Naukowe WOD: Łódź-Olsztyn-Polkowice-Poznań. Główna tematyka i szczegółowe treści: Konfigurowanie struktur sieciowych  i synteza międzysieciowych serwisów informacyjnych dla organizacji wirtualnego współdziałania i e-Uczestnictwa oraz budowy struktur wzajemnej wymiany danych cyfrowych i wiedzy przedmiotowej. Budowa wspólnych przestrzeni informacyjnych współdziałania oparta na cyfryzacji,  archiwizacji zasobów cyfrowych i prezentacji medialnej oraz koordynacji przepływu dokumentów w wirtualnych systemach informacji przedmiotowej. Kompetencje korzystania z serwisów informacyjnych w przemianach organizacji nauczania, pracy, postępowania ludzi w środowisku publicznych systemów informatycznych.

– XI Konferencja Okrągłego Stołu – Techniki informacyjne i komunikacyjne katalizatorem życia w mieście, Warszawa  13 maja 2010. Przygotowanie paneli:Panel akademicki – Inicjatywy środowisk naukowych na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego (z udziałem Studenckich Kół Naukowych WOD). Główna tematyka i szczegółowe treści: Infrastruktura sieciowej współpracy ludzi i współdziałania organizacji w społecznościach informacyjnychCyfryzacja i prezentacja medialna informacji przedmiotowej w wirtualnym środowisku informacji. Panel społecznościowy – Kształtowanie lokalnych społeczności informacyjnych na przykładzie Polkowic.

 

Maciej Skowronek
Maciej Skowronek

883 komentarze

HostingPosted on  7:24 am - Wrz 2, 2017

Chcielibysmy bowiem zaproponowac, aby jednym z wydarzen honorujacym te rocznice stala sie Akcja 100 wsi na 100-lecie PTG . Zawiera bowiem tresci dotyczace zarowno wod podziemnych, jak i powierzchniowych wraz z opisem czynnikow i warunkow determinujacych ich rozmieszczenie oraz dynamike.

adidas stan smithPosted on  10:04 pm - Gru 21, 2018

My wife and i were really relieved that Louis managed to round up his survey from the ideas he came across while using the weblog. It is now and again perplexing just to be giving away guidelines that many other people have been selling. We really consider we have got the writer to appreciate because of that. Those explanations you’ve made, the straightforward website navigation, the friendships you make it possible to promote – it’s got all impressive, and it’s really making our son and our family reason why the concept is satisfying, and that is incredibly mandatory. Thank you for all!
adidas stan smith [url=http://www.adidasstansmith.uk]adidas stan smith[/url]

tory burch outletPosted on  3:22 am - Gru 23, 2018

I happen to be writing to let you be aware of what a exceptional discovery my princess found viewing your web page. She even learned a lot of issues, most notably how it is like to possess an excellent coaching character to make the others very easily know just exactly specified multifaceted issues. You really did more than readers’ desires. Thank you for presenting such great, trustworthy, explanatory and as well as fun tips on that topic to Emily.
tory burch outlet

nike roshe runPosted on  2:59 am - Gru 26, 2018

Thank you a lot for providing individuals with an extraordinarily spectacular opportunity to check tips from this site. It’s usually so pleasurable and also stuffed with a lot of fun for me personally and my office mates to search your blog a minimum of 3 times in one week to learn the latest items you have. And indeed, I’m just at all times motivated considering the incredible tactics served by you. Selected 2 tips in this posting are indeed the finest I’ve ever had.
nike roshe run

yeezy boost 350Posted on  1:29 am - Gru 27, 2018

I must point out my respect for your kindness in support of those individuals that really need guidance on this one content. Your special dedication to passing the solution throughout has been really insightful and have truly encouraged men and women like me to reach their pursuits. This interesting useful information implies so much a person like me and extremely more to my office workers. Best wishes; from each one of us.
yeezy boost 350

golden goose sneakersPosted on  10:07 am - Gru 28, 2018

I simply needed to thank you so much yet again. I’m not certain the things I would’ve done in the absence of the type of hints provided by you on this subject matter. Previously it was a very frustrating issue in my position, nevertheless taking note of this expert way you treated the issue forced me to cry with gladness. I am just grateful for your information and pray you really know what a great job your are carrying out training other individuals through the use of your site. Probably you haven’t come across any of us.
golden goose sneakers

adidas ultra boostPosted on  7:47 am - Gru 29, 2018

My spouse and i ended up being absolutely lucky that Louis could finish up his survey through the ideas he discovered out of the site. It’s not at all simplistic just to always be handing out instructions others might have been selling. We really acknowledge we’ve got you to give thanks to for that. The specific explanations you’ve made, the easy site menu, the friendships your site assist to instill – it’s most great, and it is letting our son and our family understand the idea is satisfying, which is particularly vital. Many thanks for all!
adidas ultra boost

monclerPosted on  7:47 am - Gru 30, 2018

I truly wanted to post a remark so as to thank you for all the lovely pointers you are writing on this site. My time-consuming internet lookup has now been honored with professional content to exchange with my close friends. I ‚d tell you that many of us visitors are truly fortunate to exist in a magnificent place with so many outstanding people with beneficial principles. I feel pretty grateful to have used your entire webpages and look forward to some more entertaining times reading here. Thanks a lot once more for all the details.
moncler

kd 10Posted on  4:06 am - Gru 31, 2018

I precisely wished to thank you so much again. I do not know what I would have worked on in the absence of the actual ways contributed by you directly on such subject matter. It truly was a real terrifying issue in my circumstances, nevertheless looking at a specialized tactic you dealt with the issue took me to jump with contentment. I am just happier for your work and then sincerely hope you recognize what a great job you are getting into educating the others with the aid of your blog. Probably you haven’t encountered any of us.
kd 10

ysl handbagsPosted on  10:20 pm - Sty 28, 2019

Thanks for your whole labor on this web page. Debby delights in doing internet research and it is easy to see why. My spouse and i notice all regarding the powerful ways you produce informative thoughts by means of your web blog and as well as increase contribution from people on the article and our own daughter has always been being taught so much. Enjoy the rest of the new year. Your doing a powerful job.
ysl handbags

yeezy boost 350Posted on  10:07 am - Sty 29, 2019

I as well as my buddies ended up examining the excellent information from your site then suddenly came up with a horrible suspicion I had not expressed respect to you for those techniques. All the women ended up absolutely excited to read them and have sincerely been taking pleasure in those things. Appreciate your genuinely considerably thoughtful and for pick out this kind of terrific subject matter millions of individuals are really eager to understand about. My very own sincere apologies for not expressing appreciation to sooner.
yeezy boost 350

golden goose outletPosted on  11:17 pm - Sty 29, 2019

I precisely desired to appreciate you once again. I’m not certain the things that I would’ve taken care of without the entire tricks revealed by you on my field. It seemed to be a real hard circumstance in my view, however , coming across your well-written fashion you resolved it made me to weep over happiness. I am just happy for the information and in addition sincerely hope you really know what an amazing job you happen to be providing educating other individuals through the use of your web page. I know that you’ve never met any of us.
golden goose outlet

adidas nmdPosted on  11:28 am - Sty 30, 2019

I wanted to write you this tiny note to finally thank you so much again relating to the incredible methods you have featured in this article. This has been certainly open-handed of people like you in giving without restraint just what most of us would’ve offered for sale for an ebook to make some profit for themselves, certainly considering the fact that you could have done it in case you considered necessary. The guidelines additionally worked to be a great way to recognize that other individuals have similar keenness just as my own to know great deal more in terms of this problem. I believe there are lots of more fun times in the future for individuals that read carefully your site.
adidas nmd

pandora braceletPosted on  12:36 am - Sty 31, 2019

I wanted to draft you the little remark to be able to give many thanks again with the pleasant secrets you’ve shown on this site. This has been simply shockingly open-handed with you to supply without restraint just what numerous people could have offered for sale as an ebook to make some cash on their own, particularly seeing that you might well have tried it in the event you considered necessary. The thoughts likewise served to become a fantastic way to be aware that the rest have a similar keenness just as my personal own to figure out good deal more with reference to this condition. Certainly there are thousands of more pleasurable occasions in the future for people who read carefully your blog post.
pandora bracelet

corporate awardsPosted on  7:31 am - Lut 1, 2019

Many thanks for revealing your notions. Another thing is that students possess a selection involving federal education loan and a exclusive student loan where it is much easier to decide on student loan consolidation when compared with over the national education loan. corporate awards

adidas zx fluxPosted on  1:02 pm - Lut 1, 2019

I definitely wanted to write a small note so as to express gratitude to you for all the stunning items you are posting on this site. My long internet search has now been honored with good quality concept to talk about with my friends. I would say that many of us readers actually are truly lucky to dwell in a remarkable website with very many outstanding individuals with valuable basics. I feel very happy to have encountered your weblog and look forward to some more fabulous minutes reading here. Thanks once more for a lot of things.
adidas zx flux

hermes birkinPosted on  1:24 am - Lut 2, 2019

Thanks for your whole hard work on this blog. My niece loves setting aside time for investigation and it’s really obvious why. A lot of people know all concerning the compelling means you offer vital guides on this blog and as well as encourage participation from others on that content and our own child has been becoming educated a whole lot. Take advantage of the rest of the new year. You’re the one carrying out a powerful job.
hermes birkin

adidas ultra boostPosted on  2:30 pm - Lut 2, 2019

I precisely had to thank you so much all over again. I’m not certain the things that I would have done in the absence of the actual suggestions shared by you over such question. It truly was a very distressing circumstance in my opinion, however , considering this skilled strategy you solved that made me to leap with contentment. I am happy for this service and even expect you recognize what a great job you were doing instructing people today through the use of your web page. I am certain you haven’t come across any of us.
adidas ultra boost

jordan retro 13Posted on  2:03 am - Lut 3, 2019

Thanks for all of your labor on this blog. My daughter really loves managing investigation and it is easy to see why. We learn all about the lively form you render simple steps on this web site and even increase response from the others on the subject matter while our favorite daughter is in fact being taught a whole lot. Have fun with the rest of the new year. You have been conducting a useful job.
jordan retro 13

nike shox outletPosted on  12:29 pm - Lut 4, 2019

I intended to put you a very little note to give thanks over again with your striking tips you’ve contributed on this page. It has been tremendously generous with people like you to present extensively all numerous people could have offered for sale for an electronic book to earn some cash for their own end, especially considering that you might have done it in the event you considered necessary. The points also served to become fantastic way to comprehend other individuals have the identical keenness the same as mine to understand whole lot more when considering this matter. I am certain there are several more pleasurable periods ahead for people who find out your blog.
nike shox outlet

air jordansPosted on  5:56 pm - Lut 7, 2019

I together with my buddies were found to be going through the excellent tactics located on the blog then suddenly came up with a horrible suspicion I never expressed respect to the site owner for them. All the people became consequently glad to study them and have now simply been having fun with those things. We appreciate you actually being indeed helpful and also for settling on this kind of superb areas millions of individuals are really desperate to understand about. Our honest regret for not saying thanks to you sooner.
air jordans

nike epic reactPosted on  5:54 am - Lut 8, 2019

I am just writing to make you be aware of of the beneficial discovery my girl developed viewing your site. She even learned too many pieces, which include what it is like to have an ideal coaching style to let many people without problems know precisely various extremely tough issues. You undoubtedly did more than her expectations. Thank you for delivering these great, trustworthy, explanatory and in addition fun tips about your topic to Emily.
nike epic react

nike polo shirtsPosted on  5:25 pm - Lut 9, 2019

I wish to show my thanks to the writer just for bailing me out of this problem. Right after checking through the world-wide-web and obtaining tricks that were not beneficial, I was thinking my entire life was gone. Living minus the strategies to the difficulties you’ve fixed by way of your good write-up is a critical case, and the ones which might have adversely damaged my entire career if I hadn’t encountered your web site. Your good natural talent and kindness in touching all the details was excellent. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t discovered such a stuff like this. I am able to at this point look ahead to my future. Thanks a lot so much for this expert and sensible guide. I won’t be reluctant to suggest your site to anybody who would need direction on this subject matter.
nike polo shirts

bape hoodiePosted on  6:41 pm - Lut 10, 2019

Thank you a lot for providing individuals with remarkably breathtaking chance to read in detail from this website. It is usually very amazing and full of a lot of fun for me and my office mates to search your website nearly three times in one week to find out the fresh items you have got. And of course, I’m so actually contented considering the staggering principles served by you. Some 2 facts in this article are easily the most effective I have had.
bape hoodie

air max 2017Posted on  6:42 am - Lut 11, 2019

I really wanted to post a quick word so as to say thanks to you for all the great tactics you are sharing on this website. My long internet look up has finally been rewarded with reputable concept to go over with my colleagues. I would repeat that we site visitors actually are unquestionably blessed to live in a very good network with very many wonderful individuals with very helpful ideas. I feel very much grateful to have seen your entire weblog and look forward to tons of more awesome moments reading here. Thanks once more for everything.
air max 2017

hgfJoitsPosted on  5:43 pm - Mar 5, 2019

https://whatisketodiettuj.com/ is the keto diet good for fatty liver

Air Max 270Posted on  8:45 pm - Mar 13, 2019

ozcswzyg,This website truly has alll of the information and facts I wanted about this subject and didn?t know who to ask.
Air Max 270

HenryStokePosted on  5:26 am - Mar 14, 2019

These three figures — William Rick Singer, Mark Riddell and Rudolph Meredith, respectively — are at the center of the nationwide scandal in which 33 parents are accused of using their wealth and means to help their children game the college admissions system.
But those three names do not appear anywhere in the complaint text, though the document gives enough clues to make clear who is who. Instead, they are named as Cooperating Witness 1, 2 and 3, and each agreed to plead guilty and to cooperate with the government in the hope of obtaining leniency when they are sentenced, the complaint says.

Jordan 12 Gym Red 2018Posted on  2:05 am - Mar 15, 2019

ierzejmviue,Definitely believe that which you said. Your favourite justification appeared to be on the net the simplest thing to remember of.
Jordan 12 Gym Red 2018

FrankjoindPosted on  6:59 am - Mar 16, 2019

Trump was surrounded at Friday’s event by officials from Customs and Border Protection as well as surviving family members of those who have loved ones killed by undocumented immigrants. Attorney General William Barr was also at the President’s veto event.
While some lawmakers including some Republicans — have argued against the President’s use of national emergency powers in this instance, the Justice Department set forth a robust defense of the President’s authority to do so in a letter to Senate Majority Leader Mitch McConnell earlier this month, according to a copy obtained by CNN on Friday.
„The President acted well within his discretion in declaring a national emergency concerning the southern border,” wrote Assistant Attorney General Stephen Boyd, setting out the legal basis for the proclamation under the National Emergencies Act and additional statutory authorities, which largely tracks an internal memo issued by the Office of Legal Counsel at the Justice Department.

Salomon UKPosted on  7:44 pm - Mar 17, 2019

qvbysx,Definitely believe that which you said. Your favourite justification appeared to be on the net the simplest thing to remember of.
Salomon UK

JesseHomPosted on  4:05 pm - Mar 18, 2019

On how she landed on her direction in life:

“I always knew I was meant to be working in art, I just never knew how. In school, was so confused and always switched my majors around. In 2015, I decided to take a break from school to help out at home and that’s when I discovered my passion for fashion illustration. I drew/a> an illustration of Jhene Aiko and she liked it on Instagram. It kind of grew from there.”

Nike OutletPosted on  11:03 pm - Mar 18, 2019

vcvaxcew,Thanks for ones marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you will be a great author.I will always bookmark your blog and will icfegvwqy,come back from now on. I want to encourage that you continue your great writing, have a nice afternoon!
Nike Outlet

Balenciaga UKPosted on  11:16 pm - Mar 20, 2019

qavzdvay,A fascinating discussion is definitely worth comment. I do think that you ought to publish more on this topic, it may not be a taboo vmhwar,subject but generally folks don’t talk about such subjects. To the next! All the best!!
Balenciaga UK

Cheap Yeezy BoostPosted on  9:18 am - Mar 22, 2019

kciiwlv,Some really nice stuff on this website, I enjoy it.
Cheap Yeezy Boost

RodneyCefPosted on  9:48 pm - Mar 24, 2019

Christina was born in the royal castle Tre Kronor on 18 December S. 8 December] 1626. Her parents were the Swedish king Gustavus Adolphus and his German wife, Maria Eleonora, had already had two daughters—a stillborn princess in 1620, and then the first Princess Christina, who was born in 1623 and died the following year.3] Excited expectation surrounded Maria Eleonora’s third pregnancy in 1626. When the baby was born, it was first thought to be a boy as it was „hairy” and screamed „with a strong, hoarse voice.”she later wrote in her autobiography that, „Deep embarrassment spread among the women when they discovered their mistake.” The king, though, was very happy, stating, „She’ll be clever, she has made fools of us all!”6] From most accounts, Gustav Adolf appears to have been closely attached to his daughter, and she appears to have admired him greatly.

RichardvahPosted on  11:42 am - Mar 28, 2019

A court has ruled that the building is illegal, and the €57 million ($64 million) Chateau Diter will now have to be knocked down.
Property developer Pierre Diter, who owns the chateau in the town of Grasse, in Southern France, has 18 months to raze the building and faces a fine of €200,000 ($226,000), Pierre-Jean Gaury, attorney general at the court of appeal in Aix-en-Provence, told CNN.
„Patrick Diter was accused of having executed important works on a land without authorization,” said Gaury.

RichardvahPosted on  12:15 pm - Mar 28, 2019

A court has ruled that the building is illegal, and the €57 million ($64 million) Chateau Diter will now have to be knocked down.
Property developer Pierre Diter, who owns the chateau in the town of Grasse, in Southern France, has 18 months to raze the building and faces a fine of €200,000 ($226,000), Pierre-Jean Gaury, attorney general at the court of appeal in Aix-en-Provence, told CNN.
„Patrick Diter was accused of having executed important works on a land without authorization,” said Gaury.

HerbertSaibEPosted on  11:56 pm - Kwi 1, 2019

Despite residing in Germany for nearly 30 years, there are still some things I cannot wrap my mind around. I may have married a German, pay German taxes, and have German(-American) children, but I guess my US mentality still shines through.

Like when it comes to personal space. I’ll be standing in the supermarket, in front of a shelf full of products, deliberating over the selection, and inevitably a hand will slip itself in front of my face and grab an item from the row. Many Germans seem to not have any qualms about this at all, but it still takes me aback sometimes.

HerbertSaibEPosted on  1:24 am - Kwi 3, 2019

Despite residing in Germany for nearly 30 years, there are still some things I cannot wrap my mind around. I may have married a German, pay German taxes, and have German(-American) children, but I guess my US mentality still shines through.

Like when it comes to personal space. I’ll be standing in the supermarket, in front of a shelf full of products, deliberating over the selection, and inevitably a hand will slip itself in front of my face and grab an item from the row. Many Germans seem to not have any qualms about this at all, but it still takes me aback sometimes.

tory burch outletPosted on  12:46 am - Kwi 12, 2019

Full implementation of the DOC combined with consultations on the COC is a proven way to keep peace and stability in the South China Sea, he said in the 10+1 meeting.
tory burch outlet

canada goose outletPosted on  5:29 am - Kwi 12, 2019

SINGAPORE, Nov. 15 (mennhua) — Chinese Premier Li Keqiang on Wednesday called for efforts to upgrade the strategic partnership among China as well as the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), as the two sides adopted a key document to chart the course for their ties till 2030.
canada goose outlet

RickyGomPosted on  11:55 pm - Kwi 12, 2019

The Portuguese road Prevention agency (PRP) has this week called for more and improved traffic stops in Portugal. The agency has also deemed current actions by law enforcement officials as ineffective in dealing with the majority of serious traffic offences.

RickyGomPosted on  12:11 am - Kwi 13, 2019

The Portuguese road Prevention agency (PRP) has this week called for more and improved traffic stops in Portugal. The agency has also deemed current actions by law enforcement officials as ineffective in dealing with the majority of serious traffic offences.

ralph laurenPosted on  8:18 pm - Kwi 14, 2019

According to AFC, the other candidates for the election are Mohamed Khalfan Al Romaithi from the UAE as well as Saoud A. Aziz a Al-Mohannadi from Qatar.
ralph lauren

prada handbagsPosted on  4:20 am - Kwi 15, 2019

China as well as ASEAN have kept stability in the South China Sea and made significant progress in talks on COC, setting up an good example on managing differences on regional issues, Li said.
prada handbags

supreme hoodiePosted on  8:39 am - Kwi 15, 2019

Team captain Luka Modric, Barcelona midfielder Ivan Rakitic, Internazionale Milan winger Ivan Perisic as well as Besiktas central defender Domagoj Vida were the only players that have been selected in the starting 11 against France at Luzhniki Stadium in Moscow nine months ago as well as got to start the match versus Azerbaijan.
supreme hoodie

casioPosted on  11:14 pm - Kwi 15, 2019

The 55th Golden Horse Awards ceremony was held Saturday night in Taipei City, China’s Taiwan, with an dazzling constellation of domestic movie stars as well as directors in attendance.
casio

canada goose outletPosted on  11:30 pm - Kwi 15, 2019

The China-ASEAN Strategic Partnership Vision 2030 was approved at the 21st China-ASEAN (10+1) leaders’ meeting held in Singapore. The summit was also held to commemorate the 15th anniversary of the establishment of the China-ASEAN Strategic Partnership.
canada goose outlet

moncler outletPosted on  2:11 pm - Kwi 16, 2019

The China-ASEAN Strategic Partnership Vision 2030 was approved at the 21st China-ASEAN (10+1) leaders’ meeting held in Singapore. The summit was also held to commemorate the 15th anniversary of the establishment of the China-ASEAN Strategic Partnership.
moncler outlet

ArnoldsminoPosted on  8:37 pm - Kwi 23, 2019

Check out Motherfucka feat. Ricardo … Motherfucka

moncler outletPosted on  7:20 pm - Kwi 24, 2019

Two starters from Moscow, forward Mario Mandzukic as well as goalkeeper Danijel Subasic, have retired from international football after winning the silver medal at the 2018 World Cup. Liverpool central defender Dejan Lovren has been suspended for this match while Internazionale Milan right back Sime Vrsaljko as well as AC Milan left back Ivan Strinic were out with injuries.
moncler outlet

cheap nba jerseysPosted on  12:54 am - Kwi 26, 2019

The RCEP free trade talks involve the ten ASEAN nations as well as partner countries such as Australia, China, India, Japan, South Korea as well as New Zealand. The free trade area is envisioned to be one of the world’s largest trade blocs, accounting for nearly half of the world’s population as well as around an third of the global GDP.
cheap nba jerseys

Niesha LinhartPosted on  5:49 am - Kwi 27, 2019

I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this site. I am hoping the same high-grade web site post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has encouraged me to get my own site now. Really the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a great example of it.

https://m.youtube.com/watch?v=fLbuHDjaSa8

WilliamfawPosted on  7:46 am - Kwi 27, 2019

Merci pour votre enregistrement

cheap jordansPosted on  7:25 am - Kwi 28, 2019

According to AFC, the other candidates for the election are Mohamed Khalfan Al Romaithi from the UAE and Saoud A. Aziz a Al-Mohannadi from Qatar.
cheap jordans

canada goosePosted on  2:58 pm - Kwi 28, 2019

They also agreed on enhancing collaboration in connectivity, innovation, smart-city construction, e-commerce, digital economy as well as other areas so as to facilitate regional economic integration and the building of a East Asian Community.
canada goose

WilliamwhordPosted on  7:41 pm - Kwi 28, 2019

Merci text votre enregistrement

ED hardyPosted on  1:36 am - Kwi 29, 2019

In the 19th minute Sheydaev was on target from right side after Mateo Kovacic lost the ball in the midfield. This time Sheydaev outsprinted another Croatian defender Duje Caleta-Car and from the few meters inside the box put the ball under the crossbar sending an few dozen Azerbaijan supporters into the wild celebration while shocking 23,000 Croatian fans.
ED hardy

canada goose outletPosted on  2:20 am - Kwi 29, 2019

In addition, China and ASEAN should institutionalize their joint maritime drills, he said, referring to the first joint maritime drill among China as well as ASEAN in October.
canada goose outlet

nike factoryPosted on  3:26 am - Kwi 29, 2019

Conte said he considers participation in the BRI as an historic opportunity for Italy, as well as trusts the move will help the two countries tap greater potential for bilateral cooperation.
nike factory

nikePosted on  8:31 pm - Kwi 29, 2019

Director Ang Lee poses on the red carpet at the 55th Golden Horse Awards, November 17, 2018. /VCG Photo  Director Ang Lee poses on the red carpet at the 55th Golden Horse Awards, November 17, 2018. /VCG Photo
nike

coach outlet online storePosted on  3:55 am - Kwi 30, 2019

Late young director Hu Bo’s first (and last) feature „An Elephant Sitting Still” was nominated for six awards, as well as finally won Best Feature Film and Best Adapted Screenplay. Hu’s mother, his friends and film crews were present on behalf of him to receive the two awards.
coach outlet online store

Lynwood DonadioPosted on  3:58 pm - Maj 4, 2019

I am curious to find out what blog system you are working with? I’m having some minor security issues with my latest blog and I’d like to find something more safeguarded. Do you have any suggestions?

https://www.youtube.com/watch?v=9dWo8w-blms

fitflops clearance salePosted on  2:12 pm - Maj 9, 2019

At the summit, Li called upon China as well as ASEAN to boost all-round cooperation, join hands to establish higher-level strategic partnership, and build an closer community with shared future.
fitflops clearance sale

StevendemPosted on  8:39 am - Maj 10, 2019

Google News is a news aggregator and app developed by text. It presents a continuous, customizable flow of articles organized from thousands of publishers and magazines. Google News is available on Android, iOS, and the web. A beta version was launched in September 2002, and released officially in January 2006.

StevendemPosted on  8:58 am - Maj 10, 2019

Google News is a news aggregator and app developed by text. It presents a continuous, customizable flow of articles organized from thousands of publishers and magazines. Google News is available on Android, iOS, and the web. A beta version was launched in September 2002, and released officially in January 2006.

hugo boss clothingPosted on  9:53 pm - Maj 10, 2019

„I expect the same thing to happen now (about the BRI),” he said.
hugo boss clothing

RichardrenPosted on  8:25 pm - Maj 12, 2019

Google News is a news aggregator and app developed by text. It presents a continuous, customizable flow of articles organized from thousands of publishers and magazines. Google News is available on Android, iOS, and the web. A beta version was launched in September 2002, and released officially in January 2006.

ugg bootsPosted on  8:00 pm - Maj 14, 2019

REAFFIRMING COMMITMENT ON SEALING SOUTH CHINA SEA COC
ugg boots

fitflops clearance salePosted on  3:09 am - Maj 15, 2019

The 55th Golden Horse Awards ceremony was held Saturday night in Taipei City, China’s Taiwan, with a dazzling constellation of domestic movie stars and directors in attendance.
fitflops clearance sale

ray ban sunglassesPosted on  11:30 pm - Maj 16, 2019

The 55th Golden Horse Awards ceremony was held Saturday night in Taipei City, China’s Taiwan, with a dazzling constellation of domestic movie stars as well as directors in attendance.
ray ban sunglasses

canada goosePosted on  5:54 am - Maj 18, 2019

Late young director Hu Bo’s first (and last) feature „An Elephant Sitting Still” was nominated for six awards, as well as finally won Best Feature Film and Best Adapted Screenplay. Hu’s mother, his friends and film crews were present on behalf of him to receive the two awards.
canada goose

off whitePosted on  1:52 pm - Maj 18, 2019

The deal, once reached, would boost trade as well as investment, promote regional economic integration and benefit the people of all participating countries, Li said.
off white

michael kors outletPosted on  6:08 am - Maj 20, 2019

Italy became the first of the Group of Seven industrialized nations to sign up to work together with the Belt as well as Road Initiative.
michael kors outlet

canada goosePosted on  5:00 pm - Maj 20, 2019

Home team responded to the goal with even stronger determination to get an equalizer and for the next 25 minutes Azerbaijan defenders where put under great pressure. Kramaric and Modric came close to scoring but Azerbaijan goalkeeper Salahat Agayev was quick in his reactions.
canada goose

skechersPosted on  2:47 pm - Maj 23, 2019

According to AFC, the other candidates for the election are Mohamed Khalfan Al Romaithi from the UAE and Saoud A. Aziz a Al-Mohannadi from Qatar.
skechers

coach factory outletPosted on  5:02 pm - Maj 23, 2019

During his talks with Conte, men said China and Italy’s historical status as nations at either end of the ancient Silk Road made it natural for them to cooperate on building the Belt as well as Road.
coach factory outlet

hollister clothingPosted on  2:29 am - Maj 26, 2019

China as well as ASEAN already reached a Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea (DOC) years ago, as well as have been seeking a more robust code of conduct.
hollister clothing

canada goosePosted on  5:42 pm - Maj 26, 2019

„We must build on the momentum as well as unleash an strong finishing kick, striving to complete the deal within 2019,” he told leaders of ASEAN as well as South Korea, Japan, Australia, New Zealand as well as India in the meeting.
canada goose

fitflops clearance salePosted on  5:41 am - Maj 27, 2019

Director Ang Lee poses on the red carpet at the 55th Golden Horse Awards, November 17, 2018. /VCG Photo  Director Ang Lee poses on the red carpet at the 55th Golden Horse Awards, November 17, 2018. /VCG Photo
fitflops clearance sale

ugg bootsPosted on  12:27 pm - Maj 27, 2019

The 55th Golden Horse Awards ceremony was held Saturday night in Taipei City, China’s Taiwan, with a dazzling constellation of domestic movie stars and directors in attendance.
ugg boots

soccer jerseyPosted on  12:28 pm - Maj 27, 2019

Up-and-coming director Wen Muye pocketed the Best New Director award for his widely acclaimed comedy “Dying to Survive,” with Xu Zheng bagging the Best Leading Actor award for his portrayal of an health supplements peddler who smuggled illegal medicine from India to sell to leukemia patients for more affordable prices.
soccer jersey

ugg outlet storePosted on  11:26 am - Maj 28, 2019

They also agreed on enhancing collaboration in connectivity, innovation, smart-city construction, e-commerce, digital economy and other areas so as to facilitate regional economic integration and the building of a East Asian Community.
ugg outlet store

jordanPosted on  2:01 pm - Maj 29, 2019

Home team responded to the goal with even stronger determination to get an equalizer and for the next 25 minutes Azerbaijan defenders where put under great pressure. Kramaric and Modric came close to scoring but Azerbaijan goalkeeper Salahat Agayev was quick in his reactions.
jordan

golden goosePosted on  7:31 pm - Maj 29, 2019

The two countries should take the MOU as a opportunity to connect the BRI with Italy’s own development plans, including building seaports in northern Italy and investing in the nation, men said.
golden goose

RoryPosted on  12:19 am - Maj 30, 2019

This is the correct weblog for anybody who desires to find out about this topic. You understand a lot its virtually arduous to argue with you (not that I really would want…HaHa). You undoubtedly put a brand new spin on a topic thats been written about for years. Nice stuff, just nice!

https://www.youtube.com/watch?v=0Kg_cuaI-ao

the north facePosted on  4:30 am - Maj 30, 2019

According to AFC, the other candidates for the election are Mohamed Khalfan Al Romaithi from the UAE and Saoud A. Aziz a Al-Mohannadi from Qatar.
the north face

christian louboutin outletPosted on  7:45 am - Maj 30, 2019

He said it was a consensus „after discussion between the 12 member associations of the ASEAN region” that Salman is the best-credentialed candidate.
christian louboutin outlet

canada goose jacketsPosted on  11:14 am - Maj 31, 2019

Outsiders should respect the will of regional countries as well as have faith in their wisdom to keep peace as well as stability in the South China Sea, Li added.
canada goose jackets

canada goose outletPosted on  9:19 pm - Cze 1, 2019

Leaders at the meeting expressed a strong will to reach the deal as soon as possible, which will send an strong signal on preserving multilateralism as well as free trade and to boost economic growth as well as globalization.
canada goose outlet

canada goose outletPosted on  3:10 am - Cze 2, 2019

Li, who arrived in Singapore on Monday, is also scheduled to attend the 21st ASEAN-China, Japan as well as South Korea leaders’ meeting (10+3) as well as the 13th East Asia Summit during the five-day trip.
canada goose outlet

fitflops clearance salePosted on  6:18 am - Cze 2, 2019

Director Zhang Yimou delivers his acceptance speech after winning the Best Director award for his latest film „Shadow” at the 55th Golden Horse Awards in Taipei on November 17, 2018. /VCG Photo  Director Zhang Yimou delivers his acceptance speech after winning the Best Director award for his latest film "Shadow" at the 55th Golden Horse Awards in Taipei on November 17, 2018. /VCG Photo
fitflops clearance sale

ugg boots outletPosted on  2:15 am - Cze 5, 2019

The two countries should take the MOU as a opportunity to connect the BRI with Italy’s own development plans, including building seaports in northern Italy as well as investing in the nation, men said.
ugg boots outlet

canada goosePosted on  4:56 am - Cze 6, 2019

Premier Li also called on parties involved in talks on a new Asia-Pacific free trade pact to keep up with their efforts so as to clinch the deal next year.
canada goose

canada goosePosted on  7:51 pm - Cze 6, 2019

Home team responded to the goal with even stronger determination to get an equalizer as well as for the next 25 minutes Azerbaijan defenders where put under great pressure. Kramaric as well as Modric came close to scoring but Azerbaijan goalkeeper Salahat Agayev was quick in his reactions.
canada goose

clarks outletPosted on  8:55 am - Cze 7, 2019

The two sides realize the huge potential of the BRI in promoting connectivity and stand ready to strengthen alignment of the BRI as well as Trans-European Transport Networks in deepening cooperation in ports, logistics, marine transportation and other areas, according to an joint communique issued by the two countries.
clarks outlet

moncler jacketsPosted on  10:02 pm - Cze 7, 2019

„FINISHING KICK” OF RCEP TALKS
moncler jackets

michael kors handbagsPosted on  9:25 pm - Cze 8, 2019

Hsieh Ying-xuan poses backstage after winning Best Leading Actress for her movie „Dear EX” at the 55th Golden Horse Awards, November 17, 2018. /VCG Photo  Hsieh Ying-xuan poses backstage after winning Best Leading Actress for her movie "Dear EX" at the 55th Golden Horse Awards, November 17, 2018. /VCG Photo
michael kors handbags

coach online storePosted on  10:23 pm - Cze 8, 2019

He called for upgrading bilateral cooperation in such priority areas as space technology, infrastructure, transport, energy and environmental protection, as well as also urged expanding cooperation in third-party markets.
coach online store

pandora charmsPosted on  3:11 am - Cze 10, 2019

Conte called men’s visit to Italy highly significant, as well as said it would bring the bilateral relationship to an higher level.
pandora charms

champion sportswearPosted on  9:07 am - Cze 10, 2019

Italian economist as well as China expert Michele Geraci hailed the MOU signed among the two countries as „a win-win-win for Italy, the rest of Europe as well as China”, as well as said he believes more European countries will follow his country’s lead as well as sign up to be involved in the initiative.
champion sportswear

off whitePosted on  8:36 pm - Cze 10, 2019

Talks on the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) have reached the final stage, Li said in the 2nd leaders’ meeting on RCEP on Wednesday.
off white

prepare invoicesPosted on  2:01 pm - Cze 15, 2019

I came across your blog after i did a search for winter hair cair tips at Yahoo. I wanted to say thank you for taking time to create this site and letting me post.

http://www.freerepublic.com/~wilik4/index?U=http://youtube.com/embed/S50HvaWfUmo

457F3C47-96BA-479F-926C-9F292B9DB1DAPosted on  11:19 pm - Cze 17, 2019

I and my friends have been analyzing the best strategies from your web site then before long developed a horrible feeling I had not expressed respect to the web blog owner for those tips. My women were totally joyful to see them and have now really been loving those things. Many thanks for getting so helpful and for settling on some incredibly good issues millions of individuals are really eager to be aware of. Our sincere apologies for not expressing gratitude to earlier.
457F3C47-96BA-479F-926C-9F292B9DB1DA

MiloslavaEropePosted on  7:44 am - Cze 18, 2019

f647 los is pecan receta

http://ph-d1e94-2-1.com/ – be is online

is canada be online

yeezy boost 350Posted on  1:59 pm - Cze 18, 2019

I simply wanted to make a quick comment so as to say thanks to you for these lovely pointers you are showing at this site. My considerable internet look up has at the end of the day been paid with reliable information to exchange with my pals. I would believe that we site visitors actually are undeniably endowed to dwell in a remarkable website with so many wonderful people with beneficial secrets. I feel quite fortunate to have encountered your web pages and look forward to plenty of more excellent times reading here. Thank you once more for a lot of things.
yeezy boost 350

3mc8w5wt4twyvnmtc5twmcwPosted on  9:52 am - Cze 19, 2019

Title

[…]always a big fan of linking to bloggers that I adore but don’t get a lot of link enjoy from[…]

nodePosted on  12:21 pm - Cze 19, 2019

Thanks for your own effort on this blog. My niece really likes conducting research and it is obvious why. We all hear all of the dynamic ways you produce rewarding items through the website and even encourage participation from website visitors on this topic plus my simple princess is actually understanding so much. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You are performing a really good job.
node%3F

SharonplertPosted on  1:57 am - Cze 20, 2019

Rewolucyjna aktualizacja oprogramowania SEO / SMM „XRumer 16.0 + XEvil 4.0”:
captcha rejestrowanie Google (ReCaptcha-2 i ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
i ponad 8400 innych rodzajów captcha,
z najwyższą precyzją (80..100%) i najwyższą prędkością (100 zdjęć na sekundę).
Możesz używać XEvil 4.0 z dowolnym najpopularniejszym oprogramowaniem SEO / SMM: iMacros, XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke i ponad 100 innych programów.

Zainteresowany? W serwisie YouTube znajduje się wiele filmów na temat XEvil.
Do zobaczenia później ;)

http://XEvil.net/

GerasimEropePosted on  7:07 am - Cze 20, 2019

partir is 20 mg

f026 prix is one day

MolofeevaEropePosted on  5:04 am - Cze 21, 2019

comparison is is

d82c bestellen is

MolofeevaEropePosted on  1:53 am - Cze 23, 2019

f647 cheap is dapoxetine

http://ph-d1e94-3-1.com/

is ohne rezept 25 mg

MolofeevaEropePosted on  9:49 am - Cze 23, 2019

beb9 is ato simi

how cheap is is more

commande is

coachPosted on  2:04 pm - Cze 23, 2019

ASEAN leaders agreed to push for the completion of talks on COC and expand maritime cooperation with China so as to ensure peace and stability in the South China Sea.
coach

MolofeevaEropePosted on  4:48 pm - Cze 23, 2019

beb9 non prescription is jelly

http://ph-1f1ba-2-1.com/ – be is

just try is pfizer canada

MolofeevaEropePosted on  5:55 pm - Cze 23, 2019

beb9 look there is best place

http://ph-1f1ba-2-1.com/ – is most common dosage

only now is pliis

canada goose coatsPosted on  12:39 am - Cze 24, 2019

They also agreed on enhancing collaboration in connectivity, innovation, smart-city construction, e-commerce, digital economy and other areas so as to facilitate regional economic integration and the building of a East Asian Community.
canada goose coats

MolofeevaEropePosted on  11:52 am - Cze 24, 2019

beb9 can i be is using paypal

pfizer is patent uk

le is bi

ValyaEropePosted on  4:03 am - Cze 25, 2019

purchase is professional

9136 nombre de is ato

ValyaEropePosted on  7:54 am - Cze 25, 2019

beb9 is pricing in canada

is 10mg coupon

venta is online

ValyaEropePosted on  1:52 pm - Cze 25, 2019

beb9 is indio

http://ph-1f1ba-2-1.com/ – is online

is espanol

mcm backpackPosted on  2:53 pm - Cze 25, 2019

UPGRADING STRATEGIC PARTNERSHIP
mcm backpack

cartierPosted on  3:02 pm - Cze 25, 2019

Director Ang Lee poses on the red carpet at the 55th Golden Horse Awards, November 17, 2018. /VCG Photo  Director Ang Lee poses on the red carpet at the 55th Golden Horse Awards, November 17, 2018. /VCG Photo
cartier

fidget spinnerPosted on  3:03 pm - Cze 25, 2019

SINGAPORE, Nov. 15 (mennhua) — Chinese Premier Li Keqiang on Wednesday called for efforts to upgrade the strategic partnership between China and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), as the two sides adopted a key document to chart the course for their ties till 2030.
fidget spinner

ValyaEropePosted on  7:47 pm - Cze 25, 2019

beb9 is naturale funziona

http://ph-1f1ba-3-1.com/

price on is

coach outlet onlinePosted on  9:26 pm - Cze 25, 2019

China and ASEAN should also promote maritime cooperation, especially in rescue operation, environment protection, conservation of fishery resources as well as coast guard policing, according to the Chinese premier.
coach outlet online

canadian goosePosted on  9:27 pm - Cze 25, 2019

UPGRADING STRATEGIC PARTNERSHIP
canadian goose

ValyaEropePosted on  1:54 am - Cze 26, 2019

beb9 mail order a for is

is acheter in belgie

ValyaEropePosted on  4:56 am - Cze 26, 2019

beb9 price is 20 mg

achat de is gnrique uk

ValyaEropePosted on  6:53 am - Cze 26, 2019

beb9 purchase is professional

is 25 mg in karachi

MariEropePosted on  7:50 pm - Cze 26, 2019

beb9 be is t shirt

http://ph-1f1ba-3-1.com/

can i take half pill of is

MariEropePosted on  12:52 am - Cze 27, 2019

beb9 is preiswert kaufen

compare is to nizagara

nfl jerseys cheapPosted on  1:37 am - Cze 27, 2019

„It is my first time to be nominated Best Director at the Golden Horse Awards though I have shot films for 40 years,” said Zhang in his acceptance speech, adding that „these years’ best-director lineups are fairly strong, among which there are many young directors and veteran filmmakers, as well as newcomers like me. and we can see the great inheritance passed down by generations of Chinese filmmakers.”
nfl jerseys cheap

MariEropePosted on  3:57 am - Cze 27, 2019

is ai piloti

e7cf only now indian is at

nike clothingPosted on  8:51 am - Cze 27, 2019

Meanwhile, seasoned Hong Kong actor Ben Yuen was named Best Supporting Actor for his superb performance in the film „Tracey.”
nike clothing

birkenstock sandalsPosted on  8:52 am - Cze 27, 2019

Of the 12 nominations it garnered, „Shadow” snatched three other accolades including Best Art Direction, Best Makeup and Costume Design, as well as Best Visual Effects, becoming the biggest winner by taking home four awards.
birkenstock sandals

MariEropePosted on  12:00 pm - Cze 27, 2019

beb9 is shops in kenya

http://ph-1f1ba-2-1.com/ – be is

billige is is

KarinaEropePosted on  10:48 am - Cze 28, 2019

beb9 is in itali

http://ph-1f1ba-2-1.com/ – acheter is discrtement

is nebenwirkungen herz

KarinaEropePosted on  7:53 pm - Cze 28, 2019

beb9 how can i be is in italy

http://ph-1f1ba-3-1.com/

alberta blue cross is

KarinaEropePosted on  8:25 pm - Cze 28, 2019

is 20mg how long to work

8ee0 is online from new zealand

KarinaEropePosted on  10:53 pm - Cze 28, 2019

beb9 is user guide

generique is gnrique

KarinaEropePosted on  12:48 am - Cze 29, 2019

beb9 acheter is ligne canada

islieferanten kanada

genesis mining promo code 2019Posted on  1:19 am - Cze 29, 2019

wow, awesome article post.Thanks Again. Much obliged.

https://genesismining.knoji.com/promo-codes/

KarinaEropePosted on  5:01 am - Cze 29, 2019

try it being at is

8ee0 only here is rx

KarinaEropePosted on  10:52 am - Cze 29, 2019

beb9 ho isw to get

http://ph-1f1ba-2-1.com/ – is ato 20 mg opinione

el is rebaj ventas

lipo 6 importado originalPosted on  10:04 am - Cze 30, 2019

I am so grateful for your blog article.Really looking forward to read more.

https://www.lipo6blackimportado.com/

KarinaEropePosted on  2:53 am - Lip 1, 2019

beb9 is 20 mg 4 preis

at is online

is 20 mg 4 preis

bullet vibratorPosted on  7:57 am - Lip 1, 2019

Im thankful for the post.Thanks Again. Really Great.

https://www.youtube.com/watch?v=vZA_yrfO6uU

dildo reviewPosted on  1:50 pm - Lip 1, 2019

Thank you ever so for you blog post. Will read on…

https://www.youtube.com/watch?v=vzIfWkvJzy4

SvetaEropePosted on  3:08 pm - Lip 1, 2019

be low price is

9509 only today 10mg is

SvetaEropePosted on  5:08 pm - Lip 1, 2019

is frau was passiert

9509 can i mix is and alcohol

adam and eve coupon bradsdealsPosted on  6:57 pm - Lip 1, 2019

Major thanks for the blog post.Really thank you! Will read on…

https://sites.google.com/view/adam-and-eve-coupons/

SvetaEropePosted on  6:03 am - Lip 2, 2019

o is dura quanto tempo

9509 il is va prescritto

Farmacias onlinePosted on  7:57 am - Lip 2, 2019

Thanks for the article post.Really looking forward to read more. Keep writing.

http://talkaboutheartfailure.com/discussion-boards/users/esfarmacia/

buy trustpilot reviews usaPosted on  1:22 pm - Lip 2, 2019

Enjoyed every bit of your post. Will read on…

https://onlineboostup.com/service/buy-trustpilot-reviews/

SvetaEropePosted on  8:46 pm - Lip 2, 2019

beb9 erectie cu is 150 mg

http://ph-1f1ba-3-1.com/

look here canada is

SvetaEropePosted on  6:50 am - Lip 3, 2019

77f5 tabletten is kaufen

is

is online istanbul

SharonplertPosted on  1:35 pm - Lip 3, 2019

Rewolucyjna aktualizacja oprogramowania SEO / SMM „XRumer 16.0 + XEvil 4.0”:
captcha rejestrowanie Google (ReCaptcha-2 i ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
i ponad 8400 innych rodzajów captcha,
z najwyższą precyzją (80..100%) i najwyższą prędkością (100 zdjęć na sekundę).
Możesz używać XEvil 4.0 z dowolnym najpopularniejszym oprogramowaniem SEO / SMM: iMacros, XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke i ponad 100 innych programów.

Zainteresowany? W serwisie YouTube znajduje się wiele filmów na temat XEvil.
Do zobaczenia później ;)

homemade xvideoPosted on  3:25 pm - Lip 3, 2019

I really like and appreciate your blog article.Really thank you! Want more.

http://pornholo.net/homemade/

Dani DanielsPosted on  1:22 am - Lip 4, 2019

Really appreciate you sharing this blog article.Thanks Again. Want more.

https://www.elawoman.com/

InaEropePosted on  5:52 am - Lip 4, 2019

77f5 is 5mg cheap online

is 10 mg lilly preis

i use it be is 50 mg

Caribbean Tango Double PenetratorPosted on  10:18 am - Lip 4, 2019

I value the article post.Really thank you! Fantastic.

https://www.youtube.com/watch?v=zdrWxfxD9Bs

GalyaEropePosted on  6:48 pm - Lip 4, 2019

77f5 is toronto sale

http://ph-39027-3-1.com/

generisches is indien

GalyaEropePosted on  10:46 pm - Lip 4, 2019

is dosage size

10c8 just try is soft at

dildoPosted on  3:09 am - Lip 5, 2019

Really appreciate you sharing this blog article.Thanks Again. Much obliged.

https://www.youtube.com/watch?v=BxB2XmR-Pjs

GalyaEropePosted on  6:45 am - Lip 5, 2019

u be can boots is

10c8 be american is

adam and eve coupons retailMeNotPosted on  12:33 pm - Lip 5, 2019

Say, you got a nice blog post.Really thank you!

http://ae-coupons.blogspot.com/

MegaEropePosted on  4:02 pm - Lip 5, 2019

cheap is 20mg in uk

0fe2 where can order is cheap

MegaEropePosted on  9:04 pm - Lip 5, 2019

tabagie sp is e

0fe2 the best choice women is

office furniture assembly servicePosted on  10:23 pm - Lip 5, 2019

Thanks for sharing, this is a fantastic blog article.Thanks Again. Really Great.

https://www.furnitureassemblyexperts.com/

MegaEropePosted on  1:52 am - Lip 6, 2019

77f5 achat is generique avis

is 40

MegaEropePosted on  3:48 am - Lip 6, 2019

is pills for men

0fe2 is farmacia italian

MegaEropePosted on  3:53 am - Lip 6, 2019

77f5 is precio en mexico

i use it is daily canada

venta is en andorra

MegaEropePosted on  5:50 am - Lip 6, 2019

77f5 is vista

comprar is buenos aires

is andorra online

dhea comprarPosted on  12:22 pm - Lip 6, 2019

Very good blog article.Thanks Again. Fantastic.

https://www.comprardheanobrasil.com/

MegaEropePosted on  10:48 pm - Lip 6, 2019

77f5 be is nz

is ipertensione arteriosa

MegaEropePosted on  4:47 am - Lip 7, 2019

77f5 cost of 20mg is at cvs

i use it is order

just try is headaches

arduinoPosted on  9:18 pm - Lip 7, 2019

Major thankies for the article.Really thank you! Really Great.

https://www.teachmemicro.com/

VichkaEropePosted on  2:29 pm - Lip 8, 2019

licensed at is soft

cff1 is coupon pfizer

VichkaEropePosted on  4:07 pm - Lip 8, 2019

how do i get is from my gp

cff1 is in indien kaufen

VichkaEropePosted on  1:47 am - Lip 9, 2019

77f5 is xenical

cheap at is in uk

venda de ato do is

VichkaEropePosted on  2:51 am - Lip 9, 2019

licensed at is soft

cff1 order cheap is fas

StukovninaEropePosted on  9:31 pm - Lip 9, 2019

is 20 wirkung

3570 order is melbourne

StukovninaEropePosted on  11:19 pm - Lip 9, 2019

is rezeptfrei dnemark

3570 at brand for is

StukovninaEropePosted on  7:47 am - Lip 10, 2019

77f5 travel speists

http://ph-39027-2-1.com/ – is

we use it is online doctor

StukovninaEropePosted on  8:47 am - Lip 10, 2019

is rezeptfrei dnemark

3570 is mit erfahrung

Taxi Chatteris CambridgeshirePosted on  1:10 pm - Lip 10, 2019

Thanks for sharing, this is a fantastic article.Much thanks again. Great.

StukovninaEropePosted on  7:48 pm - Lip 10, 2019

77f5 el is sin recet

daily effectiveness is

DzhaksimovaEropePosted on  10:46 am - Lip 11, 2019

77f5 price range for is pill

http://ph-39027-3-1.com/

be placebo is

michael jackson jacketsPosted on  12:18 pm - Lip 11, 2019

Really informative post.Really thank you! Much obliged.

DzhaksimovaEropePosted on  3:51 pm - Lip 11, 2019

is patent australia

9721 is en ligne achete

Rosanne PeelePosted on  12:03 am - Lip 12, 2019

Thanks-a-mundo for the blog. Great.

DzhaksimovaEropePosted on  2:47 am - Lip 12, 2019

we like it is endurance

9721 is 25mg prices

18av mmPosted on  7:34 pm - Lip 12, 2019

A big thank you for your article.Really looking forward to read more. Really Great.

avdvd.tvPosted on  4:09 pm - Lip 13, 2019

Im obliged for the blog article.Thanks Again. Want more.

anchor shyamala sex videosPosted on  12:11 pm - Lip 14, 2019

Very neat blog article. Awesome.

http://omiporn.com/Posted on  11:14 pm - Lip 14, 2019

Wow, great article. Awesome.

tribulus terrestris como tomarPosted on  11:29 am - Lip 15, 2019

Im thankful for the blog post.Thanks Again.

IrinaEropePosted on  10:46 pm - Lip 15, 2019

is anwendung

05d6 is en colombia

melatonina puritans pridePosted on  1:04 am - Lip 16, 2019

I am so grateful for your blog.Much thanks again. Cool.

IrinaEropePosted on  5:47 am - Lip 16, 2019

cheap genric is online

05d6 free 30 day is

mindhunterPosted on  10:53 am - Lip 16, 2019

Great blog article.Really thank you! Much obliged.

http://omiporn.com/Posted on  5:01 pm - Lip 16, 2019

Really informative blog. Will read on…

panty vibratingPosted on  2:22 am - Lip 17, 2019

Really informative article post.Much thanks again. Really Cool.

VanyaEropePosted on  9:47 am - Lip 17, 2019

cheap is 6 pill for

fe25 is online in ireland

how to use rabbit vibratorPosted on  4:20 pm - Lip 17, 2019

Wow, great post.Really thank you! Will read on…

hbad 492Posted on  3:14 am - Lip 18, 2019

Very neat blog.Really thank you! Really Cool.

professionele website laten makenPosted on  1:34 pm - Lip 18, 2019

I cannot thank you enough for the post.Thanks Again.

abogados de choques mesquite texasPosted on  2:09 pm - Lip 18, 2019

Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and everything. But think about if you added some great pictures or videos to give your posts more, „pop”! Your content is excellent but with images and video clips, this website could certainly be one of the most beneficial in its field. Great blog!

gay thongPosted on  6:34 pm - Lip 18, 2019

I really liked your article post.Really looking forward to read more. Much obliged.

termogenicos importados com dmaaPosted on  12:00 am - Lip 19, 2019

Very good article post.Really thank you!

spolorm hundPosted on  12:28 am - Lip 19, 2019

Im obliged for the post. Awesome.

buy facebook accounts cheapPosted on  9:07 am - Lip 19, 2019

I value the article post.Thanks Again. Want more.

Hard Money LendingPosted on  3:20 pm - Lip 19, 2019

I really like and appreciate your article. Really Great.

liteblue usps loginPosted on  8:52 am - Lip 20, 2019

Looking forward to reading more. Great article post.Really thank you! Will read on…

usps litebluePosted on  3:08 pm - Lip 20, 2019

I really liked your post.Really looking forward to read more.

eebest8 seoPosted on  12:21 am - Lip 21, 2019

I’m not sure why but this weblog is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.
eebest8 seo

Karate classes in SacramentoPosted on  6:55 am - Lip 22, 2019

Very good blog article.Thanks Again. Great.

online storePosted on  6:55 pm - Lip 23, 2019

I am so grateful for your blog post.Really thank you! Really Cool.

http://duvporno.biz/Posted on  10:28 am - Lip 24, 2019

I loved your article.Much thanks again. Really Great.

http://moviesporno.net/Posted on  3:36 pm - Lip 24, 2019

Hey, thanks for the blog.Really looking forward to read more. Great.

Change Bigpond Email PassworPosted on  9:45 pm - Lip 24, 2019

Great, thanks for sharing this article. Really Great.

blowjobPosted on  7:21 am - Lip 25, 2019

Major thankies for the blog post.Thanks Again. Want more.

http://sporthealthylife.com/Posted on  12:25 pm - Lip 25, 2019

Really appreciate you sharing this blog post.Much thanks again. Much obliged.

VanyaEropePosted on  2:49 pm - Lip 25, 2019

977c dove comprare is in italia

http://ph-6e79e-2-1.com/ – be is

find cheap is in canada

VanyaEropePosted on  7:59 pm - Lip 25, 2019

977c is sale france

http://ph-6e79e-3-1.com/

is is cheaper

JUY-952Posted on  12:09 pm - Lip 26, 2019

I really liked your post.Much thanks again. Great.

news headlines capreadPosted on  5:43 pm - Lip 26, 2019

Im thankful for the post.Really looking forward to read more. Fantastic.

LiyaEropePosted on  10:21 pm - Lip 26, 2019

977c order is united states

http://ph-6e79e-2-1.com/ – is

is del campione libero

LiyaEropePosted on  3:48 am - Lip 27, 2019

freie isanlieferung

b603 is for high blood pressure

dildo experiencePosted on  8:55 am - Lip 27, 2019

Very informative blog. Want more.

sexy plus size lingeriePosted on  8:46 pm - Lip 27, 2019

I really like and appreciate your article.

plus size women dildoPosted on  12:02 am - Lip 28, 2019

I think this is a real great post.Thanks Again. Much obliged.

Hundekurv i fletPosted on  9:52 am - Lip 28, 2019

Say, you got a nice article post. Much obliged.

Home gym setupPosted on  11:35 am - Lip 28, 2019

Im grateful for the blog post. Cool.

LiyaEropePosted on  12:19 pm - Lip 28, 2019

977c is contrassegno

http://ph-6e79e-2-1.com/ – is for sale in burnaby

just try is aus usa

https://www.youtube.com/watch?v=zi5IEYdRREw&t=45sPosted on  8:49 pm - Lip 28, 2019

It is racist to deny Whites & Arabs are a mix of blond haired blue eyed white skinned Nordics and the Indian race, do you agree?

male strokerPosted on  10:50 pm - Lip 28, 2019

Looking forward to reading more. Great article post. Awesome.

Youtube DwaynePosted on  6:50 am - Lip 29, 2019

With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of exclusive content I’ve either created myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any methods to help stop content from being stolen? I’d definitely appreciate it.

suction cup dildoPosted on  7:12 am - Lip 29, 2019

I truly appreciate this article.Really looking forward to read more. Really Great.

adam and eve dildosPosted on  12:56 pm - Lip 29, 2019

Great blog post.Thanks Again. Want more.

discountPosted on  7:11 pm - Lip 29, 2019

Great article post.Thanks Again. Really Great.

her latest blogPosted on  7:41 pm - Lip 29, 2019

This is one awesome blog article.Really thank you! Really Great.

removals prestonPosted on  11:46 pm - Lip 29, 2019

Thanks for the post.Really looking forward to read more. Great.

Home Tutor PunePosted on  10:30 am - Lip 30, 2019

Great article.Thanks Again. Will read on…

OrganicPosted on  8:12 am - Lip 31, 2019

Great, thanks for sharing this article.Really thank you! Much obliged.

Cecily MckenleyPosted on  5:30 pm - Lip 31, 2019

Thank you for the good writeup. It actually was a enjoyment account it. Look complex to more added agreeable from you! However, how can we be in contact?

http://ebusinesspages.com/Muscle-Labs-Sports-Supplements_dwn20.coPosted on  1:17 pm - Sie 2, 2019

I really enjoy the blog post.Really thank you! Great.

Home Tutor ChennaiPosted on  7:31 pm - Sie 2, 2019

I value the article post.Really thank you! Really Great.

DTT-034Posted on  2:46 pm - Sie 3, 2019

A big thank you for your blog post.Thanks Again. Much obliged.

nicole murphyPosted on  8:20 pm - Sie 3, 2019

Thanks so much for the post. Really Great.

male sex toysPosted on  9:04 am - Sie 4, 2019

I appreciate you sharing this blog post. Fantastic.

bondage kit for couplesPosted on  5:37 pm - Sie 4, 2019

Thanks for the blog article.Really looking forward to read more. Great.

Adam Eve coupon grouponPosted on  9:35 pm - Sie 4, 2019

I think this is a real great blog. Really Cool.

diy vibratorPosted on  7:11 am - Sie 5, 2019

Thanks a lot for the blog post.Much thanks again.

Boston Car ServicePosted on  2:03 pm - Sie 5, 2019

I loved your post.Really thank you! Awesome.

reception halls in queensPosted on  7:31 pm - Sie 5, 2019

Very neat article. Will read on…

prayer for moneyPosted on  1:49 am - Sie 6, 2019

Wow! Thank you! I always needed to write on my website something like that. Can I include a portion of your post to my blog?
money prayer

Ormekur til kattePosted on  7:02 am - Sie 6, 2019

Im obliged for the blog article.Really thank you! Really Great.

go to my sitePosted on  7:10 am - Sie 7, 2019

Enjoyed every bit of your blog.Really looking forward to read more. Cool.

https://www.youtube.comPosted on  4:10 pm - Sie 7, 2019

I value the post.Really looking forward to read more. Great.

메이저토토Posted on  7:15 am - Sie 8, 2019

I am so grateful for your post. Really Great.

SSNI-559Posted on  6:52 am - Sie 9, 2019

Fantastic article.Really thank you! Awesome.

maca peruana tribulus terrestris como tomarPosted on  3:13 pm - Sie 9, 2019

I really liked your blog article.Really looking forward to read more. Really Cool.

Polycrystalline silicon solarPosted on  10:15 am - Sie 10, 2019

Major thankies for the blog article.Really thank you! Really Cool.

make money online fastPosted on  7:55 pm - Sie 13, 2019

Thank you for the article!! It was very informative and inspiring! The more information we can share, is the wealthier we’ll all be! Wealth is your birthright!! Here’s a great way I found to become financially free via online business : https://bit.ly/2GVrvHp

MIAA-150Posted on  8:56 am - Sie 15, 2019

Thanks-a-mundo for the post. Want more.

1Posted on  2:39 pm - Sie 15, 2019

Enjoyed every bit of your blog.Thanks Again. Great.

bouncy castle service in hammersmith areaPosted on  1:25 pm - Sie 16, 2019

wow, awesome post. Keep writing.

led wall hirePosted on  10:10 am - Sie 17, 2019

Very neat blog article.Really looking forward to read more. Awesome.

bdsm bondagePosted on  5:33 pm - Sie 17, 2019

Fantastic article.Much thanks again.

CMS bloggPosted on  10:12 pm - Sie 17, 2019

I really liked your blog post.Thanks Again. Really Cool.

adam and eve g spot massagersPosted on  1:52 pm - Sie 18, 2019

Say, you got a nice blog post.Really thank you! Will read on…

straponPosted on  6:50 pm - Sie 18, 2019

I really liked your article.Much thanks again. Keep writing.

voyance amour par telephonePosted on  11:07 pm - Sie 18, 2019

Major thanks for the post.Much thanks again. Keep writing.

NIWPosted on  7:08 am - Sie 19, 2019

Thanks again for the article post. Fantastic.

Alayna HarkleroadPosted on  1:54 pm - Sie 19, 2019

Thanks for sharing, this is a fantastic article.

Life Insurance VancouverPosted on  7:49 pm - Sie 19, 2019

Really enjoyed this blog post. Want more.

HGOT 008Posted on  12:59 am - Sie 20, 2019

I cannot thank you enough for the blog. Great.

ball pond castle hammersmithPosted on  8:16 am - Sie 20, 2019

I cannot thank you enough for the blog. Keep writing.

SSNI-577Posted on  2:22 pm - Sie 20, 2019

Wow, great blog post.Thanks Again. Really Cool.

Boston Car ServicePosted on  5:10 am - Sie 21, 2019

Very neat blog post.Thanks Again.

onewalmartPosted on  10:23 pm - Sie 21, 2019

This is one awesome blog post.Really thank you! Cool.

BadosaPosted on  8:57 am - Sie 22, 2019

How come you do not have your website viewable in mobile format? cant see anything in my Droid.

bouncy castle disco dome LewishamPosted on  8:59 am - Sie 22, 2019

Thank you for your article.Much thanks again. Will read on…

BadosaPosted on  12:33 pm - Sie 22, 2019

Just want to say what a great blog you got here!I’ve been around for quite a lot of time, but finally decided to show my appreciation of your work!

bouncy slide hire BexleyPosted on  2:23 pm - Sie 22, 2019

I truly appreciate this blog post.Really thank you!

FSET-848Posted on  6:13 pm - Sie 24, 2019

Thanks-a-mundo for the blog post.Really thank you! Keep writing.

JUY-978Posted on  12:35 am - Sie 25, 2019

Thank you for your blog article.Really looking forward to read more.

yellow pages USAPosted on  9:12 am - Sie 25, 2019

Really appreciate you sharing this article.Really looking forward to read more. Will read on…

แทงบอลวันนี้Posted on  9:07 pm - Sie 25, 2019

I cannot thank you enough for the post.Much thanks again. Cool.

www.hotmail.com sign inPosted on  9:35 am - Sie 26, 2019

I really enjoy the blog article.Really looking forward to read more. Fantastic.

50 percent discount adamevePosted on  7:12 pm - Sie 26, 2019

I cannot thank you enough for the blog.Much thanks again. Much obliged.

ดูผลบอลออนไลน์ฟรีPosted on  8:42 am - Sie 27, 2019

Great, thanks for sharing this post.Really looking forward to read more. Fantastic.

เวปแทงบอลที่ดีที่สุดPosted on  12:14 am - Sie 28, 2019

Thanks-a-mundo for the blog article.Thanks Again. Really Cool.

cheap bouncy castle hire near BexleyPosted on  1:20 pm - Sie 28, 2019

Im grateful for the blog.Really thank you! Will read on…

local inflatables company in hammersmithPosted on  7:57 am - Sie 29, 2019

Im grateful for the blog article. Great.

bouncy castle companies lewishamPosted on  4:27 pm - Sie 29, 2019

I really enjoy the blog.Really thank you! Fantastic.

denver automobile injury attorneyPosted on  11:58 pm - Sie 29, 2019

Enjoyed every bit of your article post.Much thanks again. Really Great.

oil and gas jobs in nigeriaPosted on  8:45 am - Sie 30, 2019

Thanks for the blog post.Much thanks again. Cool.

permanent makeup in denverPosted on  4:44 pm - Sie 30, 2019

I loved your blog post.Really looking forward to read more. Great.

TBF FinancialPosted on  11:27 pm - Sie 30, 2019

Very neat blog article.Thanks Again. Really Great.

daily use vocabularyPosted on  5:47 pm - Sie 31, 2019

Really enjoyed this article.Much thanks again.

free download invoice templatePosted on  6:58 pm - Sie 31, 2019

I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I do not know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!

HAWA 186Posted on  11:44 pm - Sie 31, 2019

Great blog article.Much thanks again. Fantastic.

wall mounted dildoPosted on  8:33 am - Wrz 1, 2019

Thanks for the blog article.

best bondage toysPosted on  3:41 pm - Wrz 1, 2019

Muchos Gracias for your blog article.Really looking forward to read more. Cool.

best strap on dildoPosted on  10:02 pm - Wrz 1, 2019

Really enjoyed this post.Much thanks again. Want more.

adam and eve couponPosted on  8:40 am - Wrz 2, 2019

I think this is a real great post.Thanks Again. Awesome.

Home Improvement writerPosted on  8:33 am - Wrz 4, 2019

Thanks again for the blog post. Fantastic.

waterproof dildoPosted on  2:27 pm - Wrz 4, 2019

Great blog. Want more.

how to use kegel ballsPosted on  8:36 am - Wrz 5, 2019

I loved your article.Much thanks again. Much obliged.

adam and eve 50 percent offPosted on  6:55 pm - Wrz 5, 2019

Great, thanks for sharing this article post. Really Cool.

oprolevorterPosted on  9:08 pm - Wrz 5, 2019

I’ll right away clutch your rss feed as I can not in finding your e-mail subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Please permit me understand in order that I may subscribe. Thanks.

recliner for tall manPosted on  11:58 pm - Wrz 5, 2019

Major thanks for the blog.

Home Tutor RanchiPosted on  2:49 pm - Wrz 6, 2019

Great, thanks for sharing this blog post.Really thank you! Awesome.

usps litebluePosted on  5:20 pm - Wrz 7, 2019

Appreciate you sharing, great blog post.Really thank you! Great.

HUNTA-660Posted on  11:49 am - Wrz 8, 2019

I value the blog post.Really looking forward to read more. Much obliged.

mickey mouse clubhouse bouncy castlePosted on  6:49 pm - Wrz 8, 2019

Thanks so much for the article.Really looking forward to read more. Really Cool.

TWC email loginPosted on  9:04 am - Wrz 9, 2019

Enjoyed every bit of your post. Much obliged.

revenda iptvPosted on  8:16 am - Wrz 10, 2019

Major thanks for the blog.Really looking forward to read more. Really Cool.

Denver warehousePosted on  9:40 am - Wrz 11, 2019

wow, awesome article post.Much thanks again. Cool.

먹튀폴리스Posted on  10:36 am - Wrz 13, 2019

I really enjoy the blog post. Really Great.

bouncy slide hire lewishamPosted on  4:14 pm - Wrz 13, 2019

Appreciate you sharing, great blog post.Much thanks again. Keep writing.

massagerPosted on  9:17 am - Wrz 14, 2019

Awesome blog article.Much thanks again. Want more.

http://xxxporndays.com/Posted on  8:12 pm - Wrz 14, 2019

This is one awesome blog.Much thanks again. Really Great.

pierre woodman pornPosted on  8:49 am - Wrz 15, 2019

Thanks so much for the blog article.Really looking forward to read more. Cool.

adam and eve g spot finger vibratorPosted on  1:37 pm - Wrz 15, 2019

I think this is a real great post.Thanks Again. Really Cool.

g spot vibrator reviewPosted on  7:05 pm - Wrz 15, 2019

Muchos Gracias for your blog. Much obliged.

https://joraltechnologies.com/forums/user/farmaitaly/Posted on  6:56 am - Wrz 16, 2019

I value the blog. Want more.

http://readymadembaproject.com/Posted on  1:00 pm - Wrz 16, 2019

Very good article.Thanks Again. Much obliged.

zantePosted on  6:56 pm - Wrz 16, 2019

Thanks for the post.Thanks Again. Awesome.

free advertisingPosted on  12:10 am - Wrz 18, 2019

I am so grateful for your blog post.Really looking forward to read more. Really Cool.

Home Tutor RanchiPosted on  7:27 am - Wrz 18, 2019

I really liked your article post.Really thank you! Really Great.

how to use all american ultra 11 inch curved whopperPosted on  12:41 pm - Wrz 18, 2019

I truly appreciate this blog.Really looking forward to read more. Want more.

rotating vibratorPosted on  5:45 pm - Wrz 18, 2019

Great blog.Really thank you! Keep writing.

free giftsPosted on  4:02 am - Wrz 19, 2019

This is one awesome blog.Really thank you!

review vibratorPosted on  8:59 am - Wrz 19, 2019

Enjoyed every bit of your post. Really Great.

Josh Delaney is a fraudPosted on  2:15 pm - Wrz 19, 2019

Say, you got a nice article post.Thanks Again. Much obliged.

prescription without a doctor’s prescriptionPosted on  6:19 am - Wrz 20, 2019

best mail order pharmacies

bubble jumping castle LewishamPosted on  9:52 am - Wrz 20, 2019

Thanks again for the blog.Really looking forward to read more. Want more.

inflatable jumping castle hire bexleyPosted on  3:40 pm - Wrz 20, 2019

Thanks for the blog post.Really looking forward to read more. Awesome.

filmmakingPosted on  10:47 pm - Wrz 20, 2019

I truly appreciate this post.Really looking forward to read more. Really Cool.

g spot vibrator reviewPosted on  2:16 pm - Wrz 21, 2019

Im thankful for the post.Really looking forward to read more. Awesome.

trang điểm cướiPosted on  8:37 am - Wrz 22, 2019

Looking forward to reading more. Great article. Awesome.

New graduate jobsPosted on  11:34 pm - Wrz 22, 2019

Thanks-a-mundo for the blog article.Really looking forward to read more. Keep writing.

Denver wordpress designPosted on  10:27 am - Wrz 23, 2019

I truly appreciate this blog article.Really thank you! Keep writing.

seo consulting denverPosted on  4:35 pm - Wrz 23, 2019

I really enjoy the article. Great.

VIP Financing Solutions ReviewsPosted on  11:04 pm - Wrz 24, 2019

Im grateful for the article. Will read on…

JosephSissePosted on  3:21 am - Wrz 25, 2019

just coub
View the latest news and breaking news today for U.S., world, weather, entertainment, politics and health at CNN.com.

Dax CookePosted on  7:11 am - Wrz 25, 2019

I really like and appreciate your article post. Cool.

bouncy castle hire near me for adultsPosted on  3:16 pm - Wrz 25, 2019

Great article.Much thanks again. Great.

Glucosamina condroitinaPosted on  7:32 am - Wrz 26, 2019

Thank you for your article post.Really thank you! Great.

bounceroo bouncy castlesPosted on  2:28 pm - Wrz 26, 2019

Major thankies for the post. Will read on…

iOS Data EraserPosted on  11:01 pm - Wrz 26, 2019

I loved your blog.Really looking forward to read more.

Carpet Cleaning, DaphnePosted on  9:38 am - Wrz 27, 2019

Great blog.Really thank you! Will read on…

showbox apkPosted on  6:45 pm - Wrz 27, 2019

A round of applause for your blog. Keep writing.

Van chuyen hang hoa thai lan ve viet namPosted on  9:46 am - Wrz 28, 2019

I value the blog post.Really thank you! Much obliged.

https://one.walmart.com/Posted on  12:06 am - Wrz 29, 2019

Really enjoyed this post.Really thank you! Awesome.

online marketingPosted on  8:14 am - Wrz 29, 2019

I really liked your post.Thanks Again. Awesome.

best family magazinesPosted on  4:34 pm - Wrz 29, 2019

Thanks for sharing, this is a fantastic blog. Cool.

Phillips driving bitsPosted on  11:38 pm - Wrz 29, 2019

Enjoyed every bit of your blog post.Really looking forward to read more.

lớp học trang điểm cô dâuPosted on  6:21 pm - Wrz 30, 2019

I value the blog post.Really thank you! Keep writing.

adam and eve sex toyPosted on  1:13 pm - Paź 2, 2019

I truly appreciate this blog.Really looking forward to read more.

bubble & bounce castles in bexley areaPosted on  4:06 pm - Paź 5, 2019

Appreciate you sharing, great blog article.Really looking forward to read more. Great.

hop over to these guysPosted on  11:30 pm - Paź 16, 2019

I simply want to tell you that I am just very new to blogging and site-building and absolutely enjoyed you’re website. Very likely I’m going to bookmark your blog . You absolutely come with perfect writings. Kudos for sharing with us your web site.

pharmacie en lignePosted on  9:40 am - Lis 9, 2019

Forever 21 files for bankruptcy protection parapharmacie en ligne.

wtfast 4.13.3.1828 CrackPosted on  7:47 am - Lis 11, 2019

Great, thanks for sharing this article.Much thanks again. Much obliged.

Lacy GoettingPosted on  6:19 am - Lis 12, 2019

very cool

instagram takipçi satın alPosted on  9:19 am - Lis 13, 2019

takipçi al

abogadosPosted on  8:31 pm - Lis 20, 2019

Hello! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thank you

abogado de accidentePosted on  10:00 am - Lis 21, 2019

Howdy! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a marvellous job!

generic gabapentinPosted on  5:51 am - Lis 22, 2019

What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely useful and it has aided me out loads. I hope to contribute & aid other users like its helped me. Good job. neurontin.

StevAudilaPosted on  12:49 pm - Lis 28, 2019

Amoxicillin Capsules Picture xenical But Venlafaxine Xr Canada Medicament Zithromax Priligy Modo De Empleo

buy zoloftPosted on  7:04 am - Lis 29, 2019

Great awesome things here. I?В¦m very satisfied to see your article. Thank you so much and i’m taking a look ahead to touch you. Will you please drop me a e-mail? sertraline 100 mg.

gaia kratomPosted on  2:16 am - Gru 8, 2019

As I site possessor I believe the content material here is rattling fantastic , appreciate it for your efforts. You should keep it up forever! Best of luck. kraken kratom

cymbalta medicationPosted on  12:34 pm - Gru 9, 2019

You actually make it appear really easy along with your presentation but I find this topic to be actually one thing which I think I’d by no means understand. It sort of feels too complicated and very large for me. I am having a look forward on your next submit, I’ll attempt to get the hold of it! duloxetine.

Todd SnivelyPosted on  9:47 am - Gru 10, 2019

You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

cbd oil effectsPosted on  5:27 pm - Gru 18, 2019

What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely useful and it has aided me out loads. I hope to contribute & aid other users like its helped me. Good job. green roads cbd oil

vurtil opmerPosted on  6:29 am - Gru 23, 2019

You are my aspiration, I possess few blogs and often run out from to post : (.

http://juventusdomo.it/Posted on  5:36 am - Sty 13, 2020

I love this website – its so usefull and helpfull.|

BrianGagPosted on  11:46 pm - Sty 14, 2020

Greetings, nice web page you’ve in here.

http://fr.musclemass.space/

LeonardoricyPosted on  3:28 pm - Sty 20, 2020

Wow cuz this is excellent work! Congrats and keep it up.

http://erectionpills.space/

HectorDawPosted on  5:29 am - Sty 22, 2020

http://es.testosteron.space/analisis-testosterona/

Love the site– extremely individual pleasant and lots to see!

overnight cenforcePosted on  7:38 am - Sty 22, 2020

ever lead cenforce 100mg pills often imagination gross historian cenforce professional 100mg eventually
quantity moreover shoot cenforce-50 why grand [url=http://cavalrymenforromney.com/#]cenforce 100 for sale[/url] sometimes
shock cenforce professional overall single http://cavalrymenforromney.com/

HectorDawPosted on  12:45 pm - Sty 22, 2020

http://fr.musclemass.space/coach-pour-musculation/

Great internet site! It looks very professional! Keep up the great job!

HectorDawPosted on  4:25 pm - Sty 22, 2020

http://nl.musclemass.space/striae-door-spiergroei/

Thanks extremely beneficial. Will share website with my pals.

HectorDawPosted on  8:08 pm - Sty 22, 2020

http://es.t-booster2020.com/aumentar-los-niveles-de-testosterona/

Thanks pertaining to giving such great content material.

HerbertRenPosted on  12:15 am - Sty 23, 2020

Maintain the spectacular work !! Lovin’ it! http://baraita.net/fiber-select/

HerbertRenPosted on  3:58 am - Sty 23, 2020

Many thanks! This is an astounding online site! http://machinalansu.pl/vialafil/

HerbertRenPosted on  11:30 am - Sty 23, 2020

Wonderful web-site you’ve gotten going here. http://baraita.net/acne-diet/

HerbertRenPosted on  3:16 pm - Sty 23, 2020

Love the website– very user friendly and whole lots to see! http://laboratoriogiganti.it/probreast-plus/

HerbertRenPosted on  7:00 pm - Sty 23, 2020

Maintain the great job and producing in the group! http://baraita.net/proven-methods-for-cellulite/

HerbertRenPosted on  6:12 am - Sty 24, 2020

Awesome site you possess right here. http://baraita.net/snoran-plus/

HerbertRenPosted on  1:53 pm - Sty 24, 2020

Awesome site you have going here. http://depresszio.eu/pro-flexen/

StacyjaxPosted on  4:21 am - Sty 25, 2020

Upstanding appetite to identify b say wrong I’m upright favoured I happened upon your messenger. meilleur pilule pour bander

StacyjaxPosted on  8:04 am - Sty 25, 2020

Continue the special inflame !! Lovin’ it! voedingsschema fitness spiermassa

StacyjaxPosted on  3:33 pm - Sty 25, 2020

Delight the locate– very special gregarious and stupendous deals to see! http://it.testosteron.space/aumentare-livelli-di-testosterone/

StacyjaxPosted on  7:17 pm - Sty 25, 2020

Important website! It looks extremely first-rate! Keep in repair the considerate job! http://ko21.fr/notice-supra-deseo/

WayneevabsPosted on  3:03 am - Sty 26, 2020

You secure got noteworthy info on this web-site. 2b detox

WayneevabsPosted on  6:47 am - Sty 26, 2020

Important internet website! It looks outrageously professional! Perpetuate the kind work! male enhancement over the counter walgreen

WayneevabsPosted on  10:26 am - Sty 26, 2020

Your stuff is incredibly eloquent. alimenti per il testosterone

WayneevabsPosted on  2:10 pm - Sty 26, 2020

You’re a indeed reasonable website; couldn’t acquire it without ya! male enhancement products that work

WayneevabsPosted on  5:55 pm - Sty 26, 2020

Wow because this is hellishly orderly toil! Congrats and take care it up. eiwitrijke voeding spieropbouw

WayneevabsPosted on  11:01 pm - Sty 26, 2020

I from this site – its so usefull and helpfull. http://nl.global-box.net/suiker-detox/

WayneevabsPosted on  3:11 am - Sty 27, 2020

Starkly needed to form I’m valid thrilled I happened onto your webpage! aumentar testosterona rapido

WayneevabsPosted on  11:50 am - Sty 27, 2020

Have up the super work and generating the crowd! http://ko21.fr/supra-deseo-15—deshumidificateur/

check this outPosted on  12:41 pm - Sty 27, 2020

Just want to say your article is as surprising. The clarity in your post is simply excellent and i can assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the enjoyable work.

WayneevabsPosted on  4:06 pm - Sty 27, 2020

Great looking purlieus. Suspect you did a notable deal of your very own coding. http://de.t-booster2020.com/gesamt-testosteron-normwerte/

WayneevabsPosted on  8:26 pm - Sty 27, 2020

Thanks intended destined for giving such sizeable details.
http://newtargetgroup.it/piselli-legumi-in-inglese/

WayneevabsPosted on  2:33 am - Sty 28, 2020

Sustain the caring form and producing in the drive! http://nnet.it/il-pene-si-puo-ingrandire/

WayneevabsPosted on  6:53 am - Sty 28, 2020

First-rate looking internet locality. Think you did a great extent of your very own html coding. http://de.global-box.net/detox-kur-entgiftung/

WayneevabsPosted on  11:15 am - Sty 28, 2020

Fastidious Website, Drive on the excellent undertaking. Gratefulness you. detox appelazijn

WayneevabsPosted on  3:38 pm - Sty 28, 2020

Keep up the practical occupation and bringing in the drive! wat verlaagd je testosteron

WayneevabsPosted on  7:59 pm - Sty 28, 2020

You’re a exceptionally helpful website; couldn’t make it without ya! video di esercizi per aumentare il seno

WayneevabsPosted on  12:23 am - Sty 29, 2020

I ideal the details on your site. Value it. desintoxicacion ionica pies

WayneevabsPosted on  4:47 am - Sty 29, 2020

Well-organized Web-site, Preserve the excellent trade. Thanks! efectos de la testosterona

WayneevabsPosted on  2:36 am - Sty 30, 2020

Because of you for sharing your awful web-site. dieta per dimagrire e mettere massa muscolare

WayneevabsPosted on  7:06 am - Sty 30, 2020

Great internet situation! It looks very good-hearted! Say the marvellous manipulate! aumentare dimensioni

WayneevabsPosted on  11:39 am - Sty 30, 2020

Truly….this is a profitable webpage. testosterone le plus puissant

WayneevabsPosted on  4:13 pm - Sty 30, 2020

Acknowledge up the great form and generating the crowd! http://nl.musclemass.space/spiermassa-opbouwen-zonder-shakes/

WayneevabsPosted on  8:53 pm - Sty 30, 2020

Thanks pertaining to delivering this group of prodigious details.
http://portassicurazioni.it/extension-capelli-naturali-con-clips/

click here to investigatePosted on  9:05 pm - Sty 30, 2020

I simply want to say I am newbie to weblog and really liked your web-site. Very likely I’m going to bookmark your website . You certainly come with superb well written articles. Many thanks for sharing with us your webpage.

WayneevabsPosted on  1:29 am - Sty 31, 2020

Very good folio, Preserve the effective chore. Show one’s gratitude you so much. come elasticizzare il prepuzio

WayneevabsPosted on  6:10 am - Sty 31, 2020

Wares lifetime, nice webpage you’ve gotten right at the moment. http://bkproma.it/allenamento-pene/

WayneevabsPosted on  10:44 am - Sty 31, 2020

Hey there, tidy site you have got presently. overeem testosteron

WayneevabsPosted on  3:19 pm - Sty 31, 2020

Thanks you so much in the interest of sharing your straighten up network messenger. comment faire grandir son zizi

cbd oil for salePosted on  4:53 pm - Sty 31, 2020

There as certainly a lot to learn about this subject. I love all the points you ave made. cbd oil benefits

quality kratomPosted on  6:01 pm - Lut 2, 2020

buy digital scales online maeng da kratom capsules kratom source usa coupon [url=http://kratomsaleusa.com/#]red vein borneo kratom[/url] buy maeng da kratom powder how to extract kratom http://kratomsaleusa.com/

Royal CBD gummiesPosted on  3:13 pm - Lut 18, 2020

Thanks for the blog. Keep writing.

careprost bimatoprost ophthalmicPosted on  4:59 am - Mar 6, 2020

space finally naltrexone for sale clear pull personally [url=https://bimatoprostonline.confrancisyalgomas.com/#]bimatoprost[/url] next she https://careprost.confrancisyalgomas.com/

VernPosted on  8:40 pm - Mar 29, 2020

Hey, Great post buddy. Completely enjoyed reading it. Thank you. I wrote this article on my website

buy hydroxychloroquine onlinePosted on  5:59 pm - Kwi 1, 2020

buy hydroxychloroquine online https://hydroxychloroquine1st.com/

PaulPosted on  11:57 am - Kwi 8, 2020

Hey, Great post buddy. Completely enjoyed reading it. Thank you. I wrote this article on my website

JonasPosted on  11:50 pm - Kwi 10, 2020

Hey, Great post buddy. Completely enjoyed reading it. Thank you. I wrote this article on my website

opigiourePosted on  2:31 am - Kwi 16, 2020

buy cbd buy hemp oil cbd gummies cbd cream

viagara for sale in canadaPosted on  1:29 am - Kwi 23, 2020

viagara for sale in canada

XIII Seminarium problemowe WOD | Wirtualna Organizacja Działań

albuterol inhalerPosted on  2:08 am - Kwi 23, 2020

albuterol inhaler

XIII Seminarium problemowe WOD | Wirtualna Organizacja Działań

buy ciprofloxacinPosted on  3:02 pm - Kwi 23, 2020

buy ciprofloxacin

XIII Seminarium problemowe WOD | Wirtualna Organizacja Działań

buy naltrexonePosted on  6:38 am - Kwi 28, 2020

buy naltrexone

XIII Seminarium problemowe WOD | Wirtualna Organizacja Działań

tylenol 500 mgPosted on  2:25 pm - Maj 6, 2020

tylenol 500 mg

XIII Seminarium problemowe WOD | Wirtualna Organizacja Działań

chloroquine otcPosted on  11:36 am - Maj 7, 2020

chloroquine otc

XIII Seminarium problemowe WOD | Wirtualna Organizacja Działań

buy tylenolPosted on  1:45 am - Maj 8, 2020

Hi to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this site, and your views are
good in support of new visitors. https://tylenol1st.com/

albuterol inhaler for sale genericPosted on  8:45 pm - Cze 5, 2020

albuterol inhaler for sale generic https://amstyles.com/

tadalafil without a doctor’s prescriptionPosted on  8:46 pm - Cze 7, 2020

tadalafil without a doctor’s prescription https://www.wisig.org/

BobbiePosted on  5:09 am - Cze 18, 2020

hello there and thanks for your information – We have definitely gathered something new from right here.
I did so however expertise a number of technical points applying this site,
since I experienced to reload the site a great deal of times previous to I was able to get it to
load properly. I was wondering when your hosting company is OK?
Not too I’m complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in the search engines and could damage your top quality
score if ads and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and
can look out for a good deal more of your respective interesting content.
Ensure you update this again soon.

Stop by my website Sensational Chef Knife From Kaizen Cutlery

KathiPosted on  6:57 am - Cze 22, 2020

Heya i’m initially here. I came across this board and I find
It really useful & it helped me out much. I hope to provide something back and help others like you aided me.

Here is my page; EileenSJeong

ShaniPosted on  6:15 am - Cze 26, 2020

Ahaa, its fastidious dialogue on the topic of this piece of writing at thius place at this web
site, I have read all that, soo at this time me also commenting at this place.

Also visit my web page microcap millionaires equitymaster review

KatricePosted on  7:58 am - Lip 6, 2020

This website was… just how do i say it? Relevant!!

Finally I have found an issue that helped me to. Appreciate it!

Here is my web-site: KittyBZicari

hydroxychloroquine stock markets pricePosted on  4:25 am - Lip 10, 2020

hydroxychloroquine stock markets price https://chloroquine1st.com/

TeodoroPosted on  8:35 am - Lip 12, 2020

This can be a topic that is near to my heart… Best wishes!
Where are the information though?

My site :: JanieFUgarte

careprost ophthalmic solutionPosted on  9:04 am - Lip 12, 2020

careprost ophthalmic solution

XIII Seminarium problemowe WOD | Wirtualna Organizacja Działań

AlexandraPosted on  10:56 am - Lip 20, 2020

Interesting blog! Can be your theme custom made or would you download
it from somewhere? A design like yours by incorporating simple
tweeks would really make my blog stick out. Please tell me where you got your design. With thanks

Review my blog post DeneseRPolle

HoseaPosted on  7:58 pm - Lip 31, 2020

Good blog you have got here.. It’s hard to find excellent writing like yours these
days. I truly appreciate people like you! Take care!!

Also visit my web site: Gclub

Leandra GorePosted on  10:48 am - Sie 6, 2020

I just want to tell you that I am just very new to weblog and absolutely enjoyed you’re web-site. More than likely I’m likely to bookmark your blog post . You definitely have good well written articles. Appreciate it for revealing your blog.

buy hydroxychloroquine onlinePosted on  2:41 am - Sie 9, 2020

buy hydroxychloroquine online

XIII Seminarium problemowe WOD | Wirtualna Organizacja Działań

WilsonPosted on  10:35 am - Sie 23, 2020

Howdy do you mind letting me know which web host you’re using?
I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I
must say this website loads a good deal faster then most.
Can you suggest a great hosting provider at a fair price?
Many thanks, I appreciate it!

Feel free to surf to my page; KylieALudvik

JestinePosted on  11:33 am - Sie 28, 2020

An intriguing discussion is certainly worth comment.
I actually do believe you need to publish more on this subject, it may possibly not be considered a taboo matter but typically people don’t focus on these topics.
To the next! Kind regards!!

My web page – KyongTStower

SamPosted on  10:04 pm - Sie 31, 2020

Sie waren zweimal wurde Hallo gemeinschaft wo
sie bot an Ort für die. Hallo unbekannte du bist schlank und sportlich und fit bin zwar schon etwas.
Verbesserung pillen und internetcafé zu verbringen möchten sie die unbekannte Telefonnummer kein Fake.

Speichere sie dir auch vorstellen kannst die Angebote der Sex-industrie heutzutage kein Problem.
An dir und deinem Whatsapp Sexpartner schicken kann oder wenn man mit einer.
Das sagt er sein Interesse verlieren oder das abhalten warum sie
das wäre gewiss nicht in deinem. Die richtigen Komplimente
hören sie weiter unvernünftig wahrscheinlich die Nachteile mit.
Sein werk es groß wie ein schlüssel. Scotia St eine schnelle Bus stop Verkehr ist auch der schlüssel um ein Date in München. Kleid landete ein Date bevor dann.

Martina ebm auch mal richtig eine echte Milf für ein Date heute Abend.

Rita spermagiele russiche Milf sucht Schwänze und Dildos bis zum abspritzen im Mund.
Welche Informationen bietet und schlucken bis zum abspritzen im Mund ist
seit vielen Jahren auf seinen Einsatz warten bleiben.

Look at my blog Sexanzeigen

Brandee MalhiPosted on  12:52 pm - Wrz 1, 2020

hello there and thank you to your information – I’ve definitely picked up something new from proper here. I did on the other hand expertise some technical issues the usage of this website, since I experienced to reload the website many instances previous to I could get it to load correctly. I had been wondering in case your hosting is OK? Now not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will often impact your placement in google and could harm your quality score if ads and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Anyway I am including this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective exciting content. Make sure you replace this again very soon..

Burl NolePosted on  7:39 pm - Wrz 1, 2020

naturally like your website but you have to check the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I find it very troublesome to tell the truth nevertheless I will certainly come back again.

Camila TynerPosted on  8:31 pm - Wrz 1, 2020

Hi! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 3gs! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Keep up the superb work!

digital marketing servicePosted on  4:11 pm - Wrz 2, 2020

But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Romans 8:11 NKJV

Theodore MaitaPosted on  7:35 pm - Wrz 2, 2020

I love what you guys are usually uup too. This type of clever work and exposure! Keep up the very good works gguys I’ve added you guys to blogroll.|

iodine liquid for kidsPosted on  6:10 am - Wrz 4, 2020

Hello this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

find herePosted on  8:03 am - Wrz 4, 2020

I do agree with all of the ideas you’ve presented in your post. They’re very convincing and will definitely work. Still, the posts are too short for novices. Could you please extend them a little from next time? Thanks for the post.

Hugh LandazuriPosted on  3:04 am - Wrz 6, 2020

I truly appreciate this post. I’ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thx again!

dumpster rental prices Austin TxPosted on  3:45 am - Wrz 6, 2020

Ability has no school.

an authority on grillsPosted on  6:25 am - Wrz 6, 2020

My partner and I stumbled over here from a different website and thought I might check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to exploring your web page yet again.

Chelsea LackmanPosted on  12:57 am - Wrz 7, 2020

Pretty good article. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feed and I hope you post again soon.

Chet DargiePosted on  7:52 am - Wrz 7, 2020

Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this prior to. So nice to seek out somebody with a few original applying for grants this subject. realy i appreciate you for beginning this up. this fabulous website is a thing that is required online, somebody with a little originality. beneficial job for bringing something totally new to your web!

websitePosted on  10:56 am - Wrz 7, 2020

Howdy would you mind sharing which blog platform you’re working with? I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

przejdź tutaj kominkiPosted on  9:17 pm - Wrz 8, 2020

Hello! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no data backup. Do you have any methods to prevent hackers?

Tyler GrunePosted on  12:55 am - Wrz 9, 2020

A very informative post and lots of really honest and forthright comments made! This certainly got me thinking a lot about this issue so cheers a lot for dropping!

vegas free sports picksPosted on  8:24 am - Wrz 9, 2020

Hello There. I discovered your weblog using msn. This is a really neatly written article. I’ll make sure to bookmark it and return to read extra of your useful information. Thank you for the post. I will certainly return.

best drone controllerPosted on  1:23 pm - Wrz 10, 2020

Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

post informacyjny Wolnostojące kominkiPosted on  10:49 pm - Wrz 10, 2020

I want to express some appreciation to this writer for bailing me out of this particular crisis. As a result of checking through the world wide web and coming across suggestions which are not helpful, I believed my entire life was well over. Living minus the solutions to the difficulties you’ve fixed by means of this report is a serious case, as well as ones which might have adversely affected my entire career if I had not come across your website. Your own talents and kindness in playing with all the things was vital. I am not sure what I would have done if I had not encountered such a point like this. I’m able to at this moment look forward to my future. Thanks so much for the expert and results-oriented guide. I will not think twice to propose your web site to anyone who will need direction on this area.

potluck saladsPosted on  12:22 am - Wrz 11, 2020

Awesome site you have here but I was curious about if you knew of any community forums that cover the same topics talked about here? I’d really love to be a part of community where I can get feed-back from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Kudos!

making a meat smokePosted on  6:19 am - Wrz 11, 2020

Hello there, simply become aware of your blog via Google, and found that it’s really informative. I am going to watch out for brussels. I’ll be grateful if you happen to continue this in future. Numerous folks will probably be benefited out of your writing. Cheers!

vegas payoutsPosted on  6:45 am - Wrz 11, 2020

Wow! This could be one particular of the most beneficial blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Wonderful. I’m also an expert in this topic therefore I can understand your hard work.

portable bbq grillPosted on  4:56 pm - Wrz 11, 2020

There may be noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice factors in features also.

immobilienberater dresdenPosted on  3:32 pm - Wrz 12, 2020

Nice post. I learn some thing tougher on diverse blogs everyday. It will always be stimulating to learn content using their company writers and exercise a little from their store. I’d prefer to use some while using the content in my weblog whether you don’t mind. Natually I’ll provide you with a link on your own internet blog. Appreciate your sharing.

las vegas insider nflPosted on  8:39 pm - Wrz 12, 2020

I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not 100 certain. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Many thanks

erbe immobilie verkaufenPosted on  7:13 am - Wrz 13, 2020

Exceptional post but I was wondering if you could write a litte more on this subject? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit more. Thank you!

bet with aj 2020 super bowl odds vegasPosted on  1:44 pm - Wrz 13, 2020

Hello just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.

stone floor shinePosted on  12:11 pm - Wrz 14, 2020

I have been examinating out a few of your articles and i can state pretty good stuff. I will make sure to bookmark your website.

scheidung immobilie dresdenPosted on  12:47 am - Wrz 15, 2020

Heya i am for the first time here. I found this board and I find It truly helpful & it helped me out a lot. I hope to offer something again and aid others like you aided me.

cleaning travertinePosted on  8:13 am - Wrz 15, 2020

Howdy would you mind letting me know which hosting company you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good web hosting provider at a fair price? Thank you, I appreciate it!

einfamilienhaus verkaufenPosted on  8:37 am - Wrz 15, 2020

Excellent! I appreciate your input to this matter. It has been useful. my blog: how to get taller

grundstücke dresdenPosted on  10:02 pm - Wrz 15, 2020

I discovered your site website on bing and appearance a couple of your early posts. Always keep in the good operate. I just now extra increase Rss to my MSN News Reader. Looking for toward reading a lot more on your part down the line!…

business coaching industryPosted on  12:02 am - Wrz 16, 2020

Good day! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept talking about this. I will forward this page to him. Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!

Eigentumswohnung verkaufen dresdenPosted on  2:39 am - Wrz 16, 2020

You really make it seem so quick with your presentation but I discover this topic to be really something which I think I would in no way understand. It seems too complicated and also extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I can try to get the hang up of it!

Home Page hazardous waste exporting expertsPosted on  9:26 am - Wrz 16, 2020

I was very happy to seek out this web-site.I needed to thanks in your time for this glorious learn!! I positively enjoying each little bit of it and I’ve you bookmarked to check out new stuff you blog post.

how to clean and seal travertine tilePosted on  8:47 pm - Wrz 16, 2020

It’s a shame you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this superb blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will share this website with my Facebook group. Talk soon!

gewerbeimmobilien dresdenPosted on  9:53 pm - Wrz 16, 2020

I believe this site has some really great information for everyone : D.

slate tile floor cleaningPosted on  12:39 am - Wrz 17, 2020

I carry on listening to the reports lecture about getting boundless online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you advise me please, where could i find some?

how to polish granite tilesPosted on  4:34 am - Wrz 17, 2020

This design is wicked! You certainly know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

More Help liquid fertilizerPosted on  1:37 pm - Wrz 17, 2020

Woah! I’m really loving the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very difficult to get that „perfect balance” between usability and appearance. I must say you have done a amazing job with this. In addition, the blog loads very fast for me on Firefox. Outstanding Blog!

scheidung haus verkaufenPosted on  6:02 am - Wrz 18, 2020

reading science fiction books is the stuff that i am always into. science fiction really widens my imagination*

click to read more h1-b denialPosted on  11:33 am - Wrz 18, 2020

I together with my pals appeared to be going through the best procedures on your web page while all of a sudden got a horrible suspicion I never thanked the blog owner for those techniques. Most of the guys ended up certainly glad to read them and now have truly been having fun with those things. I appreciate you for getting simply helpful and also for deciding upon varieties of awesome tips most people are really needing to understand about. My honest apologies for not saying thanks to earlier.

grout repair companiesPosted on  12:27 am - Wrz 19, 2020

Hello there! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when browsing from my iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to correct this issue. If you have any suggestions, please share. Thank you!

sealing porcelain tile and groutPosted on  2:24 am - Wrz 19, 2020

When I initially commented I clicked the „Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Cheers!

cash flow finance australiaPosted on  9:19 pm - Wrz 19, 2020

Your home is valueble for me. Thanks!…

oil for soapstonePosted on  10:19 am - Wrz 20, 2020

Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you However I am experiencing concern with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting equivalent rss drawback? Anybody who knows kindly respond. Thnkx

JoshuaPosted on  11:19 am - Wrz 21, 2020

I wish to to thank you for this great read!! I absolutely loved every
little bit of it. I have got you saved being a favorite to consider new things you post

Feel free to visit my web page: GlennTHarsin

Dick TearPosted on  11:52 am - Wrz 24, 2020

My brother recommended I may like this website. He was once totally right. This put up actually made my day. You can not believe simply how a lot time I had spent for this information! Thanks!

bei scheidung haus verkaufenPosted on  11:02 pm - Wrz 24, 2020

it is always a good idea to go green because we always want to help the environment..

social media agentur kasselPosted on  9:35 pm - Wrz 25, 2020

You have touched some nice things here. Any way keep uup wrinting.|

Joaquin BattistePosted on  12:22 am - Wrz 26, 2020

Your blog is amazing dude, i love to visit it everyday. very nice layout and content .    

over here zetpress.comPosted on  8:02 am - Wrz 27, 2020

This is a great blog.

this page zetpress.comPosted on  10:02 am - Wrz 27, 2020

Amazin!

Leave a Comment